Interval 36 van tier informant uit Bellingwolde

iePRON(vrij,2,s-b,m,subj,pers,zwak,simpl)
geloobnV(-(e)n,recht,tt,3,pl,trans)