SAND-data Sainte-Marie-Cappel / Sint-Maria-Kappel (N102p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Sainte-Marie-Cappel / Sint-Maria-Kappel

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]N 103p[/k][i]887[/i][i]888[/i][vw]VVH[/vw][vw]HR[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Mo noes me zijn nie meer moderne nè. vorm noes plus herhaling subject opeenvolging volle en doffe vorm. negatiepartikel of niet? ik hoor er alleszins geen. sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Ze goa goan naa Kassel misschien. dubbel gaan extrapositie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Aa bajoan nè.

ba joa n
vervoeging ja sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Enke klapt e met diene man doa.

en ke
vorm enke extrapositie sound
commentaarinstructie  sound
informant2 En noes memoent zeggen int vlaamse.

me moen t
vorm noes in combinatie met doffe vorm sound
commentaarinstructie  sound
veldwerker2 [v=018] Elle ne sait pas que Marie est décédée hier.[/v] naar hulpwerkwoord vallen wordt gepeild later, op seconde 4437 sound
informant1 [a] Meweetne da Marie dood is gistern.[/a]

me weetne
klinkt als een erg letterlijke vertaling. behalve dan dat de negatie volgens mij hier niet mee vertaald wordt. tagging sound
informant1 [a] Meweetn esse dood is.[/a]

me weetn e sse
tagging sound
veldwerker2 [v=022] Personne ne veut danser.[/v] sound
informant2 [a] Niemand enwilde dansen.[/a]

en wilde
negatiepartikel denk ik tagging sound
veldwerker2 [v] Il n'y a personne qui veut danser.[/v] sound
informant2 [a] Tenis niemand die wilt dansen.[/a]

t en is
negatiepartikel sound
veldwerker1 [v] Tenwil niemand nie dansen.[/v] sound
informant1 [a] Tne niemand die wilt dansen.[/a]

t n e
geen a= n omdat informanten hier duidelijk weinig intuïties over hebben. negatiepartikel sound
veldwerker2 [v] Tenwil niemand nie dansen of tenwil niemand dansen.[/v] tagging sound
informant1 [a] Das dat is a peu près tzelfste nè.[/a]

da s
sound
veldwerker2 [v=025] Personne na jamais pu ou voulu ça.[/v] sound
informant2 [a] Niemand enèèt dat newild.[/a]

en èèt
vorm newild? heeft met negatie te maken? tagging sound
informant1 [a] Tni niemand dat gewild et.[/a]

t n i
sound
veldwerker1 [v] Int plekke van euh voulu_ euh pu.[/v] informanten hebben moeite met vorm pu (gekund) sound
informant2 [a] Ewild.[/a] sound
informant2 [a] Niemand enet dat wiln doen.[/a]

en et
sound
veldwerker2 [v] Niemand enet dat gekend.[/v] sound
informant2 [a] Kenn doene.[/a] sound
veldwerker1 [v] Personne nela pu.[/v] sound
informant1 [a] Tnet niemand kenn doen.[/a]

t n et
voltooid deelwoord hier kennelijk niet mogelijk. vorm met e is wel degelijk afkomstig van kunnen, niet van kennen. tagging sound
veldwerker2 [v=026] Jean aurait voulu manger tout le pain.[/v] sound
informant1 [a] Jean_ gonk wiln_ olt brood op eetn.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=027] Ne dites pas ce qui elle aurait pu appeler.[/v] sound
informant2 [a=j] Enzeg niet wien dase gonk wiln_ roepn.[/a]

en zeg da se
negatiepartikel. tagging sound
veldwerker2 [v=028] Dites moi euh qui elle aurait pu appeler.[/v] sound
informant2 [a=j] Zeg mie wien dase zoe kunne eroepne.[/a]

da se
eroepne: onduidelijk. deelwoord of gewoon infinitief? tagging sound
veldwerker2 [v=029] Wie_ wien of dase euh hadde kunn eroepn en.[/v] sound
informant1 [a] Mmm.[/a] informant begrijpt de vraag duidelijk niet. sound
informant2 [a] Wien dase eroepn et?[/a]

da se
tagging sound
veldwerker2 [v=053] Si je vis simplement je vis comme mes parents le veulent.[/v] sound
informant2 [a] Enk leevn_[/a]

en k
vorm enk! sound
informant2 [a] Tis lijk da mijn ouders ewild èn.[/a]

t is
sound
veldwerker2 [v] Ank euh gesparig leevn tonne levenkik_[/v] sound
informant2 [a] Eleef schameln wè.[/a]

e leef
sound
informant2 [a] Kleven lijk a mijn ouders wiln.[/a]

k leven
sound
commentaarinformanten blijven worstelen met de zin.  sound
informant1 [a] Enk leevn_ eh. Si je vis tizze enk leevn.[/a]

en k t izze en k
sound
veldwerker2 [v] En kunje zeggen en en enkik euh_ voorzichtig leevn_[/v] sound
informant1 [a] Enkik xxx[/a]

en k ik
informant lijkt niet echt moeite te hebben met die vorm. maar toch oppassen met de vorm want intuïties lijken weinig betrouwbaar. sound
informant1 [a] Ah oui hein.[:a] informant zegt hier nogmaals dat de verdubbeling even goed is als de gewone vorm. sound
veldwerker2 [v=055] Sil vit encore trois ans de plus il aura vécu plus long que son père.[/v] sound
informant2 [a] Etn nog drie jaar langer leevn_engaa langer eleefd en of mijn vader.[/a]

et n en gaa
verderop leeft ipv leven en eddie ipv etn sound
informant2 [a] Eddie drie jaar langer leeft_[/a]

edd ie
sound
veldwerker2 [v=057] Si elle vit si dangereusement elle ne vivera plus longtemps.[/v] sound
informant2 [a] Esie_ esie leeft_[/a]

e sie e sie
voegwoord gevolgd door vol pronomen sound
commentaarinformanten hebben moeite om een geschikte vertaling te vinden voor dangereusement  sound
informant1 [a] Ze zoe langer leevn of neur moeder ist datne?[/a]

is t
sound
commentaarna nog wat pogingen geeft veldwerker het op. er komt niet echt een relevante vertaling van de volledige zin  sound
veldwerker2 [v=059] Si cela est encore en vie maintenant cela vivera demain aussi.[/v] sound
informant2 [a] Et dat nu nog leeft_ tgaa morgen nog zijne_ ent leevne nè.[/a]

e t t gaa
ent leevne= aan het leven of voorbeeld van twee infinitieven? sound
veldwerker2 [v=061] Si vous vivez euh si euh dangereusement vous ne viverez jamais si longtemps que moi.[/v] sound
informant1 [a] Eje eje leeft_ dangereusement_[/a]

e je e je
tagging sound
informant2 [a] _je gaa langer leevn ovvik.[/a]

ovv ik
geen inversie tagging sound
veldwerker2 [v=063] Sils vivent pour leur travail ils ne vivent pas pour leurs enfants.[/v] sound
informant2 [a] Enze leevn voer neur werk ze leevn nie voer neur jongens.[/a]

en ze
tagging sound
veldwerker2 [v=067] Si Rudy est encore en vie peutêtre que Leo lui aussi est encore en vie.[/v] sound
informant2 [a] E Rudy nog es in t leevn xxx da Leon ook nog leeft.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=068] Si tu vis sainement tu vivras plus longtemps.[/v] sound
informant2 [a] Ej gezond leef je gaa langer leevn.[/a]

e j
leef of leeft niet zo duidelik te horen opnieuw geen inversie tagging sound
veldwerker2 [v=069] Si si peu de gens vivent de lagriculture cela veut dire que beaucoup de gens vivent de lindustrie.[/v] sound
informant1 [a] Ettere nie vele geen meer leven met de_ met de boerderie_[/a]

ett ere
nie vele geen: negatie tagging sound
informant2 [a] Dat wil zeggen ter vele zijn die leven_[/a] ter: of is het enter? ik kan het niet goed horen sound
informant2 [a] Enter_ xxx mensen leevn van de boerderieë_[/a]

en ter
sound
veldwerker1 [v] Donc vous dites euh enter?[/v] sound
informant2 [a] Endere_[/a]

en dere
sound
veldwerker2 [v=070] Si Patrique et Marie vivent au ciel ou dans le ciel Jean et Alphonse vivent dans lenfer.[/v] sound
informant2 [a] Est da Patrique en Marie leevn in dn hemel_[/a]

es t
constructie met zijn om conditionalis uit te drukken tagging sound
informant2 [a]_Jean en Alphonse leevn inne d helle.[/a] opnieuw geen inversie. tagging sound
veldwerker2 [v] Kunjet nog anders zeggen si patrique et marie?[/v] sound
informant1 [a] E Patrique en Marie leevn in dn hemel_[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=071] Si nous vivons euh dune manière simple nous vivons heureusement.[/v] sound
informant1 [a] Emme leevn simpel_[/a]

e mme
tagging sound
informant2 [a] _meleevn gelukkig.[/a]

me leevn
tagging sound
veldwerker1 [v] Est il possible de dire emmewieder leevn simpel?[/v] sound
informant2 [a] Emmewieder leevn simpel_[/a]

