Interval 77 van tier informant uit Gasselte

ja
elkeneenPRON(vrij,nom,3,s,subj,kwant-univ,compl)
isV(recht,tt,3,s,onacc)
geenPRON(pre-N,s,kwant-neg,sterk,simpl)
vakmanN(pred,3,s,z)