SAND-data Morbecque / Moerbeke (N154p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Morbecque / Moerbeke

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]N 154p[/k][i]948[/i][i]949[/i][vw]HR[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarinstructie  sound
veldwerker [v=018] Elle ne sait pas que Marie a tombé hier.[/v] sound
informant1 [a] Eweet nie xxx evaln et gistern.[/a]

e weet
vrijwel onverstaanbaar. is e pronomen of negatiepartikel? onduidelijk tagging sound
veldwerker [v=022] Personne ne veut danser.[/v] sound
informant1 [a] Nieman enwilt dansen.[/a]

en wilt
tagging sound
informant2 [a] Nenwil niemand dansen.[/a]

n en wil
sound
veldwerker [v=025] Personne na jamais voulu ou pu faire ça.[/v] sound
informant2 [a] Tnè niemand wiln_[/a]

t n è
tagging sound
informant1 [a] Zenewil dat nie meer doen.[/a]

ze ne wil
tagging sound
informant2 [a] _enèn dat nie wiln doen.[/a]

en èn
ik hoor hier geen subject. tagging sound
informant2 [a] Tè niemand ewild.[/a]

t è
na herhaaldelijk aandringen van hr, niet zeker of dit nog wel betrouwbaar antwoord is. de infinitief lijkt veel gewoner te zijn alleszins. tagging sound
veldwerker [v=026] Jean aurait voulu manger tout le pain.[/v] sound
informant2 [a] Jean a wiln al t brood op eetn.[/a] ik meen hier inf. willen te horen, maar twijfel toch nog wat: evt. ook gewild. in elk geval spontane clusterdoorbreking, de zin wordt spontaan op die manier vertaald. tagging sound
veldwerker [v=028] Ne dites pas ce qui elle aurait pu appeler.[/v] sound
informant2 [a] Zeg niet_[/a] tagging sound
informant2 [a] _wien et eur newiln_[/a]

ne wiln
vreemde constructie. negatiepartikel? sound
veldwerker [v] En zeg nie wien dase geroepen et.[/v] sound
informant1 [a] Enzegt dat niet.[/a]

en zegt
maar: louter nazeggen of authentiek? sound
commentaarhr vraagt verder door want informant twee blijkt 'en' als het nevenschikkend voegwoord te interpreteren, zoals blijkt uit zijn Franse vertaling 'et dites pas.  sound
informant1 [a] Je meugt dat nie ze_[/a] tagging sound
informant1 [a] _wien asse euh_[/a]

a sse
tagging sound
veldwerker [v] Ne dites pas ça.[/v] sound
informant2 [a] Nezegt dat niet.[/a]

ne zegt
hier nu toch negatiepartikel, maar wel het franse sound
veldwerker [v=053] Si je vis en économisant je vis comme mes parents le veulent.[/v] sound
informant2 [a] Enk leve_[/a]

en k
niet zeker van vorm leve; kan ook leven zijn. sound
commentaarinformanten zoeken vertaling  sound
informant2 [a] _lijk of mijn ouders wiln.[/a] sound
veldwerker [v=055] Sil vit encore trois ans il aura vécu plus long que son père.[/v] sound
informant1 [a] Enten nog drie jaar eleefd et egoa al zo lange eleef et of zijn vader.[/a]

ent en e goa
niet zeker van enten; kan ook etten zijn sound
veldwerker [v=057] Si elle vit si dangereusement elle ne vivera plus longtemps.[/v] sound
informant1 [a] Esse_[/a]

e sse
sound
informant1 [a] Essezie lange_[/a]

e sse zie
ik hoor hier essezie, maar eigenlijk zou het evengoed esse zo lange kunnen zijn... oppassen dus. sound
informant1 [a] Essezie lange leeft goat dangereus zijn.[/a]

e sse zie
essezie of esse zo? weer niet helemaal duidelijk. verkeerde vertaling overigens sound
informant2 [a] Esse leef dangereusement ze goa nie meer lange leven.[/a]

e sse
niet helemaal zeker: leef of leeft? sound
veldwerker [v=059] Si cette plante vit encore maintenant elle vivra demain aussi.[/v] sound
commentaarnvt - onderbreking door een verpleegster die binnen komt.  sound
informant1 [a] Et die plante leeft_ euh nog euh leeft_nu_ ze ga morgen ook nog leeft_[/a] de kennis van het Vlaams van deze informanten is duidelijk niet meer je dat... dat merk je aan hoe ze hun ww. vervoegen. zie het laatste leeft: een pv waar je eigenlijk een infinitief verwacht tagging sound
veldwerker [v=063] Sils vivent pour leur travail ils ne vivent pas pour leurs enfants.[/v] sound
informant1 [a] Enze leven voor t werk ze leven nie voo de jongens.[/a]