e mme wieder
sound
veldwerker2 [v=072] Vit un peu plus sainement Jean.[/v] sound
informant2 [a] Leeft een lietje gezonder Jean.[/a] lietje = beetje tagging sound
veldwerker2 [v=000] Vervoeging leven.[/v] sound
informant1 [a] Kleevn.[/a]

k leevn
tagging sound
informant1 [a] Je leeft.[/a] tagging sound
informant1 [a] Eleeft.[/a]

e leeft
tagging sound
veldwerker2 [v] Elle vit.[/v] sound
informant1 [a] Zie leeft.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v] Nous vivons.[/v] sound
veldwerker2 [v] Wieder leevn?[/v] tagging sound
informant1 [a] Bajoat.[/a]

ba joa t
sound
veldwerker2 [v] Vous vivez.[/v] sound
informant2 [a] Je leeft.[/a] tagging sound
informant2 [a] Zulder leevn.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v] Kleevnik. Kleevnik gèèrn. Zeleeftzie gèèrn. Eleeftie ook gèèrn. Kunje dat azo zeggen?[/v] sound
informant2 [a] Zul ze leeftn gèèrne nè.[/a] opnieuw twee keer subjectsvorm voor pv sound
informant1 [a] Alleman leef gèèrn nè.[/a] ik meen hier geen t te horen maar ben niet zeker sound
informant2 [a] Wieder me gaan gaan wan.[/a] twee keer subjectspronomen. wan is wandelen, sterk samengetrokken. sound
informant2 [a] Of noes me gaan gaan wan.[/a] sound
veldwerker2 [v=000] Vervoeging leven inversie.[/v] sound
commentaarinformanten begrijpen de opdracht niet  sound
informant1 [a] Levenkik lange?[/a]

leven k ik
maar dit klinkt erg als nazeggen wat veldwerker2 heeft voorgezegd. tagging sound
informant2 [a] Leefje lang?[/a]

leef je
tagging sound
commentaarhet blijft erg moeizaam verlopen  sound
informant2 [a] Ie leefdie lange?[/a]

leefd ie
tagging sound
informant1 [a] Leefzie lang?[/a]

leef zie
tagging sound
informant1 [a] Leeft zie lang?[/a] ik meen hier een t te horen... tagging sound
informant2 [a] En wieder leevn wie lang?[/a] tagging sound
informant1 [a] En je_[/a] sound
commentaarblijft moeizaam...  sound
informant2 [a] Leevn ze lang?[/a] tagging sound
informant2 [a] Zulder leven ze lang?[/a] tagging sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker2 [v=075] Je trouve que tout le monde doit savoir nager.[/v] sound
informant2 [a=j] Kvin dat alleman moe kunn zwemn.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=077] Moe zwemn kunn.[/v] sound
veldwerker2 [v=080] Kun nie zeggen kvin dat alleman euh kunn_ kunn zwemn moet.[/v] informanten snappen opnieuw de opdracht niet zo goed. opnieuw blijkt dat ze niet zo'n goede intuïties meer hebben, en zeker geen metalinguïstisch niveau wat hun dialect betreft... sound
informant2 [a=n] Neen.[/a] sound
veldwerker2 [v=082] Of kvin dat alleman zwemn kunn moet.[/v] sound
informant1 [a=n] Mmm.[/a] sound
veldwerker2 [v=086] Je sais que Jean veut manger du pain demain.[/v] sound
informant2 [a] Kweetn da Jean brood wilt eetn morgen.[/a]

k weetn
sound
veldwerker2 [v] Kweetn da Eddy morgen brood wilt eetn.[/v] sound
informant1 [a] Morgen brood wilt eetn.[/a] sound
veldwerker1 [a] Kweetn dat Eddy morgen wil brood eetn.[/a] tagging sound
informant2 [a] Oui.[/a] Informante zegt ja maar herhaalt zin niet. Niet betrouwbaar dus. sound
veldwerker2 [v=087] Eddy doit euh pouvoir se lever tôt.[/v] sound
informant2 [a=j] Eddy moe kunn vroeg op stoan.[/a] hier dus spontaan doorbreking tagging sound
informant1 [a] Vroeg kunn op stoan. Ja.[/a] sound
veldwerker2 [v] Eddy doit pouvoir se lever très tôt.[/v] sound
informant1 [a] Stijf vroeg.[/a] sound
informant2 [a=j] Eddy moe kunn stijf vroeg op stoan.[/a] ook hier spontane doorbreking sound
veldwerker2 [v=088] Je sais que Jean doit bâtir une nouvelle grange.[/v] sound
informant2 [a] Kweetn e Jean_[/a]

k weetn
voegwoord e tagging sound
informant1 [a] _een nieuwe schure moe_moe bouwn.[/a] niet meer doorgevraagd tagging sound
veldwerker2 [v=093] Je trouve que Marie doit téléphoner à Joseph.[/v] sound
informant2 [a] Kvin a Marie moe telefoneern teegn Joseph.[/a]

k vin
voegwoord a; telefoneren tegen: voorzetsel! tagging sound
veldwerker2 [v] Kvin da Marie euh noa Je_ Josef moe beln.[/v] sound
informant1 [a] Marie moe beln eegn Joseph.[/a] hiermee geeft informant aan dat een andere volgorde voor hem niet mogelijk is. wellicht dus interpreteren als a=n. hier vorm egen in plaats van tegen sound
veldwerker2 [v=102] Je sais que Jean euh euh peutêtre doit partir ou ou doit partir peutêtre.[/v] sound
informant1 [a] Kweetn e Jean deure moe goan.[/a]

k weetn
sound
informant2 [a] Kweetn e Jean_ misschien_ deure moe goan.[/a]

k weetn
niet verder doorgevraagd sound
veldwerker2 [v=107] Je sais que Jean ne peut pas venir.[/v] sound
informant2 [a] Kweetn e Jean nie emeug kom.[/a]

k weetn e meug
negatiepartikel sound
veldwerker1 [v] Kweetn da Jean meug nie kom.[/v] sound
informant1 [a=n] Neent.[/a]

neen t
sound
informant1 [a] Nie emeug kom.[/a]

e meug
hier informant toch vrij zeker van zijn stuk dus daarom betrouwbare a=n sound
veldwerker2 [v=114] Je sais que Jean veut acheter de cochons.[/v] sound
informant1 [a] Kweetn da Jean zwi_ zwins wilt koopn.[/a]

k weetn
hier voegwoord da sound
veldwerker1 [v] Kweetn da Jean wil zwins koopn.[/v] tagging sound
informant1 [a] Tmeugt ook azo gezeid zijn.[/a]

t meugt
maar de zin wordt niet herhaald, daarom toch maar geen a=j sound
veldwerker2 [v=130] Je disais que Willy devait ve_ devait vendre sa voiture.[/v] sound
informant2 [a] Kweetn e Willy_[/a]

k weetn
sound
informant2 [a] _ zijnn auto_[/a] klemtoon auto op tweede lettergreep sound
informant1 [a] _moe verkoopn.[/a] sound
veldwerker2 [v] Moe zijn auto verkoopn?[/v] sound
informant1 [a] Ja.[/a] maar opnieuw niet herhaald, dus toch maar geen a=j sound
veldwerker2 [v=132] Je crois que Marie devra lappeler.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizn e Marie goa moetn_ roepn.[/a]

k peizn
sound
veldwerker2 [v] Elle devra lappeler.[/v] sound
commentaarverloopt weer moeizaam. informanten snappen niet dat er een direct object moet gebruikt worden in de zin  sound
informant2 [a] Kpeizn da Marie nem goa moetn roepn.[/a]

k peizn
tagging sound
veldwerker1 [a] Kpeizn da Marie goa moetn nem roepn?[/v] sound
informant2 [a=n] Da Marie nem goa moetn roepne nè?[/a] mag wel als nee worden geïnterpreteerd denk ik sound
veldwerker2 [v=136] Jean na plus beaucoup dargent.[/v] sound
informant2 [a] Jean ene nie veel geen geld_[/a]

en e
negatiepartikel+ de rest van negatie! tagging sound
informant1 [a]_geen geld nie meer.[/a] sound
informant1 [a] Jean è nie vele geen geld nie meer.[/a] hier geen negatiepartikel tagging sound
veldwerker2 [v=137] Il ne veut plus manger de la soupe.[/v] sound
informant2 [a] E wil geen soep eetn.[/a] sound
informant1 [a] Ewil geen soepe nie meer eetn.[/a]

e wil
niet verder doorgevraagd. hier wellicht niet relevant ook. sound
veldwerker2 [v=140] Nyatil pas des souris ici quelque part?[/v] sound
informant2 [a=j] Zijnter hier nowers geen muizn? Toetoet tester wij.[/a]

zijn ter t es ter
spontaan do-support; wij is interjectie 'hoor'; let op het enkelvoud 'het is er' ipv 'er zijn er' tagging sound
veldwerker2 [v=146] Il ne parle pas très bien le français.[/v] sound
informant1 [a] E klapt nie wel Frans.[/a] sound
veldwerker1 [v] E klapt nie wel geen Frans.[/v] hierop komt geen duidelijk antwoord. sound
informant2 [a] Ie eklapt nie wel geen Frans.[/a]

