Interval 45 van tier hulpinterviewer uit Gasselte

ja
wijPRON(vrij,nom,1,pl,z,subj,pers,sterk,simpl)
gaatV(-(e)t,recht,tt,1,pl)
zij
gaat
ja