en ze
tagging sound
veldwerker [v=067] Si Rudy est encore en vie peut être que Leo lui aussi est encore en vie.[/v] sound
informant2 [a] E Rudy nog leeft_[/a] tagging sound
informant2 [a] _ misschiene_[/a] sound
informant2 [a] _misschien Leo ah e leeft ook nog.[/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Si tu vis euh dune façon saine tu viveras plus longtemps.[/v] sound
informant1 [a] Ej leef lijk euh dej moe levent_ je ga nog la_ lange leven.[/a]

e j
tagging sound
veldwerker [v=069] Si si peu de gens vivent de lagriculture ça veut dire que beaucoup de gens vivent de lindustrie.[/v] sound
informant2 [a] Enter vele mensen leven_ veur de boerage_ ze_[/a]

en ter
niet helemaal zeker van n in enter, maar toch redelijk tagging sound
informant2 [a] Enter nog vele geen_ mensen enleven voor de boerage_ ze gaan noa_[/a]

en ter en leven
vreemde constructie; negatiepartikel sound
commentaarnvt opnieuw een verpleegster die binnenkomt  sound
informant2 [a] _denze nie meer lange leven.[/a]

den ze
informant blijft tweede gedeelte van de zin verkeerd vertalen sound
veldwerker [v=070] Si Patrique et Marie vivent dans le ciel Jean et Alphonse vivent dans lenfer.[/v] sound
informant2 [a] E Marie en Joseph leven_[/a] informant draait volgorde namen om. tagging sound
informant2 [a] _ in in_ in dn hemel_[/a] tagging sound
veldwerker [v=072] Vis un peu plus sain Jean.[/v] sound
commentaarhet is niet duidelijk of dit nu wel of niet een imperatief is.  sound
informant1 [a] Jean leeft euh wel.[/a] sound
veldwerker [v] Leeft e keer e litje gezonder.[/v] sound
commentaarinformanten lijken de vraag niet te begrijpen  sound
informant2 [a] Leef e keer gezonder.[/a] ik denk zonder t maar ben niet zeker, kan ook leefd zijn tagging sound
veldwerker [v=075] Je trouve que chacun doit pouvoir nager.[/v] sound
informant2 [a] Kvinne da_euh_[/a]

k vinne
tagging sound
informant2 [a] Daze moetn_[/a]

da ze
ik denk hier geen n te horen maar ben ook niet honderd procent zeker tagging sound
commentaarzoeken naar vertaling chacun  sound
informant1 [a] Elk.[/a] tagging sound
informant1 [a] Zoe moen kunn zwemmen.[/a] tagging sound
veldwerker [v=077] Kunj ook zeggen moe zwemm kunn?[/v] sound
informant1 [a=n] Moe kunn zwemmen.[/a] tagging sound
veldwerker [v=086] Je sais que Jean veut manger du pain demain.[/v] sound
informant1 [a] Jean xxx brood eetn morgent.[/a] moeilijk verstaanbaar maar niet relevant want duidelijk als hoofdzin vertaald. sound
veldwerker [v] Datn euh morgen wil brood eetn.[/v] sound
informant2 [a] Ja.[/a] hier zou ik geen geloof aan hechten, want mogelijk snappen informanten niet eens het verschil met de vorige zin. sound
veldwerker [v] Kweetn da Jean morgen brood wil eetn.[/v] sound
informant1 [a] Brood moet eten ja.[/a] sound
informant1 [a] Brood moet eten.[/a] dit lijkt toch de gewone vorm te zijn, dus geen doorbreking sound
veldwerker [v=087] Eddy euh doit pouvoir se lever très tôt.[/v] sound
informant1 [a] Eddy moe vroeg op stoan.[/a] niet relevante vertaling. sound
informant1 [a] E moe vroeg kenn ip stoan.[/a] sound
informant2 [a] E moe kenn vroeg ip stoan.[/a] dit lukt blijkbaar zonder veel moeite - het is wel niet het meest spontane antwoord, want daar was geen doorbreking. informant reageert hier op hr die de zin met doorbreking aanbiedt. hij herhaalt, maar het klinkt weinig geforceerd. tagging sound
veldwerker [v=088] Je sais que Jean doit bâtir une nouvelle grange.[/v] sound
informant1 [a] Jean moe een nieuwe schure brou_ euh bou_ euh bouwen.[/a] irrelevante vertaling tagging sound
informant2 [a] Kweetn da Jean een nieuwe schure moe bouwen.[/a]