e klapt
klinkt niet erg zeker.... weini betrouwbaar? wel spontaan negatiepartikel hier tagging sound
veldwerker2 [v=148] Pas tout le monde euh est un homme de métier.[/v] sound
informant1 [a=j] Alleman_nis_ enis geen stieldoender.[/a]

en is
stieldoender = stielman tagging sound
veldwerker2 [v=149] Il na pas des am_ des amis partout.[/v] sound
informant2 [a] Ene geen kenissen overals.[/a]

en e
klinkt gewoon als een woord voor woord vertaling (zie ook woordorde)? daarom geen a=j sound
informant2 [a=j] Enet overals geen maats.[/a]

en et
tagging sound
veldwerker2 [v=156] Jean sait qu'il doit avoir réparé la voiture avant trois heures.[/v] sound
informant2 [a] Jean weet etn auto moe vermaakt en voor dn drien.[/a]

et n
constructie van 157 wordt hier dus spontaan als antwoord gegeven sound
commentaarverder doorvragen geeft geen resultaat. informanten blijven nu steken in de passieve constructie. niet alle woordordes zijn aangeboden  sound
veldwerker2 [v=453] Ils sont allés au marché.[/v] sound
informant1 [a=j] Ze zijn gegoan in de markt.[/a] voorzetselkeuze in. tagging sound
veldwerker2 [v] Mèèn noa de markt gegaan.[/v] sound
informant2 [a] Mèèn geweest noa de markt.[/a]

m èèn
hier wel hww. hebben sound
veldwerker2 [v=459] Il a jeté la balle dans le panier.[/v] sound
informant2 [a=j] Et de ketse gesmeetn in de mande.[/a] geen subject?; ketse = kaatse, van kaatsebal tagging sound
veldwerker2 [v=463] Il a balayé avec le balai ainsi que qu elle est tout à fait cassé.[/v] sound
informant2 [a] Enet gevaagd of enet geborsteld met_[/a]

en et en et
sound
informant1 [a] _met den bezeme die ebroken was.[/a] sound
commentaarverloopt weer moeizaam  sound
veldwerker2 [v] Il a jeté la vase ainsi qu elle est cassée.[/v] sound
veldwerker2 [v] Mee in stuks of in broks.[/v] sound
informant2 [a] Enètn plat gesmeetn.[/a]

en èt n
sound
informant2 [a] Enet de vase in broks gesmeetn.[/a]

en et
kennelijk geen extrapositie hier. hoewel geen expliciet a=n. sound
veldwerker2 [v=000] Il a vu lhomme.[/v] sound
informant2 [a] Enet dn man gezien.[/a]

en et
tagging sound
veldwerker2 [v] Il la vu.[/v] sound
informant1 [a] Enetn gezien.[/a]

en et n
tagging sound
veldwerker2 [v=000] Il a vu la femme.[/v] sound
informant1 [a] Enet t wijf gezien.[/a]

en et
tagging sound
commentaarWe zijn bij de do-support-zinnen aanbeland. Hiervoor wordt eerst een duidelijke context geschetst voor de informanten, in de hoop dat ze de opdracht begrijpen.  sound
veldwerker2 [v] Kzeggen van entwien euh kijk e slaapt.[/v] sound
veldwerker2 [v] En doet?[/v] sound
informant2 [a] Tetoet.[/a]

te toet
sound
informant2 [a] Tetoet e slaapt nie.[/a]

te toet
sound
informant2 [a] Mo noes mezeggen neenee e slaapt nie nè. E gebaart te slaapn.[/a]

me zeggen
hieruit leid ik af dat toetoet in deze context toch niet gebruikelijk is, dus geen aandacht aan besteden. alleen kunnen we concluderen dat de vorm alleszins bekend is (kwam ook al in spontane spraak aan bod); vreemde constructie: e gebaart te slapen (wordt nog verschillende keren herhaald) sound
veldwerker1 [v] Et si nous disons en slaapt niet mais il il dort quand même?[/v] sound
commentaarinterview verloopt moeizaam  sound
veldwerker2 [v] Oj da xxx van entwiene zegt dat dat nie waar is dat datn slaapt_ kunje ton zeggen euh joajendoet?[/v] sound
informant1 [a] Joajendoet?[/a]

joa j en doet
informant herhaalt zonder problemen, alleen wordt niet duidelijk in welke context hij de uitdrukking kent. weinig bruikbaar... sound
informant2 [a] Neenee neeneen e slaapt niet.[/a] deze manier van zeggen krijgt duidelijk de voorkeur. sound
veldwerker2 [v] Je dis à vous euh vous êtes la mère de max.[/v] nieuwe poging met ander soort zinnen sound
informant2 [a] Ik zijn de moeder van Max?[/a] sound
informant2 [a] Kzoe zeggen neeneenk kenzijn de moeder nie.[/a]

k zoe nee neen k k en zijn
negatiepartikel sound
veldwerker2 [v] En zoej nie zeggen akkendoe kendoe.[/v] tagging sound
informant1 [a=j] Ah ja akkendoen oui mais oui.[/a]

a kk en doen
klinkt toch wel geloofwaardig sound
veldwerker2 [v=232] Ge zij gie nie getrouwd met dat wijf.[/v] sound
informant2 [a]Te leugenare wè.[/a]

t e
lidwoord valt weg. sound
informant1 [a] Toet tis waar.[/a]

t oet t is
toet wordt dus gebruikt om een onterechte ontkenning te ontkennen tagging sound
veldwerker2 [v=231] En zoej kunn zeggen joaktoen? Aktoeë.[/v] sound
informant1 [a=j] Ktoen kzijn etrouwd der mee.[/a]

k toen k zijn
tagging sound
veldwerker2 [v] E zegt altijd de waarheid.[/v] sound
informant2 [a] Neeneen nie olsan.[/a] olsan = altijd sound
veldwerker2 [v] Joandoet nie olsan?[/v] sound
veldwerker2 [v] Endoet? Endoet joandoet?[/v] sound
informant1 [a=n] Endoet mm.[/a] klinkt niet overtuigd. sound
veldwerker1 [v] Endoe nie?[/v] sound
commentaargeen reactie  sound
veldwerker2 [v=226] Wieder zijn ol belgiekenaars. Wiene goaj zeggen?[/v] nog eens poging met een affirmatieve zin die in feite ontkend moet worden. sound
informant1 [a] Baneewe nè.[/a]

ba nee we
sound
veldwerker2 [v] Ammendoen?[/v] sound
veldwerker2 [v] Ammendoen wieder zijn fransen.[/v] sound
informant1 [a=j] Ah mendoen we we wunder zijn frans.[/a]

m en doen
klinkt vrij spontaan. sound
veldwerker2 [v] Judder hondje is blind. Wiene zoej zeggen?[/v] sound
informant2 [a] Neent.[/a]

neen t
gewone ontkenning is bij vrouw toch het meest spontaan. sound
informant2 [a=j] Endoet endoet eni nie blind.[/a]

e n doet e n doeet e n i
tagging sound
veldwerker2 [v] En ojgie nu_[/v] sound
veldwerker2 [v]_egen mie zoe zeggen kzijnik al 100 jaar oud.[/v] sound
veldwerker2 [v] En ik ik zoe euh ikengelove da nie en ik ik zoe ik zoen zeggen doe je?[/v] hugo test hier de vragende do-support constructie sound
informant1 [a] Je meugt dat zeggen.[/a] informant zegt dat het kan, maar herhaalt niet. niet echt betrouwbaar? sound
veldwerker2 [v] Kzoe zeggen zie zie enversta geen frans.[/v] sound
veldwerker2 [v] Zoej kunn zeggen endoese?[/v] sound
informant1 [a] Zoese geen frans kenn?[/a]

zoe se
hier is het duidelijk dat de gepeilde vorm niet bekend is. sound
commentaarwe sluiten het luik do-support af  sound
veldwerker2 [v=347] Je sais quil est allé nager.[/v] sound
informant2 [a] Kweetn etn gegoan is om te zwemn.[/a]

k weetn et n
sound
informant2 [a=j] Kweetn etn is goan zwemn.[/a]

k weetn et n
maar is dit niet gewoon letterlijke herhaling van wat de veldwerker voorzegt? zo klinkt het alleszins. tagging sound
veldwerker2 [v=350] Kweetn datn gaan zwemn is?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] hier duidelijke afwijzing, daarom toch maar a=j bij 347 sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker2 [v=370] Ca cest lhomme quils ont appelé.[/v] sound
informant2 [a] Tis dn man anze eroepn en.[/a]

t is an ze
ik meen anze te horen ipv danze maar ben niet zeker; volgens hr toch danze (gepeild tijdens interview), maar bij transcriptie blijf ik toch twijfelen. tagging sound
veldwerker2 [v=371] Ca cest lhomme qui a raconté lhistoire.[/v] sound
informant1 [a] Dat i dn man_ die_[/a] tagging sound
informant2 [a] _ d historie verteld et.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=372] Et ça cest lhomme que je pense qui a raconté lhistoire.[/v] sound
informant1 [a] Dat is dn man enk peizen_[/a]

en k
hier zonder twijfel enk en niet dank tagging sound
informant2 [a] _dat die historie verteld et.[/a] bij tweede relativum geeft man die en vrouw dat (als ik dat laatste tenminste goed heb gehoord, want het loopt nogal dooreen) tagging sound
informant1 [a]_diet_[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=373] Ca cest lhomme que je pense euh quon a appelé.[/v] sound
informant2 [a] Dat i dn man enk peinzen em eroepn en.[/a]

