Interval 147 van tier informant uit Beesel

etPRON(vrij,3,s,subj,expl,zwak,simpl)
lijkV(recht,tt,3,s)
welADV(vrij)
ofterC(cl-cl)
 ofC(subord,decl,fin)
 terPRON(ov,vrij,3,s,expl,r-pron,simpl)
eemesPRON(vrij,3,s,z,subj,kwant-exis,zwak,simpl)
inP(prep)
dePRON(pre-N,3,s,z,art-def,simpl)
hofN(N,3,s,z,p-obj)
staatV(-(e)t,eind,tt,3,s,onerg)