k weetn
ik meen dat te verstaan en niet a tagging sound
veldwerker [v] Kweetn da Jean moe een nieuwe schure bouwn.[/v] sound
informant1 [a] Mmm.[/a] informant lijkt bevestigend te antwoorden, maar ik zou daar opnieuw niet veel geloof aan durven hechten. sound
veldwerker [v=093] Je trouve que Marie doit téléphoner à Joseph.[/v] sound
informant1 [a] Marie moe telefoneern mee_ mee joseph.[/a] verkeerde vertaling; ik hoor mee als vz. maar het kan evt. ook egen zijn? sound
commentaarhier volgt een zeer moeilijk verstaanbaar fragment  sound
informant2 [a] Kvinne da Marie moe telefoneern noa Joseph.[/a]

k vinne
sound
veldwerker [v=102] Je sais que Jean peutêtre doit partir.[/v] sound
informant2 [a] Kweetn a Joseph_[/a]

k weetn
sound
informant1 [a] Kweetn e Jean euh deure moe_ moet deure goan ee.[/a]

k weetn
sound
veldwerker [v=107] Je sais que Jean ne peut pas venir.[/v] sound
informant2 [a] Kweetn e Jean nie ga kom.[/a]

k weetn
sound
informant1 [a] Jan meu nie komn.[/a] sound
veldwerker [v=114] Je sais que Jean veut acheter des cochons.[/v] sound
informant2 [a] Kweetn da Jean zwins ga kopen.[/a]

k weetn
sound
veldwerker [v=130] Je disais que Willy devait vendre sa voiture.[/v] sound
informant2 [a] Kzeie ne Willy_[/a]

k zeie
vorm ne is vreemd tagging sound
informant2 [a] _moe zijnen auto verkoopn.[/a] hoofdzin of bijzin? tagging sound
informant1 [a] _moe zijnen auto verkoopn.[/a] mogelijk is dit ook als hoofdzin bedoeld en daarom iet getranscribeerd als a=j sound
veldwerker [v=132] Je crois que Marie devra lappeler.[/v] sound
informant1 [a] Kpeinze e Marie euh_[/a]

k peinze
sound
veldwerker [v=136] Jean na plus beaucoup dargent.[/v] sound
informant1 [a=j] Jean nè nie vele geen geld nie meer.[/a]

n è
tagging sound
veldwerker [v=137] Il ne veut plus manger de la soupe.[/v] sound
informant1 [a] Ewilt geen_ soepe nie meer eetn.[/a]

e wilt
sound
veldwerker [v=140] Nyatil pas des souris quelque part?[/v] sound
informant1 [a] Zijnter geen muizen_ entwoa.[/a]

zijn ter
entwoa = ergens sound
veldwerker [v=146] Il ne parle pas bien le français.[/v] sound
informant1 [a] Eklapt ne wel frans.[/a]

e klapt
is ne hier een negatie element? vreemd sound
veldwerker [v=148] Pas chacun est un bon homme de métier.[/v] sound
commentaarinformanten hebben moeite met de aangeboden constructie.  sound
informant2 [a] Alleman enken niet euh_[/a]

en ken
sound
veldwerker [v=149] Ilna pas des a_ des amis partout.[/v] sound
informant1 [a] Enè geen_[/a]

e n è
sound
informant2 [a] _geen kameraadn_[/a] sound
informant1 [a] _overal.[/a] sound
veldwerker [v] Enet overal geen kameraadn.[/v] sound
informant1 [a] Ene nie overal_[/a]

e n e
sound
informant2 [a] Ene nie overal geen kameraadn.

e n e
zegt informant twee ene nie overal geen of ene overal geen? moeilijk te verstaan, maar het eerste lijkt me het waarschijnlijkste. let wel dat ze sowieso min of meer de zin die hugo aanbiedt proberen na te zeggen, er is dus weinig garantie dat dit puur spontaan ook gezegd zou worden. tagging sound
veldwerker [v=156] Jean sait quil doit avoir réparé la voiture avant trois heures.[/v] sound
informant2 [a] Jean weet datn zijnn auto ne_[/a]

dat n
sound
informant2 [a] _detn zijnn auto moe vermaakt en_[/a]

det n
volgorde van 157 - verderop blijkt echter dat hugo meent dat informant hier antwoord met gewone infinitief. is mogelijk, maar huidige transcriptie lijkt mij nog steeds aannemelijker sound
informant2 [a] _voorn drieën.[/a] sound
veldwerker [v] Moe vermaakt en.[/v] sound
veldwerker [v] _den auto moe vermaakt en.[/v] sound
informant2 [v] Voor drie uren den auto moe vermaakt zijn.[/v] niet relevant sound
commentaarhugo blijft proberen maar er komt geen relevant antwoord  sound
veldwerker [v=453] Ils sont allés au marché.[/v] sound
informant2 [a=j] Ze zijn gegoan in de markt.[/a] tagging sound
informant1 [a=j] Ze zijn gegoan in de markt.[/a] sound
informant2 [a=j] Mèèn gegoan in de markt.[/a]

