Interval 25 van tier informant uit Meterik

eduardN(vrij,3,s,m,subj)
derPRON(vrij,nom,3,s,m,subj,dem-def,zwak,simpl)
kentV(-(e)t,recht,tt,3,s,trans)
zichzelfPRON(vrij,3,s,m,d-obj,refl,sterk,compl)
heelADV(ad-ADV)
goedA(adv)