en k
tagging sound
veldwerker2 [v=380] Ca cest la maison que jai acheté.[/v] sound
informant1 [a] Dat is t huis enk gekocht en.[/a]

en k
tagging sound
veldwerker2 [v] Ca cest la maison qui se trouve derrière la notre.[/v] sound
informant1 [a] Dat is t huis die_[/a] sound
informant2 [a] _die is bachtn t uuze.[/a] sound
veldwerker2 [v=417] Peutêtre que moi je vais lobtenir.[/v] sound
informant2 [a] Misschien danketik goan èn.[/a]

dan k et ik
vertaling met voegwoord! letterlijk uit het Frans. maar met congruentie en incorporatie...; wel niet zeker: hoor ik dat of e? tagging sound
informant1 [a] Tkun zijn enketik goan èn.[/a]

t kun en k et ik
hier niet dat maar e tagging sound
commentaarde constructie zoals aangeboden lukt niet, ondanks verschillende pogingen, ook met parafrases.  sound
informant1 [a] Morgen kgaant èn.[/a]

k gaan t
dit werkt ook niet wegens geen inversie tagging sound
informant1 [a] Of morgen kgaatik èn.[/a]

k gaa t ik
wel verdubbeling subject, en incorporatie do tagging sound
veldwerker2 [v=418] Osestu y pousser?[/v] sound
informant2 [a] Durfjegie steekn?[/a]

durf je gie
wel verdubbeling subject, maar we krijgen nergens een expliciet a=j of a=n tagging sound
commentaarnieuwe pogingen  sound
informant1 [a] Durfjegie duuwn op de knoppe?[/a]

durf je gie
tagging sound
informant2 [a] Durfjegie euh der op duuwn?[/a]

durf je gie
tagging sound
veldwerker2 [v=419] Osestu linviter?[/v] sound
informant2 [a=j] Durfjenegie noodn?[/a]

durf je ne gie
noden = uitnodigen tagging sound
veldwerker2 [v=420] Osestu leur inviter?[/v] sound
informant2 [a] Durfjegie_nul noodn.[/a]

durf je gie
niet verder doorgevraagd wegens wellicht toch geen succes tagging sound
veldwerker2 [v=425] Elle vit au pain sec cette semaine.[/v] sound
informant2 [a] Ze leeven up droog brood_[/a] tagging sound
informant2 [a] Ze leeft_ met droge brood_[/a] tagging sound
veldwerker2 [v] Kunje zeggen zoe?[/v] sound
informant1 [a] Zoe leevn me droog brood voor n weke.[/a] meervoud? tagging sound
veldwerker2 [v] En kunje zeggen zoe ze leeft euh_[/v] sound
veldwerker2 [v] Ze leeft zoe_ ze leeft zoe euh met drogen brood_[/v] sound
commentaarnieuwe pogingen  sound
informant2 [a] Noes mezoen zeggen zie leef met droge brood van de weke.[/a]

me zoen
in elk geval niet enthousiast voor verdubbelingen. betekent dit a=n? tagging sound
veldwerker2 [v] Ou elle vient chaque mercredi.[/v] sound
informant2 [a] Ze komt ol woensdag.[/a] tagging sound
informant1 [a=n] Neen xxx ze komt ol woensdag.[/a] toch redelijk overtuigde ontkenning. let op letterlijke vertaling chaque als al sound
veldwerker2 [v=427] Nous ny sommes jamais allés.[/v] sound
informant2 [a] Noes menèèn nooit eweest.[/a]

me n èèn
negatiepartikel tagging sound
commentaarniet meer doorgevraagd  sound
veldwerker2 [v=428] Marie disait que nous gagnerions.[/v] sound
informant2 [a=j] Demwieder gaan winn.[/a]

dem wieder
tagging sound
informant2 [a] Marie disait wieder megaan winn.[/a]

me gaan
informante geeft al voor de tweede keer spontaan deze constructie tagging sound
veldwerker2 [v=429] Euh lui non plus il ny peut rien.[/v] sound
commentaarinformanten hebben moeite met de zin  sound
informant2 [a=j] Ieëmeugtere nie ene.[/a]

ie ë meugt er e
letterlijke vertaling van il ny peut rien, maar wél met verdubbeling tagging sound
veldwerker2 [v=430] Je pense quil viendra demain.[/v] sound
informant2 [a] Kpeiz atn goa kom morgen.[/a]

k peiz at n
tagging sound
veldwerker1 [v] Kpeizen datnie morgen goa komn?[/v] sound
informant2 [a] Noes mezeggen kpeize datn goa komn.[/a]

me zeggen k peiz dat n
tagging sound
commentaarnog wat discussie. informanten lijken de vorm met dubbeling niet te herkennen. ze interpreteren de tweede vorm datnIE als een vorm van negatie: dat hij niet gaat komen.  sound
veldwerker2 [v=885] Vervoeging gaan rechte orde.[/v] sound
informant1 [a] Kgoanik goan.[/a]

k goan ik
tagging sound
informant1 [a] Kga goan.[/a]

k ga
tagging sound
informant1 [a] Je ga goan.[/a] tagging sound
informant1 [a] Me gaan goan.[/a] 1 meervoud tagging sound
informant1 [a] Kgaan in de kerke.[/a]

k gaan
tagging sound
informant1 [a] Je gaat in de kerke.[/a] tagging sound
informant1 [a] E gaan in de kerke.[/a] n uitgang? vreemd? tagging sound
informant1 [a] Je gaat in de kerke.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ze gaan in de kerke.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=885] Vervoeging gaan inversie.[/v] sound
informant2 [a] Gaaj in de kerke?[/a]

gaa j
tagging sound
informant2 [a] Gaatie in de kerke?[/a]

gaat ie
tagging sound
informant1 [a] Of gaasie.[/a]

gaa sie
tagging sound
informant1 Et e wijf es. conditionalis met et = als het sound
informant2 [a] En zieder gaanz in de kerke?[/a]

gaan z
tagging sound
informant1 [a] Gamewieder in de kerke?[/a]

ga me wieder
tagging sound
informant1 [a] Ga jul in de kerke?[/a] tagging sound
informant1 [a] Gaankik in de kerke?[/a]

gaan k ik
tagging sound
veldwerker2 [v=885] Gaan verleden rechte orde.[/v] sound
informant1 [a] Kgoengen in de kerke.[/a]

k goengen
tagging sound
informant1 [a] En gie_[/a] tagging sound
informant1 [a] _goengk in de kerke.[/a] tagging sound
informant2 [a] Gistern wieder goengen in de kerke.[/a] tagging sound
informant2 [a] Ze giengen in de kerke nè.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ze goengen.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=000] Paradigma ja.[/v] sound
informant2 [a] Jaajk.[/a]

jaa j k
tagging sound
commentaarpoging voor drie enkv. levert niet meteen iets op  sound
informant2 [a] Me zeggen ja.[/a] sound
informant2 [a] Joas.[/a]

joa s
drie meervoud tagging sound
informant1 [a] Joan.[/a]

joa n
drie enkv. mann. tagging sound
informant2 [a] Joat.[/a]

joa t
drie enkv. onz. tagging sound
informant2 [a] Joaje.[/a]

joa je
twee meervoud tagging sound
informant1 [a] Joaw.[/a]

joa w
1 meervoud tagging sound
informant2 [a] Joaje.[/a]

joa je
twee enkv. tagging sound
veldwerker2 [v=359] Avec un tel temps on peut pas faire beaucoup.[/v] sound
informant1 [a=j] Me azo een were je kan nie vele doen.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=035] Jean se rappelle très bien de cet histoire.[/v] sound
commentaarinformanten hebben moeite met de zin, lijken geen reflexief werkwoord rappeleren te kennen en omschrijven met weten  sound
informant2 [a] Jean weet wel van die historie.[/a] sound
informant1 [a] E stuupt nem.[/a] voor: hij bukt zich tagging sound
veldwerker2 [v] Je me trompe.[/v] sound
informant2 [a] E mist.[/a] sound
veldwerker2 [v=036] Marie et Pierre sindiquent lun lautre devant léglise.[/v] sound
informant1 [a] Ze togen mekaars.[/a] werkwoord togen tagging sound
informant2 [a] Ze zeggen ze wijzn op mekaarn.[/a] sound
veldwerker2 [v=037] Antoine se lave.[/v] sound
informant1 [a] Antoine wast nem.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=038] Le menuisier na pas de clous_[/v] sound
informant2 [a] Dn timmerman ene geen pointen.[/a]

en e
pointen = spijkers tagging sound
veldwerker2 [v] Sur lui.[/v] sound
informant1 [a] Op num.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v] Zeg je nie bie nem.[/v] sound
informant2 [a] Nee. Op_ nem. Sur lui.[/a] opnieuw letterlijk uit het Frans dus sound
informant1 [a] Ene geen pointen bie nem_ il na pas il na pas côté de lui.[/a]