m èèn
hier spontaan met hebben sound
informant2 [a=j] Ik ga goan in de markt.[/a] sound
veldwerker [v=459] Il a jeté la balle dans le panier.[/v] sound
informant1 [a=j] _èt dn ketsebolle smeetn in de pane.[/a] ik hoor geen subject tagging sound
veldwerker [v=463] Il a balayé avec le balai ainsi quil est tout à fait cassé.[/v] sound
veldwerker [a] Enet de bezemer hele kapot gevaagd.[/a] sound
informant2 [a] Enèt de bezemer ebroke.[/a]

en èt
sound
informant2 Wulder zeggen ebroken e. vorm wulder sound
veldwerker [v] Enetn ebrookn e_ evaagd.[/v] sound
veldwerker [v=000] Il a vu lhomme.[/v] sound
informant2 [a] Et de man ezien.[/a] ik hoor geen subject. tagging sound
veldwerker [v=000] Il a vu cette femme.[/v] sound
informant2 [a] Et dat wijf ezien.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Il la vu.[/v] sound
informant2 [a] E neur ezien.[/a] maar klinkt erg twijfelend en achtergezegd van de zin die hugo vlak ervoor aanbiedt. tagging sound
veldwerker [v=000] Enenem ezien.[/v] tagging sound
informant1 [a] Oui.[/a] maar dit antwoord zegt echt wel weinig - niet vertrouwen. sound
veldwerker [v=347] Je sais quil est allé quil est allé nager.[/v] sound
informant2 [a] Kweetn etn gegoan i om te zwemn.[/a]

k weetn et n
sound
informant1 [a] Kweetn etne ga goan zwemn.[/]

k weetn et ne
sound
veldwerker [v] Kweetn etn gaan zwemn is.[/v] sound
informant2 Nuus me zeggen_ hier vorm nuus voor één meervoud sound
veldwerker [v=370] Ca cest lhomme quils ont appelé.[/v] sound
informant1 [a] Tizze de manne e_[/a]

t izze
tagging sound
informant2 [a] _een manne dezze erop_ dezze eropen en.[/a]

de zze de zze
ik hoor geen n of nasale klank tagging sound
veldwerker [v=371] Ca cest lhomme qui a raconté lhistoire.[/v] sound
informant2 [a] Te e man die_[/a]

t e
tagging sound
veldwerker [v=372] Ca cest lhomme que je pense qui a raconté lhistoire.[/v] sound
informant2 [a] Dat es n man diek peizen_ die dat historie_[/a]

die k
ik hoor geen nasaal in diek, maar er is toch twijfel mogelijk. tagging sound
informant2 [a] _verteld et.[/a] tagging sound
veldwerker [v=373] Ca cest lhomme que je pense quon a appelé.[/v] sound
informant1 [a] Dat e dn man die_[/a] tagging sound
informant1 [a] _diese peizen_[/a]

die se
tagging sound
commentaarinformanten struikelen over het vervolg van de zin  sound
veldwerker [v=380] Ca cest la maison que jai achetée.[/v] sound
informant1 [a] Dat is t huis enk ekocht et.[/a]

en k
tagging sound
veldwerker [v] Et ca cest la maison qui est à vendre.[/v] sound
informant2 [a] Dat is t huis die_[/a] sound
informant1 [a] _die verkocht goa zijn.[/a] sound
veldwerker [v=417] Peutêtre que moi je vais le faire.[/v] sound
informant1 [a] Kgoantik misschien doen.[/a]

k goan t ik
geen iversie, maar wel spontane verdubbeling tagging sound
informant1 [a] Misschien enxxtgie gaat doen.[/a] moeilijk verstaanbaar - verderop herhaalt hr met aajtgie als je t jij - maar ik ben niet honderd procent zeker tagging sound
informant1 [a] _ejtgie gaat doen.[/a]

e j t gie
herhaalt de woorden van hugo tagging sound
veldwerker [v=418] Osestu y pousser.[/v] sound
informant2 [a] Dorjegie_[/a]

dor je gie
verdubbeling tagging sound
informant1 [a] Dorje_ nder in steekn_[/a]

dor je n der
tagging sound
veldwerker [v=419] Osestu linviter?[/v] sound
informant2 [a] Dorjegie_[/a]

