Interval 57 van tier informant uit Mechelen

wiePRON(vrij,3,s,z,subj,rel-wh,sterk,simpl)
geldN(N,3,s,onz,d-obj)
heeV(-e,eind,tt,3,s,perf,trans)
moetV(eind1,tt,3,s,mod)
mijPRON(vrij,obl,1,s,i-obj,pers,sterk,simpl)
maarADV(vrij)
eenPRON(pre-N,3,s,art-indef,zwak,simpl)
beetjeN(N,3,s,onz,d-obj)
geveV(-e,eind2,inf,trans)