e n e
negatiepartikel? verwarring ontstaat door de zin aan te bieden met sur lui. maar blijkbaar kennen de informanten ook de vorm bie nem, alleen vinden ze dat dat niet correspondeert met de vertaling sur. sound
veldwerker2 [v] Ene geen pointen mee.[/v] sound
informant2 [a] Den timmerman ene geen pointen mee.[/a]

en e
sound
veldwerker2 [v=039] Alphonse voyait un serpent à côté de lui.[/v] sound
informant1 [a] Un serpent bie nemme ne.[/a] informant vertaald à côté heel consequent met bij maar de vraag is of dit een 'authentiek' antwoord is. tagging sound
veldwerker2 [v] Nevenst enem?[/v] sound
veldwerker2 [v] Naast enem.[/v] sound
informant1 [a] Bie nemme ene.[/a] sound
veldwerker2 [v=040] Erik ma laissé travailler pour lui.[/v] sound
informant1 [a] _è mien laatn werkn voor nem _ e mie laatn werken voor nem.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=041] Jeanne sest laissé flotter sur les ondes.[/v] sound
informant2 [a] Jeanne èèt neur laatn zwemn op d ondn.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=042] Antoine sest bien regardé_ euh dans dans le miroir.[/v] sound
informant2 [a] Antoine èèt nem wel bekeekn in de spiegel.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Antoine bekeek zijn eigen in de spiegel.[/v] sound
informant2 [a] Antoine èèt nem wel bekeekn in de spiegel.[/a] sound
veldwerker2 [v=045] Eduard connait bien soi même.[/v] sound
informant1 [a] Eduard kent nem wel.[/a] tagging sound
informant1 [a] Wardje kent nem wel.[/a] sound
veldwerker2 [v] En kun je dat nie zeggen e kent wel zijn egen?[/v] sound
informant2 [a] ward wardje kent zijnzelven [/a]

zijn zelven
tagging sound
veldwerker2 [v=046] Et Eduard a entendu a entendu quil y a des photos de lui dans létalage.[/v] sound
informant2 [a] Wardje et hoord enter fotoxx_[/a]

en ter
tagging sound
informant2 [a] _ van nem in detalage.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Van zijn zelven?[/v] sound
informant1 [a=j] oui van zijnzelven [/a] toch ben ik niet erg zeker van die ja. zie ook verder tagging sound
veldwerker1 [v] Van zijn egen?[/v] sound
informant1 [a] ze meugen dat ook zeggen van zijnegen [/a]

zijn egen
toch twijfelachtig. intuïties zijn duidelijk niet scherp. ook bij doorvragen niet meer duidelijkheid tagging sound
informant2 [a] _ van nem in detalage.[/a] bij een volledige parafrase blijft de vrouw spontaan bij haar eerste antwoord: van nem. sound
veldwerker2 [v=048] La neige se fond dans le soleil.[/v] sound
informant2 [a] Sneeuw smelt in de zonne.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=836] Moi je ne vais pas à lécole.[/v] sound
commentaarnegatie navraag  sound
informant1 [a] Kgaanik nie no schole.[/a]

k gaan ik
wel verdubbeling maar geen negatiepartikel. de vrouw gebruikt wel negatiepartikel tagging sound
informant2 [a] Ikengaan nie no schole.[/a]

ik en gaan
tagging sound
informant1 [a] Kengane.[/a]

k en gane
hier spontaan herneming: geen verdubbeling, wel negatie sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker2 [v=837] Tu sais bien que ce nest pas agréable.[/v] sound
informant2 [a] Je weet wel at nie agreabel enis.[/a]

en is
tagging sound
veldwerker2 [v=838] Ca cest quelque chose que je ne connais pas.[/v] sound
informant2 [a] Dat is etwat enk nieënweten.[/a]

en k nie ën weten
tagging sound
informant1 [a] _denk nieënken.[/a]

den k nie ën ken
sound
veldwerker2 [v=839] Il est beaucoup plus malin qui quil en a lair.[/v] sound
informant1 [a] Enis bozer of ettentoogt.[/a]

en is ett en toogt
geen negatiepartikel sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker2 [v=840] Tu ne dois pas venir avant que jetai écrit.[/v] sound
informant2 [a] Je moe nie kom voor enk eschreevn e.[/a]

en k
sound
veldwerker2 [v=841] Je nai que_ euh trois_xxx_trois boules.[/v] sound
informant1 [a] Ah kenè maar drie bons.[/a]

k en è
tagging sound
veldwerker2 [v=876] Le chat euh joue avec le ballon.[/v] sound
informant1 [a] De katte speel met de balle.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=842] Si tu ne fais pas ça tu auras de problèmes plus tard.[/v] sound
informant1 [a] Ej dat nieëndoet je ga probleems èn later. Of je ga rooi èn later.[/a]

e j nie ën doet
tagging sound
veldwerker2 [v=843] Parce que Jean ne vient pas je suis forcé de de tout faire moi même.[/v] sound
informant2 [a] E Jean nieënkomt kzijn xxx van ol zelve te doen.[/a]

nie ën komt k zijn
sound
informant1 [a] Of e Jean nieënkomt kmoet ol zelve doen.[/a]

nie ën komt k moet
sound
veldwerker1 [v] Parce que Jean_[/v] sound
informant2 [a] Deur e Jean nieënkomt_[/a]

nie ën komt
tagging sound
veldwerker2 [v=600] Faites attention que tu ne tombes pas.[/v] sound
informant2 [a] Let op aj nieënvalt.[/a]

a j nie ën valt
tagging sound
informant1 [a] Ken hoord da Marie gistern evaln et.[/a]

k en
sound
veldwerker1 [v] En zeg je gevaln et of gevaln ist.[/v] sound
informant1 [a] Ken hoord e Ma_ e Marie evaln et gistern.[/a]

k en
sound
veldwerker1 [v] Ken gehoord da Marie et gevaln gistern.[/v] sound
informant1 [a] Mmm. Non.[/a] sound
veldwerker2 [v=000] je crains quil ne peut pas faire ça.[/v] sound
informant2 [a] Kreekn etn dat nieënmeugt doen.[/a]

k reekn et n nie ën meugt
kreekn: van 'erop rekenen dat'? ik weet niet of ik het echt goed versta, maar iets anders kan ik er niet van maken. tagging sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker2 [v=000] Jen doute euh sil euh euh va faire ça.[/v] sound
informant2 [a] Kpeiz atn dat goat doen.[/a]

k peiz at n
verkeerde vertaling, niet ontkennend sound
informant1 [a] Kenzijnt nie zekers atn dat goat doen.[/a]

k en zijn t at n
sound
informant2 [a] Ktwijfeln atn dat nieëngaat doen.[/a]

k twijfeln at n nie ën gaat
tagging sound
veldwerker2 [v=000] Je nie que jai jamais dit ça.[/v] sound
informant2 [a] Kzeggen enk dat nooit ezeid enen.[/a]

k zeggen en k en en
tagging sound
veldwerker2 [v=844] Je nai vu personne.[/v] sound
informant2 [a] Kene niemand ezien.[/a]

k en e
sound
veldwerker2 [v] Kenen niemand nie gezien.[/v] navraag negatie sound
informant2 [a] Ke niemand ezien.[/a]

k e
hier zonder partikel sound
informant1 [a] Kene niemand ezien.[/a]

k en e
navraag negatie sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker2 [v=850] Je pense que jai_ vu personne.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizen enk niemand ezien ene.[/a]

k peizen e n k en e
sound
commentaarspontane spraak, veel Frans ook  sound
veldwerker2 [v=852] Je vais macheter un nouveau vélo demain.[/v] sound
commentaarnavraag benefactief  sound
veldwerker1 [a] Kgaan een nieuwen velo koopn morgen.[/a]

k gaan
sound
informant2 [a] Kgaa mien ne nieuwen velo koopn morgen.[/a]

k gaa
tagging sound
veldwerker2 [v=853] Je vais te commander une une pinte.[/v] sound
informant1 [a] Kga joe co_ een pinte commandeern.[/a]

k ga
sound
informant2 [a] Kga joen e pinte commandeern.[/a]

k ga
tagging sound
veldwerker2 [v=854] Si tu viens dans le magasin achète moi un journal sil te plait.[/v] sound
informant2 [a] Ej komt in t winkel_ xxx_ koop mien e gazette etjeblief.[/a]

e j e t je blief
tagging sound
veldwerker2 [v=856] Estceque je me peux prendre une chaise?[/v] sound
informant2 [a] Meugenk e stoel neem?[/a]

meugen k
sound
informant2 [a] Meugenk mie ne stoel neem mo ze zeggen meer meugenk e stoel neem?[/a]

meugen k meugen k
tagging sound
informant1 [a] Meugenk een stoel neem vor mie?[/a]

meugen k
sound
veldwerker2 [v=857] Chante encore une chanson pour nous.[/v] sound
informant2 [a] Zingt nog een liedje vor noes.[/a] sound
informant1 [a] Zingt noes nog een liedje.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=858] Estceque je te verse un_ un droppel?[/v] sound
informant2 [a] Schenkik nog een droppel vor joen?[/a]

schenk ik
sound
veldwerker2 [v=859] Ah merde je lui ai acheté des ci_ des_ ma_pas les_les justes cigarettes.[/v] sound
veldwerker2 [v=860] Je ne peux pas le retenir euh ik euh écrit écrit euh cela euh écrit ça sur une une note pour moi.[/v] sound
informant2 [a] Kenkent nie onthoudne schrijvet op een op een notje.[/a]

