Interval 23 van tier informant uit Meterik

dezePRON(pre-N,3,s,dem-def,sterk,simpl)
schoeN(-e,N,3,s)
deesPRON(pre-N,pl,z,dem-def,zwak,simpl)
schoenN(N,3,pl,z)
zijnV(-(e)n,recht,tt,3,pl,onacc)
heelADV(ad-A)
gemakkelijkA(adv)