Interval 121 van tier hulpinterviewer uit Beesel

datPRON(pre-N,s,onz,dem-def,simpl)
toevoegselN(N,3,s,onz)
vanP(prep)
jaANTW(vrij,bev)
ikPRON(vrij,nom,1,s,z,subj,pers,sterk,simpl)
datPRON(vrij,3,s,dem-def,sterk,simpl)
kompV(-(e)t,recht,tt,3,s)
eigenlijkADV(vrij)
inP(prep)
onsPRON(pre-N,1,pl,poss,sterk,simpl)
dialectN(N,3,s,onz,p-obj)
neetNEG(vrij)
veurP(pred)