Interval 19 van tier informant uit Borgharen

deesPRON(pre-N,s,z,dem-def,zwak,simpl)
schoenN(N,3,s,z)
lopeV(-e,recht,tt,3,pl,onerg)
gemakkelijkA(adv)