Interval 7 van tier informant uit Leermens

janN(vrij,3,s,m,subj)
antwoordtV(-(e)t,recht,tt,3,s,trans)
enC(coord)
zegtV(-(e)t,recht,tt,3,s,trans)
alsjeblieftANTW(vrij,bev)