k en ken t schrijv et
sound
veldwerker2 [v] Schrijf mien dat e keer op?[/v] sound
informant2 [a] Teeket op.[/a]

teek et
sound
veldwerker2 [v] En zegje teeket mien op?[/v] sound
informant2 [a] Ja teeket mien op.[/a]

teek et
sound
veldwerker1 [v] Of teeket op vor mie?[/v] sound
informant2 [a] Teeket oppe ne.[/a]

teek et
sound
veldwerker2 [v] Mo je kunt dat ook zeggen teeket mien op?[/v] sound
informant1 [a] Bajaan jaan meuget ook zeggen.[/a]

ba jaa n jaa n meug et
sound
veldwerker2 [v=862] Va me chercher deux pains au magasin.[/v] sound
informant2 [a] Gaat em een paar broodnt haaln in t winkel.[/a] die em blijkt een voegwoord te zijn, dat had ik eerst niet door, en de t achter broden is dan te van de infinitief, zie ook verder nog sound
commentaarnavraag benefactief  sound
veldwerker2 [v] Va me chercher.[/v] sound
informant2 [a] Ga mie_ een paar broodnt haaln in t winkel.[/a] tagging sound
informant2 [a] Gaat om een paar broodn t haaln vor mie.[/a] sound
informant1 [a] Cest plûtot comme ça.[/a] sound
veldwerker2 [v=863] Jean va chercher une chaise pour monsieur curé.[/v] sound
informant1 [a] Gaat om een stoel t haaln vor meneer de paster.[/a] sound
veldwerker2 [v] En kunje zeggen_ Haal meneer de paster e keer een stoel.[/v] sound
informant1 [a] Joaje.[/a]

joa je
maar bij poging om te herhalen raakt informant verstrikt in de constructie. sound
commentaarnavraag benefactief  sound
informant1 [a] Haal meneer de paster e stoel.[/a] tagging sound
commentaarverdubbeling subject drie enkv.  sound
veldwerker2 [v=708] Cest déjà longtemps.[/v] geen goeie zin sound
commentaarverdubbeling subject drie enkv.  sound
informant2 [a] Tis ol lang.[/a]

t is
sound
informant1 [a] Dat is al lang et gebeurd et wè.[/a]

e t
sound
veldwerker2 [v=000] Ilya des années que cela na plus neigé à novembre.[/v] sound
informant2 [a] Tzijn jaarn ent nie meer esneeuwd enèt in november.[/a]

t zijn en t en et
vorm ent! tagging sound
commentaarverdubbeling subject drie enkv.  sound
veldwerker2 [v=707] Est-ce que un homme ou une femme a habité ici?[/v] sound
informant2 [a] Ist e man of e wijf die ewoond et hier.[/a]

is t
sound
informant2 [a] Etter hier een man of een wijfje ewoond?[/a]

et ter
tagging sound
veldwerker2 [v=000] Personne na été ici.[/v] sound
informant2 [a] Tnèèt hier niemand eweest.[/a]

t n èèt
tagging sound
veldwerker2 [v=003] Je pense que Marie a essayé de lui écrire une lettre.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizen da Marie bezien et van ne brief te schrijvn.[/a]

k peizen
bezien = proberen tagging sound
informant2 [a] Kpeizen e Marie bezien et van ne brief te schrijvn.[/a]

k peizen
informanten laten opnieuw naar hem weg. tagging sound
informant2 [a] _van nem een brief te schrijvn.[/a] maar hier wordt niet de hele zin herhaald tagging sound
commentaarverder doorvragen maar het levert weinig op  sound
veldwerker2 [v=188] Euh as tu assez de gens pour euh récolter le foin euh du champs?[/v] sound
informant2 [a] Eej mensen genoeg om_

ee j
spontaan vertaald als om tagging sound
informant1 [a] _ om t hooi te vergaarn?[/] tagging sound
veldwerker2 [v] Ej mensen genoeg om.[/v] sound
informant1 [a=j][/a] sound
veldwerker2 [v] Kunj ook zeggen voor t hooi te vergaarn?[/v] sound
informant2 [a] Om t hooi te vergaarn.[/a] sound
veldwerker2 [v=189] Cétait bien gentil de Jean de venir travailler.[/v] sound
informant2 [a] Cest très gentil van de mensen vo te kom werken.[/a]

c est
sound
informant2 [a] Te stijf vriendelijk van de mensen vo te kom werken.[/a]

t e
tagging sound
informant2 [a] Jean i stijf vriendelijk van te kom werken.[/a] hier meen ik van te horen maar ben niet zeker. is natuurlijk ook niet dezelfde constructie in feite sound
veldwerker2 [v] Twa stijf vriendelijk_van_[/v] sound
informant2 [a] _van Pierre_[/a] sound
informant2 [a] _van te kom werken.[/a] ook hier niet helemaal zeker dat ik van versta, maar het lijkt me wel de meest waarschijnlijke optie sound
veldwerker2 [v=190] Ce coffre est lourd_ euh est est lourd pour porter.[/v] sound
informant1 [a] Den koffer i zwaar om te dragen.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Om te dragen.[/v] sound
informant1 [a=j][/a] sound
veldwerker1 [v] Vo te dragen.[/v] sound
informant2 [a=n] Noes mezeggen om te dragen.[/a]

me zeggen
sound
veldwerker2 [v] Jis zwaar om dragen.[/v] tagging sound
informant1 [a=j] Zwaar om dragen ja zwaar om dragen.[/a] sound
veldwerker2 [v=192] Nous espérons tous d'être à la maison à à temps.[/v] sound
informant1 [a] Mepeizne_[/a]

me peizne
tagging sound
informant2 [a] _van ol an tijdn thuis te zijn.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=198] Ekun staan zagen.[/v] sound
informant2 [a] Enis do nog een keer om te zagen.[/a]

en is
niet relevant sound
veldwerker2 [v=199] E staat do te roepen.[/v] sound
informant2 [a] E staat do om te roepen achter mie.[/a] weer constructie met om te tagging sound
veldwerker2 [v] E stoend do e stoend do en roepen.[/v] sound
informant2 [a] E stoend do en roepen.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=502] Ze zat erpels en schrooën.[/v] sound
informant1 [a=j] Ze zit en aa_ en aardappels schrooën.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=200] Lorsquils arrivaient il pleuvait.[/v] sound
informant2 [a] Enze toeëkom zijn treende.[/a]

en ze t reende
tagging sound
veldwerker2 [v=215] Je pense que je suis plus grand que lui.[/v] sound
informant1 [a] Kpeizen enk groter zijn ovvie.[/a]

k peizen en k ovv ie
tagging sound
veldwerker1 [v] Dankik groter zijn ovvie.[/v] informant bevestigt, maar herhaalt niet, daarom niet getranscribeerd sound
veldwerker2 [v=216] Elle pense que tu seras plus tôt à la maison que lui euh que moi.[/v] sound
informant2 [a] Kpeiz daj eerder thuis ga zijn ovvik.[/a]

k peiz da j ovv ik
sound
informant2 [a] Zie peist das eerder thuis ga zijn_[/a]

da s
sound
informant2 [a] Kpeizen dajgie eerder thuis ga zijn ovvik.[/a]

k peizen da j gie ovv ik
hier wel verdubbeling, hoewel de vertaling voor de rest niet correspondeert met de aangeboden zin. sound
veldwerker1 [v] Zepeistzie_[/v] sound
informant2 [a] Zie peist daj eerder thuis ga zijn ovvik.[/a]

da j ovv ik
tagging sound
veldwerker2 [v] Ze gelooft zie dat niet.[/v] nog even peilen naar mogelijke verdubbeling subject sound
informant2 [a] Zieëgelooft dat nie.[/a]

zie ë gelooft
informant blijft consequent niet verdubbelen sound
veldwerker2 [v=217] Tu ne crois pas quil est plus fort que toi.[/v] sound
informant2 [a] Ie peist algelijk nie etne wreder is of gie.[/a]

et ne
tagging sound
veldwerker1 [v] Of dan gie?[/v] sound
informant2 [a] Neeneen dan gie nee neen of gie.[/a] dus zeker met of, dan wordt duidelijk afgewezen sound
veldwerker2 [v=218] Ils croient que nous sommes plus riches queux..[/v] sound
informant2 [a] Epeist amme rijker zijn ovvie.[/a]

e peist ovv ie
niet zeker: damme of amme tagging sound
informant1 [a] Zunr peizen zunr peizen demme rijker zijn_[/a]

de mme
zunr is samentrekking van zunder sound
veldwerker2 [v=219] Nous croyons que vous autres nêtes pas si malin que que nous.[/v] sound
informant2 [a] Noes mepeizen dajgie zo boos nieëzijt of wieder.[/a]

me peizen da j gie nie ë zijt
tagging sound
veldwerker2 [v=220] Tu ne crois quand même pas quils sont plus pauvres que vous autres.[/v] aangeboden in twee enkv ipv twee meervoud sound
informant2 [a] Je peist algelijk nie anze schamelder zijn of_ of wieder.[/a]