dor je gie
tagging sound
veldwerker [v=425] Elle vit au pain sec cette semaine.[/v] sound
informant2 [a] Zie ze leeft ip t droog brood deze week.[/a] verdubbeling maar twee keer voor pv tagging sound
informant2 [a] Ze leef zoe_[/a] hier toch gewone verdubbeling, met vorm zoe tagging sound
veldwerker [v=427] Nousny sommes jamais allés.[/v] sound
informant2 [a] Menèèn nooit eweest.[/a]

me n èèn
negatiepartikel tagging sound
informant1 [a] Noes mezijn nooit gegoan.[/a]

me zijn
weer verdubbeling voor pv / ik hoor geen negatiepartikel tagging sound
informant2 [a] Noes mezijn do nooit eweest.[/a]

me zijn
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie disait que nous gagnerions.[/v] sound
informant1 [a] Marie zei amme nooit euh_ amme nooit goan winn.[/a]

a mme a mme
verkeerde vertaling tagging sound
veldwerker [v=429] Lui non plus ilny peut rien.[/v] sound
veldwerker [v] Ekunter niet an doen.[/v] sound
informant1 [a] Eken nie meer doen.[/a]

e ken
verkeerde vertaling tagging sound
veldwerker [v=430] Je pense que euh_ que lui vient demain aussi.[/v] sound
informant2 [a] Kpeinzen da Marie morgen ga kommen ook.[/a]

k peinzen
verkeerde vertaling tagging sound
veldwerker [v] Que lui.[/v] sound
veldwerker [v] Kpeinzen dattenie morgen ook komt.[/v] sound
informant2 [a] _datn morgen nie ega kommen.[/a]

dat n e ga
informant interpreteert als ontkennende zin, wel negatiepartikel maar verder geen relevante vertaling tagging sound
veldwerker [v=836] Je ne vais pas à lécole.[/v] sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant1 [a] Kgoan nie an de schole.[/a]

k goan
tagging sound
veldwerker [v=837] Tu sais quand même que ce nest pas si amusant.[/v] sound
informant1 [a] Je weet alijk et ne_[/a]

e t
sound
informant2 [a] Teni nie geestig.[/a]

t en i
sound
informant2 [a] _det nie geestig enis.[/a]

en is
tagging sound
veldwerker [v=838] Ca cest quelque chose que je connais pas.[/v] sound
informant2 [a] Dat is etwat dak nieëkenn.[/a]

da k nie ë kenn
dak of ek? en wel of geen nasaal? ik denk van niet tagging sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker [v=839] Il a lair dêtre plus malin qui la vu.[/v] verkeerde vraag sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker [v] Il est plus malin quil est quil est quil ena lair.[/v] sound
informant2 [a] Enis nie zo boos_[/a]

e n is
sound
informant1 [a] _of etne_[/a]

et ne
niet volledig + niet relevant vertaald sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker [v=840] Tu ne dois pas venir avant que je tai écrit.[/v] sound
informant2 [a] Je moe nie kommen voor enke eschreven en.[/a]

en ke
sound
veldwerker [v=841] Jenai plus que trois francs.[/v] sound
informant2 [a] Kèè xx_ mo drie euros nie meer.[/a]

k èè
sound
informant1 [a] Kenè mo drie francs.[/a]

k en è
tagging sound
veldwerker [v=852] Demain je vais me acheter une_ un nouv_[/v] sound
commentaarnavraag benefactief  sound
veldwerker [v] Demain je vais macheter un_ un nouveau vélo.[/v] sound
informant1 [a] Morgen kga ne nieuwe velo kopen.[/a]

k ga
sound
veldwerker [v] Pour moi.[/v] sound
informant2 [a] Kgane_ kgane morgen ne nieuwen velo kopen.[/a]

k gane k gane
sound
veldwerker [v] Vor mien.[/v] sound
informant2 [a] Kga morgen een nieuwe velo koopn vor mien.[/a]

k ga
sound
veldwerker [v=853] Je vais te commander une pinte.[/v] sound
informant2 [a] Kgaan e pinte commandeern.[/a]

k gaan
sound
veldwerker [v] Je vais te commander_ pour toi.[/v] sound
informant2 [a] Kga je_[/a] sound
informant2 [a] kgaanje n pinte commandeern [/a]

k gaan je
tagging sound
veldwerker [v=854] Si tu passes par le magasin achète moi un journal svp.[/v] sound
informant1 [a] Ej passeert an t magazijn koopt e gazette vor mieë.[/a]

e j
tagging sound
veldwerker [v=855] Jai donné ces livres à mon frère et lui y a mis une couverture.[/v] sound
veldwerker [v=856] Puis je me prendre une chaise.[/v] sound
informant1 [a] Moek een stoel neem?[/a]

moe k
sound
veldwerker [v] Puisje me prendre_[/v] sound
veldwerker [v] Meuk een stoel neem vor mien?[/v] sound
informant1 [a] Ja.[/a] sound
veldwerker [v=857] Chante nous encore une chanson.[/v] sound
informant2 [a] Zingt nog een liedje.[/a] sound
informant2 [a] xxx noes nog een liedje.[/a] sound
informant2 [a] Zingt noes nog een liedje.[/a] tagging sound
informant2 [a] Schenkt noes nog een xxx.[/a] sound
veldwerker [v=859] Je lui ai acheté des cigarettes dun mauvaise marque.[/v] sound
informant1 [a] Kedn sigaretn ekocht van die nieuwe merke.[/a]

k e dn
sound
informant2 [a] Kenne_[/a]

ke nne
sound
informant1 [a] Ken sigaretn ekocht_ vor nem.[/a]

k en
sound
veldwerker [v=860] Ecris moi une petite lettre svp.[/v] sound
informant2 [a] Schrijf mie een b_ een brief_ een kleinn brief.[/a] sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Teni nog nie edaan wè.

t en i
negatiepartikel sound
informant1 [a] Kenweet nie oe late et is.[/a]

k en weet e t
negatiepartikel sound
informant2 Tne nog mor elve.

t n e
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=188] Astu assez de gens pour récolter le foin?[/v] sound
informant2 [a] Ejgie volk genoeg_om_[/a]

e j gie
verdubbeling tagging sound
informant2 [a] _om t hooi te winn?[/a] tagging sound
veldwerker [v=189] Cétait bien gentil de Jean de venir nous aider.[/v] sound
informant1 [a] Tis stijf euh gentil euh de Jean_ van te kommen[/a]

t is
van of voor? niet duidelijk sound
informant2 [a] Tis vriendelijk dej ekommen et om t helpen.[/a]

t is de j
tagging sound
informant1 [a]_vriendelijk van te kommen om noes t helpen.[/a] van of voor? niet zeker sound
veldwerker [v=190] Ce tonneau est très lourd pour euh porter.[/v] sound
informant2 [a] Die ton is zwaar om te drage.[/a] tagging sound
informant2 [a] _om te drage.[/a] sound
veldwerker [v=192] Nous espérons euh dêtre à la maison à temps.[/v] sound
informant1 [a] Mepeinzen van in tijden were te keren in noes huis.[/a]

me peinzen
ik meen van te horen, maar het zou ook veur kunnen zijn (hoewel dat laatste weinig waarschijnlijk want uitspraak zou dan eerder vor zijn) tagging sound
veldwerker [v=198] Il peut se poster là et bavarder pendant des heures.[/v] sound
informant2 [a] Ekunten do stoan_[/a]

e kunt en
is dit een verdubbeling? ben niet zeker sound
veldwerker [v] Ekunt do uren stoan kommeern.[/v] tagging sound
veldwerker [v] Enet do were een ure stoan en klappen.[/v] sound
informant2 [a] _stoan en klappen.[/a] sound
informant2 [a] Ekunt do een ure stoan om te klappen.[/a]

e kunt
sound
veldwerker [v] Estoa do were en zagen.[/v] sound
informant1 [a] En zagen.[/a] hiermee geeft informante aan dat ze de constructie kent sound
veldwerker [v=502] Mémé est en train de déplucher des pommes de terres.[/v] sound
informant2 [a] Metje i bezig me aard_ me aardappels schroodn.[/a] sound
veldwerker [v] Meetje zit aardappels en schroodn.[/v] sound
commentaarhugo blijft proberen maar informanten herhalen de zin niet en lijken veeleer afwijzend te staan tgo de aangeboden constructie  sound
veldwerker [v=215] Je crois que je suis plus grand que toi.[/v] sound
informant2 [a] Kpeinzen enk groter zijn of gie.[/a]

k peinzen en k
tagging sound
veldwerker [v=216] Elle croit quelle sera plus tôt à la maison que moi.[/v] sound
informant1 [a] Zepeiszoe des eerder thuis ga zijn ovvik.[/a]

ze peis zoe de s ovv ik
verdubbeling met zoe! ben wel niet zeker: des of es? tagging sound
veldwerker [v=217] Tu ne crois quandmême pas quil est plus fort que l_ que toi.[/v] sound
informant1 [a] Je peins alijk nie detne_ etne_