an ze
tagging sound
informant1 [a] Of zulr.[/a] samentrekking zulder, maar ook dit is niet het relevante antwoord, want we verwachten een twee meervoud tagging sound
veldwerker2 [v=221] Tu crois que lisa est aussi belle que anna.[/v] sound
informant2 [a] Kpeize a Lisa al zo schone is of Anna.[/a]

k peize
tagging sound
veldwerker2 [v=222] Il croit que Patrique et Pierre sont plus fort que gérard et Jean.[/v] sound
informant2 [a] Ze peizen en patrique_[/a] ben niet zeker van nasale klank, maar ik denk het wel tagging sound
informant2 [a] _Patrique en Pierre enze groter zijn of gerard en jean.[/a]

en ze
tagging sound
veldwerker1 [v] Gie zie groter ovvik of zegje gie zie groter of mie.[/v] sound
informant2 [a] Jeziegie groter ovvik.[/a]

je zie gie ovv ik
hier ook verdubbeling van subject tagging sound
veldwerker2 [v=000] On ne peut pas courir plus vite que ses pieds.[/v] sound
informant2 [a] Je ken nie zeerder loopn of je voetn.[/a] tagging sound
commentaarspontane spraak, veel frans  sound
veldwerker2 [v=249] Le garçon dont la mère cest remariée hier se trouvait derrière moi.[/v] sound
informant2 [a] Den jonge_ dat de moeder verhuwd et gistern_ wos bachten mie.[/a] lijkt me niet de juiste vertaling te zijn tagging sound
veldwerker2 [v] Waar dat de moeder van.[/v] sound
informant2 [a] _ waar at de moeder verhuwd is.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=250] Le banc sur lequel ils s_ euh ils étaient assis_ venaient dêtre euh dêtre repeint.[/v] sound
informant2 [a] Den bank wo anze zeetn hadn_[/a]

an ze
tagging sound
veldwerker2 [v=259] Qui a de largent peut en donner.[/v] sound
informant2 [a] Die geld et kenter geevn.[/a]

kent er
tagging sound
commentaarspontane spraak, veel frans  sound
veldwerker2 [v=260] Qui pense tu que jai rencontré dans la ville?[/v] sound
informant2 [a] Wie peide_ denk tegenekomn e in t stee.?[/a]

pei de den k
sound
veldwerker2 [v] Wuk peisdje dienkik tegengekomn e?[/v] sound
informant2 [a=j] Wuk peisje wien enk egengekomn e in de stee.[/a]

peis je en k
tagging sound
veldwerker2 [v=261] Comment penses tu euh quils ont arrangé les choses?[/v] sound
informant2 [a] Oe peisje_[/a] sound
informant1 [a]_denze_[/a]

den ze
sound
veldwerker2 [v] Wuk peisje oe danzet gearrangeerd en.[/v] sound
informant2 [a=j] Wuk peisje oe zet arrangeerd en.[/a]

peis je ze t
tagging sound
veldwerker2 [v=273] Marie euh tirait la couverture vers elle.[/v] sound
informant2 [a] Marie trok de serge voor neur.[/a] vreemd gebruik voor, vertaaleffect? tagging sound
veldwerker1 [v] Noar eur?[/v] sound
veldwerker2 [v=317] Tous les vâches de Marie se sont noyées euh avec linondation.[/v] sound
informant1 [a] Ol de koein van Marie zijn verdronkn.[/a] sound
informant1 [a] _met d inondatie.[/a] sound
veldwerker2 [v] Marie ol neur koein?[/v] tagging sound
informant2 [a=j] Marie ol neur koein zijn verdronkn met d inondatie.[/a] klinkt vrij spontaan sound
informant1 [a] Of ol Maries koein.[/a] sound
veldwerker2 [v=321] Ce garçon euh particulier euh je nelai pas accompagné vers le marché.[/v] aangeboden als ontkenning, niet correct sound
commentaarverkeerde vertaling  sound
informant1 [a] Ke nooit gegaan met diene jongen in de markt.[/a]

k e
voorzetsel in sound
commentaarhet lukt niet te best met deze zin, ondanks doorvragen  sound
veldwerker2 [v=322] Jai déjà déjà fait les les trois premiers additions. Lesquels astu fait?[/v] sound
informant1 [a=j] De wuffer ejgie edaan?[/a]

e j gie
maar wel mogelijk vertaaleffect! LESquels sound
veldwerker2 [v] Of kunje zeggen wuffer ejgie gedaan?[/v] sound
informant1 [a] Of wuffer ej ejgie edaan?[/a]

e j e j gie
sound
veldwerker2 [v] Elle ma apporté euhm des pommes euh vertes. Lesquels tu as emmené?[/v] sound
informant2 [a] Ze mien groen appels ebracht. Wok vor_[/a] vorm wok vor: niet helemaal duidelijk. evt. wat voor? sound
veldwerker2 [v] Wat voor. Je zeg nie wuffer.[/v] hugo interpreteert alleszins als wat voor, maar ik ben bij transcriptie lang niet zeker sound
informant1 [a] Waffer plûtot.[/a] sound
veldwerker2 [v=327] Gaan haalt een keer een pintje in de kelder.[/v] sound
informant2 [a] Gaan haalt e keer een_ pintje in de kelder.[/a] gewoon nagezegd? tagging sound
veldwerker2 [v=403] Ca a lair quil y a quelqu un dans le jardin.[/v] sound
informant2 [a] Tschijn mie da twien was in de xxx.[/a]

t schijn
ik hoor niet meteen een er, maar die kan ook samengetrokken zijn. let op gebruik object bij schijnen tagging sound
commentaarverder doorvragen geeft geen resultaat  sound
veldwerker2 [v] Il semble quil va pleurer.[/v] sound
informant2 [a] Tschijnt xxx goa krijsn.[/a]

t schijnt
sound
commentaarnog steeds geen relevant resultaat ondanks andere voorbeeldzinnen  sound
veldwerker2 [v] Il semble quil va pleuvoir.[/v] sound
veldwerker2 [v=397] Il semble quelle ne peut_ rien manger.[/v] sound
informant2 [a] Tschijn mie dase nietenmeug_ meugt eetn.[/a]

t schijn da se niet en meug
tagging sound
veldwerker1 [v] Tschijnt_ dase_[/v] sound
informant2 [a] Tschijn mie.[/a]

t schijn
sound
veldwerker2 [v=399] Marie a essayé de_ de ne faire mal à personne.[/v] sound
informant1 [a] Marie e bezien_van geen zeer te doen egen niemand.[/a] komt over als een woord voor woord vertaling, weinig idiomatisch tagging sound
informant1 [a] Egen niemand.[/a] sound
veldwerker1 [v] En zeg je doar om?[/v] sound
informant1 [a=n] Van.[/a] sound
veldwerker2 [v=400] Ca promet de devenir de nouveau une belle journée.[/v] sound
veldwerker2 [v] Kunje zeggen tbelooft tbelooft van ne schoonn dag te kom.[/v] sound
informant2 [a=j] Tbeloof tbeloof van e schoonn dag xxx.[/a]

t beloof t beloof
tagging sound
veldwerker2 [v=401] Peutêtre que cest mieux de lattendre encore un petit peu.[/v] sound
informant1 [a] Tes beter van lietje te bei_ euh te beien.[/a]

t es
tagging sound
informant1 [a] Tis beter van lietje te beien.[/a]

t is
sound
veldwerker2 [v=402] Ils ont eu la chance de le retrouver directement.[/v] sound
informant2 [a] Wen chancen ha_[/a]

w en
tagging sound
informant1 [a] _van en direct te zien.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=387] Wanneer gaat t geld an de boom groein?[/v] sound
informant1 [a] Dat kenweet nie wè.[/a]

k en weet
let op gebruik dat voorop; interferentie met het frans: ça je ne sais pas sound
informant1 [a] Nooit enè.[/a] sound
veldwerker1 [v] Nooit niet.[/v] sound
informant2 [a=n] Neenee je gaat dat nooit zien.[/a] sound
veldwerker2 [v=474] Cétait justement assez.[/v] sound
informant2 [a] Tester juste genoeg.[/a]

t es ter
sound
veldwerker2 [v] Ce nétait que justement assez.[/v] sound
informant2 [a=j] Ten wos mo juiste genoeg.[/a]

t en
tagging sound
veldwerker2 [v=000] Ilnyena pas tant que javais pensé.[/v] sound
informant2 [a] Tni zoveel gene nie_[/a]

t n i
niet zeker van die gene, mogelijk is het ook gewoon tni zo vele nie / mannelijke informant herhaalt verderop wel met duidelijk geen sound
informant1 [a] _of enk epeisd en.[/a]

en k
sound
informant1 [a] Tni zovele geen of enk epeisd en.[/a]

t n i en k
tagging sound
veldwerker2 [v=475] Marie a plus dargent maintenant qu elle en avait_[/v] sound
informant1 [a] Marie è nu meer geld of euh of as er had euh_ in t begin.[/a]

a s
sound
informant1 [a] Over tien jaar_[a] over hier in de betekenis van 'geleden', verwijzend dus naar het verleden en niet naar de toekomst! sound
veldwerker2 [v=000] Jai reçu tant que jen voulais.[/v] sound
informant2 [a] Kenr ontvangn ol zoveel ank wil.[/a]