det ne et ne
tagging sound
informant2 [a]_etne wreder is of gie.[/a]

et ne
tagging sound
veldwerker [v=218] Ils croient que nous sommes plus riches queux.[/v] sound
informant1 [a] Enpeinst etne rijker is of julder.[/a]

en peinst et ne
verkeerde vertaling tagging sound
informant2 [a] Enpeinst emmenoes rijker zijn ovvie.[/a]

en peinst e mme noes ovv ie
verkeerde vertaling maar wel verdubbeling 1 mv. sound
veldwerker [v=221] Croistu que Lisa est aussi belle que Anna?[/v] verkeerde vraag sound
informant2 [a] Peinsjegie da Lisa schoonder is of_[/a]

peins je gie
tagging sound
informant2 [a] _ ol zo schoon is_ of Miena.[/a] tagging sound
veldwerker [v=249] Le garçon dont la mère est remariée hier se trouve de_ derrière moi.[/v] sound
informant2 [a] De jongen_[/a] tagging sound
informant2 [a] _dat de moeder huwd is gistern_[/a] tagging sound
informant1 [a] _ i bachten mien.[/a] sound
commentaarhugo probeert nog eens opnieuw maar iets anders komt er niet meer als antwoord.  sound
veldwerker [v=250] Le banc sur lequel ils étaient assis venait dêtre paint.[/v] sound
informant2 [a] Dn bank woar anze ezeetn woarn_[/a]

an ze
tagging sound
informant2 [a] _ e was ververfd.[/a] sound
veldwerker [v=259] Celui qui a de largent euh peut en donner.[/v] sound
informant1 [a] Dienn die geld èt je jegaater geevn.[/a]

je gaat er
tagging sound
veldwerker [v=260] Qui pense tu que jai rencontrée dans la ville.[/v] sound
informant1 [a] Wien peinsje de_ denk e_ denk egen ekommen e in de steej.[/a]

peins je den k den k
sound
veldwerker [v=273] Marie tirait le_ la couverture vers elle.[/v] sound
informant2 [a] Marie trok de_[/a] sound
informant1 [a] _ de serge over neur.[/a] tagging sound
veldwerker [v=502] Marie zit aardappels en schroodn.[/v] sound
commentaarmaar opnieuw geen succes met deze constructie, verderop antwoorden informanten toch dat het kan, na herhaaldelijk aandringen hugo, maar hier zou ik toch niet te veel geloof aan hechten.  sound
informant2 [a] En zis bezig me aardappels schroodn.[/a]

z is
sound
veldwerker [v=317] Tous les vaches de Marie se sont noyés par euh linondation.[/v] sound
informant2 [a] Al de koein van Marie zijn verdronken_[/a] sound
veldwerker [v] Marie al neur koein.[/v] sound
informant2 [a] Al neur koein.[/a] sound
veldwerker [v=321] Ce vieux fermier avec lui jai encore été au marché.[/v] sound
informant2 [a] Den oudn boer_[/a] sound
informant2 [a] Ken nog geweest in de markt der mee.[/a]

k en
sound
veldwerker [v=322] Lesquelques tu as fait?[/v] sound
commentaarinformanten raken er niet uit; hugo herformuleert vraag als jai déjà lu trois livres, lesquelques tu as lu?  sound
informant1 [a=j] En de wuk xx eje leest?[/a]

e je
sound
veldwerker [v] Lequel estceque tu veux choisir?[/v] sound
informant1 [a] Wekke moeke kiezen_[/a]

moe ke
sound
informant2 [a=j] De wukke moeken kiezen?[/a]

moe ken
hier toch weer met lidwoord, spontaan sound
veldwerker [v] Wuffer? Waffer?[/v] sound
informant2 [a] Noes mezeggen wukke.[/a]

me zeggen
sound
veldwerker [v] Cest quel genre de pain. Cest du pain blanc ou du pain gris?[/v] sound
informant1 [a] Wa voor brood eetje?[/a]

eet je
sound
veldwerker [v=327] Gaat haalt een keer n pintje in de kelder.[/v] sound
informant1 [a=j] Gaan haalt e keer n pintje in de kelder.[/a] tagging sound
veldwerker [v=353] Gie zijt een Franse.[/v] sound
informant1 [a=j] Jaak.[/a]

jaa k
tagging sound
informant1 Toet. spontane do support maar exacte betekenis/context is me niet echt duidelijk sound
veldwerker [v] Zendoet.[/v] hugo probeert hier ook do support aan de orde te brengen sound
informant2 [a] Noes mezeggen dat niet.[/a]

me zeggen
do support wordt afgewezen sound
informant2 [a] Joas.[/a]

joa s
drie meerv. ik hoor geen nasaal tagging sound
informant2 [a] Neense.[/a]

neen se
tagging sound
veldwerker [v=359] Avec un tel temps on ne peut pas faire beaucoup de choses.[/v] sound
informant1 [a=j] Me een zuk were je ken nie vele doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v=368] Par le fait quel lui il travait_ il devait travailler elle devait rester à la maison pendant toute la journée.[/v] sound
veldwerker [v] Me num te moetn goan werken most mostzezie de helen dag thuis blijven.[/v] sound
informant2 [a] Ie e mag goan werke en zie ze moet den heeln dag thuis blijvn.[/a] twee keer dubbel subject voor pv sound
veldwerker [v=387] Quand aurons nous la paix?[/v] sound
informant2 [a] Wanneer game_[/a]

ga me
sound
informant2 [a] Nooit.[/a] sound
veldwerker [v=397] Il semble quelle ne peut rien manger.[/v] sound
informant1 [a] Epeinst etn nooit nieten meugt eetn.[/a]

e peinst et n
verkeerd vertaald maar wel dubbele negatie sound
veldwerker [v] Zoej nie zeggen tschijnt?[/v] sound
veldwerker [v=399] Jai essayé de ne_ de ne faire mal à personne.[/v] sound
informant1 [a] _van geen zeer te doen vo niemand.[/a] tagging sound
informant2 [a] Ken bezien_[/a]

k en
sound
informant1 [a] _van geen zeer te doen egen niemand.[/a] sound
veldwerker [v=400] Ca promet dêtre une belle journée.[/v] sound
informant1 [a] Tis een goedn dag tewege.[/a]

t is
tewege = bijna - niet relevante vertaling tagging sound
veldwerker [v] Het belooft van ne schoonn dag te komn.[/v] sound
veldwerker [v=401] Peutêtre que cest mieux dattendre encore un petit peu.[/v] sound
informant1 [a] Tis beter van nog een litje te beien.[/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
commentaarbetrouwbaar ja?  sound
informant2 [a] Je kunt ook zeggen ja.[/a] sound
veldwerker [v=402] Nous avons eu la chance de le retrouver.[/v] sound
informant2 [a] Men chance had_[/a]

m en
sound
veldwerker [v=403] Ca a lair quilya quelquun devant la fenêtre.[/v] sound
informant2 [a] Kpeinze etter do iemand is veur de venster.[/a]

k peinze ett er
sound
veldwerker [v=474] Cenétait que juste assez.[/v] sound
informant1 [a] Tis juste genoeg.[/a]

t is
sound
informant2 [a=j] Tne wos mo juiste genoeg.[/a]

t ne
tagging sound
veldwerker [v=518] Ilyavait beaucoup de gens sur la fête.[/v] sound
informant2 [a] Twos veel volk in de_[/a]

t wos
sound
veldwerker [v=519] Yavaitil beaucoup de monde à la fête?[/v] sound
informant2 [a] Waster vele volk in de fête?[/a]

was ter
sound
informant2 [a] Warenter vele mensen?[/a]

waren ter
sound
veldwerker [v=520] Quels livres que tu as achetés?[/v] sound
informant2 [a] Wekke boek ej ekocht?[/a]

e j
ik meen enkv. te horen maar ben niet zeker tagging sound
veldwerker [v=526] Qui astu vu à la ducasse?[/v] sound
informant2 [a] Wien ej ezien in de kermisse?[/a]

e j
tagging sound
veldwerker [v=532] Jean sait que tu a essayé de vendre ce livre.[/v] benefactief ontbreekt sound
informant2 [a] Jean peinst_[/a] sound
informant2 [a] _dej bezien et_[/a]

de j
sound
informant2 [a] _om nen boek te verkoopn.[/a] sound
commentaarhugo probeert zin met 'proberen' uit te lokken, maar dat woord is in FV niet gekend  sound
veldwerker [v=408] Sur cette fête on y danse beaucoup?[/v] sound
informant2 [a] In e fête medansen.[/a]

me dansen
verkeerde vertaling sound
informant2 [a] In de fête is vele dansen.[/a] sound
veldwerker [v=409] Maintenant on ne vend du pain seulement dans ce magasin.[/v] sound
informant2 [a] Menverkope juiste brood in dat magazijn.[/a]

me n verkope
niet zeker van opsplitsing cluster. negatiepartikel of tussen n? sound
commentaarhugo probeert passieve zin uit te lokken maar weinig succes  sound
informant2 [a] _is mo brood verkocht in t magazijn.[/a] betrouwbaar? sound
commentaarbeknopt personalia  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Morbecque / Moerbeke