k en r an k
ank niet helemaal goed verstaanbaar tagging sound
veldwerker2 [v] Kunje zeggen moar en wilde?[/v] sound
informant2 [a] Ol zovele of enk wilde.[/a]

en k
tagging sound
veldwerker2 [v=532] Charles sait que tu as essayé de vendre un livre à Marie.[/v] sound
informant2 [a] Charel weet ej bezien et van een boek te verkoopn egen Marie.[/a]

e j
gebruik egen sound
veldwerker2 [v] Dajgie bezien et Marie een boek te verkoopn.[/v] sound
veldwerker2 [v=408] Sur cette fête euh on y danse beaucoup.[/v] sound
informant2 [a] In die feeste_ ze dansen vele.[/a] sound
informant2 [a] Tis vele dansen.[/a] passiefvorming! sound
veldwerker2 [v=409] Maintenant on_ on vend_ on ne vend que du pain seulement dans le magasin.[/v] sound
informant2 [a] Nu ze verkoopn_[/a] sound
informant1 [a] _juiste brood in t winkel.[/a] sound
veldwerker2 [v] Nu tis allene nog brood verkocht in de winkel.[/v] sound
veldwerker1 [n] [v=059] Si ça vit encore maintenant ça vivera demain_[/v] sound
informant1 [a] Et nog leef vandaag tga nog leevn morgen.[/a]

e t t ga
zie vraag059 tagging sound
veldwerker2 [v=000] Sil ne pleut pas aujourd hui ça ne pleuvra pas demain.[/v] sound
informant2 [a] Et nieëreegnt vandaag tenga reegn morgen.[/a]

e t nie ë reegnt t en ga
tagging sound
veldwerker2 [v=000] Il il ilyavait de leau dans la maison hier soir lorsque je rentre.[/v] sound
informant1 [a] Twos watere in t huis gisteravond enk binnen gekom en.[/a] [/n]

t wos en k
tagging sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarpersonalia en vrijgaveverklaring  sound
commentaarpersonalia en vrijgaveverklaring  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Ti 24 jaar enk geen bier meer endrinken.

en k en drinken
sound
informant2 A joaj gie drinkt ook nooit geen bier.

joa j
negatie sound
informant2 Gieëndrinkt nie vele geen bier

gie ën drinkt
negatie sound
informant1 Kendrink nie vele geen bier.

k en drink
negatie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Je moe nie vele geen drinken e. negatie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Noes woar amme gaan eetn tis an de frontieren e.

a mme t is
sound
informant2 Lijk emme nie vele geen drinken we me koopn xxx geen bier ene.

e mme
xxx: mogelijk herhaling subject? er lijkt nog iets te volgen maar ik kan het niet verstaan. lijk emme = zoals wij, in feite: omdat wij niet veel bier drinken. negatie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Enkik der vier op een jaar_

en j ik
verdubbeling na als sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 mezijnder moar een stik of tien tezamen ee.

me zijn der
'we zijn maar met zijn tienen': constructie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Tis frans anze klapn ene.

t is
relativum sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 _die gekomd en van de kanten van Nukerke doar ene. hulpww hebben ipv zijn sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Aj jong ware ja.

a j
sound
informant1 Tni niemand nie meer.

t n i
sound
informant1 Ze kusten geen Frans enze goengen noa schole.

en ze
ze konden geen frans op het moment dat ze naar school moesten sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 En nu_ wie leren ze? wie voor wat sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Et puis zenhadn nie vele geen werk meer.

ze n hadn
negatie sound
commentaarspontane spraak  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
003 Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven
018 Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is Komt ook voor: 1. 'gestorven is/is gestorven', 2. 'heeft gestorven/gestorven heeft', 3. 'ze'n weet niet ...'.; Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen.Als variant met 'en' voorkomt, vragen als 'komt voor':; 'Pas op dat je niet en valt.'
022 Er wil niemand niet dansen Betekenis?
026 Jan had het hele brood wel willen opeten Komt ook voor:; 1. de mogelijkheid van 'gewild opeten/opeten gewild'; 2. Is de versie met IPP ooit uitgesloten in een dialect?
027 Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen niet doorgevraagd naar enkel wie zonder dat; niet aangeboden zeg gij maar niet..
029 Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of' voor?
030 Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of dat' voor?
039 Fons zag een slang naast ... Toen Fons een slang naast... zag liep hij hard weg.
053 Als ik zuinig leef, leef ik zoals mijn ouders willen Heel die reeks verloopt moeizaam, er is dan ook niet meer doorgevraagd naar dubbelingen.
055 Als hij nog drie jaar leeft, leeft hij langer dan zijn vader Heel die reeks verloopt moeizaam, er is dan ook niet meer doorgevraagd naar dubbelingen
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
059 Als het nu nog leeft, dan leeft het morgen ook nog Heel die reeks verloopt moeizaam, er is dan ook niet meer doorgevraagd naar dubbelingen
061 Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik Heel die reeks verloopt moeizaam, er is dan ook niet meer doorgevraagd naar dubbelingen
063 Als ze voor hun werk leven, dan leven ze niet voor hun kinderen Heel die reeks verloopt moeizaam, er is dan ook niet meer doorgevraagd naar dubbelingen
067 Als Rudy nog leeft, dan leeft Leo ook nog Heel die reeks verloopt moeizaam, er is dan ook niet meer doorgevraagd naar dubbelingen
068 Als je gezond leeft, dan leef je langer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.; In Noord-Holland: Asse je gezond leeft, leef je langer.
069 Als er zo weinig mensen van de landbouw leven, dan leven er veel mensen van werk in de fabriek Heel die reeks verloopt moeizaam, er is dan ook niet meer doorgevraagd naar dubbelingen
070 Als Pieter en Liesje in het paradijs leven, dan leven Rosa en Frans in de hel Heel die reeks verloopt moeizaam, er is dan ook niet meer doorgevraagd naar dubbelingen
071 Als we sober leven, leven we gelukkig Zoek een adjectief dat met een klinker begint, en een dat met een niet-nasale medeklinker begint. Beide opvragen.; Heel die reeks verloopt moeizaam, er is dan ook niet meer doorgevraagd naar dubbelingen
072 Leef wat gezonder, Jan (VERTAAL) Invullen bij ANTWOORD 2
073 Leef wat minder bekrompen, kinderen! (VERTAAL) Invullen bij ANTWOORD 2
086 Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten reeks over clusterdoorbreking: doorvragen is meestal geen succes. Vooral het spontane antwoord bekijken.
088 Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen Heel die reeks verloopt moeizaam, er is dan ook niet meer doorgevraagd naar dubbelingen
093 Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen Heel die reeks verloopt moeizaam, er is dan ook niet meer doorgevraagd naar dubbelingen
102 Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken Heel die reeks verloopt moeizaam, er is dan ook niet meer doorgevraagd naar dubbelingen
107 Ik weet dat Hans mag niet komen Peilen naar betekenis van deze zin dmv X 108 en X 109; Heel die reeks verloopt moeizaam, er is dan ook niet meer doorgevraagd naar dubbelingen
108 Ik weet dat Hans mag niet komen; iedereen begrijpt dat hij het te druk heeft Deze en volgende peilen naar de betekenis(sen) van X 106; Heel die reeks verloopt moeizaam, er is dan ook niet meer doorgevraagd naar dubbelingen
109 Ik weet dat Hans mag niet komen, want Marie wil hem niet op het feest zien Heel die reeks verloopt moeizaam, er is dan ook niet meer doorgevraagd naar dubbelingen
114 Ik weet dat Jan wil varkens kopen Heel die reeks verloopt moeizaam, er is dan ook niet meer doorgevraagd naar dubbelingen
146 Hij spreekt niet goed geen Frans Eventueel 'niet' vervangen door 'zo'
198 Hij kan staan zeuren Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen.
199 Hij staat te zeuren Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen.
220 Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie dan jullie niet correct vertaald.
221 U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna U gelooft niet correct vertaald.
228 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet?
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden.
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag.
321 Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest Laat juiste hulpwerkwoord door hulpinterviewer kiezen.
372 Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld als vertaling niet 'die' is, laat hulpinterviewer vragen of bovenstaande zin echt niet voor kan komen. Experimenteer met intonatie
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld.
417 Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen Constructie zoals aangeboden lukt niet.
418 Durfder gij op duwen?
420 Durfdeze gij uitnodigen?
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2.
730 Hoe laat is dat eigenlijk?
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?)
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2).
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN).
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is.
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176)
739 Er zat een inbreker in deze kast.
740 Het zat een inbreker in deze kast.
741 Daar zat een inbreker in deze kast.
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast.
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast.
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast.
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast.
746 't Is net of een hond in deze kast zit.
747 't Is net of er een hond in deze kast zit.
748 't Is net of het een hond in deze kast zit.
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit.
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM)
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM)
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben.
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2)
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt.
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft.
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk.
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen.
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen.
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken.
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken.
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken.
820 Hij zal wel weer staan te zeuren.
821 Hij zal wel weer staan zeuren.
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad.
823 Ben je met die fiets gevallen geweest?
824 Het huis is verkocht geworden.
825 Het huis is verkocht geweest.
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen.
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM