SAND-data Oud Gastel (K153p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 01738) vertaling: Jan erinnert sich da verhaal wel
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 01738) vertaling: Merie en Piet zien mekaar vor de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 01738) vertaling: Toon wassich
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 01738) vertaling: De timmerman eet gin spijkers bij em
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 01738) vertaling: Fons zag een slang neffen em
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 01738) vertaling: Erik liet mij voor em werke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 01738) vertaling: Johanna liet zich meedrijve op de golleve
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 01738) vertaling: Toon bekeek zin eige eens goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 01738) vertaling: Jan eet in twee minute een biertje gedronke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 01738) vertaling: Deze schoene lope gemakkelik
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 01738) vertaling: Eduard kent sin eige goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 01738) vertaling: Ward eet gehoort datter foto's van sin eige in detalaosie staon
opm.: reflexief: z'n eigen
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 01738) vertaling: Die errepels schelle nie gemakkelik
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 01738) vertaling: Di glas brikt attut op de grond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 01738) vertaling: Dokter, levik wel gesond genogt?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 01738) vertaling: Al jaore lift ei van derfenis van sin vaoder
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 01738) vertaling: Deze wik lift zij op waoter en broid
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 01738) vertaling: Liftetnog?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 01738) vertaling: Oelang leefde gullie nou al van diejen efenis?
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 01738) vertaling: In Bretagne leve ze vurral van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 01738) vertaling: Na tete gaonk slaope
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 01738) vertaling: Zouwik da wel kunne doen?
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 01738) vertaling: Ei liet zien uis abreke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 01738) vertaling: Ik wit da Jan aart moat kunne werke
komt voor: j
gebr.: 4
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 01738) vertaling: Ik wit da Jan aart moat kunne werke
komt voor: j
gebr.: 4
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 01738) vertaling: Ik wit da Jan aart moat kunne werke
komt voor: j
gebr.: 4
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 01738) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 01738) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 1
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 1
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 01738) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 01738) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 2
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 2
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 01738) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 01738) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 3
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 3
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 01738) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 01738) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 3
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 3
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 01738) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 01738) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 2
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 2
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 01738) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 01738) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 2
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 2
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 01738) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 01738) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 01738) komt voor: j
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 01738) komt voor: j
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 01738) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 01738) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 2
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 2
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 01738) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 01738) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 3
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 3
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 2
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 2
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 3
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 3
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 01738) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 01738) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 01738) vertaling: Jan eet geenin boek mir
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 01738) vertaling: Boeken et Jan gin
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 01738) vertaling: Jan eet nie veul geld nie mir
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 01738) vertaling: Zittn ier nergens gin muuze?
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 01738) vertaling: Ik wies ut nie ok nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 01738) vertaling: Ei mag mee niemaand spreken over dit probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 01738) vertaling: Jan wit daddy vor drie uur de waoge mot ebbe gemaokt
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 3
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 3
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 1
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 1
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 01738) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 01738) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 3
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 3
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 01738) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 01738) vertaling: Meries auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 01738) vertaling: Merie der auto is kepot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 01738) vertaling: Piets auto is kepot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 01738) vertaling: Piet sun auto is kepot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 01738) vertaling: Die vents auto is kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 01738) vertaling: Die vent zun auto is kepot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 01738) vertaling: Diejen auto is nie van mijn mar van zijn
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 01738) vertaling: Giesters kraant ligt onder den t.v.
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 01738) vertaling: Jan is Karolien en Kristie ullie broer
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 01738) vertaling: Die jongens ullie fietse zijn gestole
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 01738) vertaling: Die zussen ullie moeder is op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 01738) vertaling: Die auto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 01738) vertaling: Die fiets is van mijn
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 01738) vertaling: Ik wil niemaand nie kwetse nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 01738) vertaling: Ik verbie oe om ier niet te komme
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 01738) vertaling: Jan verhinderde da we Merie nie belden
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 01738) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 01738) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 01738) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 01738) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 01738) fragment: (0)
opm.: komt niet voor
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 01738) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 01738) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 01738) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 01738) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 01738) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 01738) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 01738) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 01738) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 01738) fragment: om (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 01738) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 01738) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 01738) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 01738) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 01738) fragment: dan (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 01738) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 01738) fragment: te (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 01738) fragment: (0)
opm.: het lijkt erop dat hier de positie leeg gelaten kan worden ('komt niet voor' is niet aangekruist)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 01738) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 01738) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 01738) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 01738) vertaling: Ik wit da gullie op niemaand kwaad zijt
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 01738) vertaling: Ik wit dassy op niks groots is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 01738) vertaling: Els denkt dattut nie gemakkelik is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 01738) vertaling: Ik witdak te laot zijn en gij nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 01738) vertaling: Je wit toch datty mot werreke en ik nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 01738) vertaling: Iederjeen denkt da wij naor uis gaon en da sy meuge blijve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 01738) vertaling: Tis jammer datty komt en dassy weggaot
opm.: positie 2: subjectdubbeling 3.ev.vrouw
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 01738) vertaling: Ik denk da Lieza siek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 01738) vertaling: Ik denk da Pieter en Liesje gaon trouwe
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 01738) vertaling: Ei doeget
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 01738) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 01738) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 01738) komt voor: n
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 01738) vertaling: Ei doeget
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 01738) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 01738) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 01738) komt voor: n
233 (y01(iii)) A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) (inf. 01738) vertaling: Jao ei doetet
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 01738) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 01738) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 01738) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 01738) vertaling: De laamp braant nie mir
komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 01738) vertaling: De laamp braant nie mir
komt voor: j
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 01738) vertaling: Doe Merie elkaovet daanste
komt voor: j
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 01738) vertaling: Doe Merie elkaovet daanste
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 01738) vertaling: Snij et brood is effe
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 01738) vertaling: Snij et brood is effe
komt voor: j
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 01738) fragment: wies (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 01738) fragment: waor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 01738) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 01738) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 01738) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 01738) fragment: die (1)
opm.: 'je' moet vervangen worden door 'gu'
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 01738) fragment: waor (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 01738) fragment: toen (1)
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 01738) fragment: wak (1)
opm.: 'ik' vervalt
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 01738) fragment: wa (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 01738) fragment: die (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 01738) vertaling: Wie denktu gij dak in de stad gezien em
opm.: subjectverdubbeling?
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 01738) vertaling: Oe denktu gulie das ze tebben opgelost
opm.: subjectverdubbeling?
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 01738) vertaling: Oe denktu gij das ze tebbe opgelost
opm.: subjectverdubbeling?
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 01738) vertaling: Magd wit nie wie wij wille opbelle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 01738) vertaling: Wit iemand wie wij geroepe emme?
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 01738) vertaling: Wie denktu gij dak in de stad gezien em?
opm.: subjectverdubbeling?
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 01738) vertaling: Wie denktu gij dak in de stad gezien em?
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 01738) vertaling: Ei eet zun aandu gewassu
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 01738) vertaling: Ei eet zun em gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 01738) vertaling: Ei eet een oei op zun kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 01738) vertaling: Ei eet un vlak op zun em
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 01738) vertaling: Ei eet zijn bjeen gebroke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 01738) vertaling: Ei eet zijn eige besjeert
opm.: reflexief: z'n eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 01738) vertaling: Merie trok de deku naor zich toe
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 01738) vertaling: Luuk wit datter foto's van zijn te koop zijn
opm.: eerste 'zijn' is onduidelijk
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 01738) vertaling: Je erinnert oe toch wel dat we toen dur 't bos een zijn gelope
opm.: reflexief: je
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 01738) vertaling: Ik erinner mijn dat de auto van Merie kapot waar
opm.: reflexief: mijn
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 01738) vertaling: Zij erinnert zich dat ei as un varku zat te vrete
opm.: reflexief: zich
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 01738) vertaling: Wij erinnere ons wel da al Jan zun boeke gestole ware, mar sullie erinner ut zich niet
opm.: reflexief: ons reflexief: zich
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 01738) vertaling: Erinner jullie oe nog da we Jan op de mart gesien emme
opm.: reflexief: je
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 01738) vertaling: Ei eet zun eige un ongeluk gewaarkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 01738) vertaling: Ei voelde zun eige dur tijs zakke
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 01738) vertaling: Zou ei da gedaon gekund emme
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 01738) fragment: gekund (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 01738) fragment: gedaon (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 3
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 3
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 01738) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 01738) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 01738) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 01738) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 01738) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 01738) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 01738) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 01738) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 01738) gebr.: 2
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 2
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 2
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 01738) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 01738) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 01738) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 01738) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 01738) vertaling: Ik wit datty weg is
komt voor: j
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 01738) vertaling: Ik wit datty weg is
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 01738) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 01738) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 01738) vertaling: Meria al der koeie zijn verdronke bij doverstroming
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 01738) vertaling: Meria al der koeie zijn verdronke bij doverstroming
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 01738) vertaling: Kes maoke wit ik niks van
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 01738) vertaling: Kes maoke wit ik niks van
komt voor: j
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 01738) vertaling: Jan zijnk mee naor de mart gewiert
komt voor: j
opm.: onduidelijk: 'gewiert' of 'gewiest'
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 01738) vertaling: Jan zijnk mee naor de mart gewiert
komt voor: j
opm.: onduidelijk: 'gewiert' of 'gewiest'
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 01738) vertaling: Ik em al de jeerste drie somme gemaakt. Dewelke edde gij gemaokt?
komt voor: j
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 01738) vertaling: Ik em al de jeerste drie somme gemaakt. Dewelke edde gij gemaokt?
komt voor: j
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 01738) vertaling: De waffere edde gij al weggebracht
komt voor: j
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 01738) vertaling: De waffere edde gij al weggebracht
komt voor: j
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 01738) vertaling: Desulke zou ik nie durve opete
komt voor: j
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 01738) vertaling: Desulke zou ik nie durve opete
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 01738) vertaling: De die zou ik nie durve opete
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 01738) vertaling: De die zou ik nie durve opete
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 01738) vertaling: Ik wit da Jan naor de mart gewiest et
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 01738) vertaling: Ik wit da Jan naor de mart gewiest et
komt voor: j
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 01738) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 01738) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 01738) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 01738) vertaling: Ei dee net of ie uit zun bed kwaam
komt voor: j
opm.: dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 01738) vertaling: Ei dee net of ie uit zun bed kwaam
komt voor: j
opm.: dav
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 01738) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 01738) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 01738) vertaling: In diejen tyd leefden ik derop los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 01738) vertaling: Vroeger leefden ei as un bjeest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 01738) vertaling: Daor leefde wij as god in Frankrijk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 01738) vertaling: Niemaand magget sien, dus ik fien daggu ut ok nie mag sien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 01738) vertaling: Ut gebeurde toende gij wegging
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 01738) vertaling: Ik wit waor de gij gebore zijt
opm.: mogelijke voegwoordvervoeging: zie 8e of waar dat - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 01738) vertaling: Nou gu klaor zijt, meude gaon
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 01738) vertaling: Deurdat Merie overleje waar, eet der vent Anna nie mir kunne elpe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 01738) vertaling: Ik wit datty is gaon swemmu
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 2
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 2
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 01738) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 01738) vertaling: Jaot
komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 01738) vertaling: Jaot
komt voor: j
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 01738) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 01738) vertaling: Jaot
komt voor: j
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 01738) vertaling: Jaot
komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 01738) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 01738) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 01738) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 01738) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 01738) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 01738) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 01738) vertaling: Em is dood
komt voor: j
365 (y11f) Hem is dood (inf. 01738) vertaling: Em is dood
komt voor: j
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 01738) vertaling: Is em dood?
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 01738) vertaling: Eur is siek
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 01738) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 01738) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 01738) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 01738) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 01738) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01738) fragment: waarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01738) fragment: dattie (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01738) fragment: dattie (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 01738) fragment: waarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 01738) fragment: waarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 01738) fragment: waarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 01738) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 01738) fragment: die (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 01738) fragment: waor (1)
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 01738) vertaling: Nerges nie
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 01738) vertaling: Den dieje nie
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 01738) vertaling: Nooit nie
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 01738) vertaling: Kan nie
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 01738) vertaling: Geeneen nie
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 01738) vertaling: Seg em nie dak naor buite zijn gewiest
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 01738) vertaling: Nie vertelle, da gu un kado voor zijn gekocht et, oor
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 01738) vertaling: Wittu nie daddy gevallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 01738) vertaling: Wendy probeerde om niemaand sjeer te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 01738) vertaling: Ut schent dasse niks mag etu
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 01738) vertaling: Zu schent niks te meuge ete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 01738) vertaling: Ze probere al den elen dag om mekaor op te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 01738) vertaling: Ut belooft wir un mooiju dag te worru
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 01738) vertaling: Tis misschient beter om nog effes te wachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 01738) vertaling: We are ut geluk om zijn direct terug te viende
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 01738) vertaling: As de kippu un valk sien zijn zu bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 01738) vertaling: As we derpels nie kunne verkope, zittu we in de miesere
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 01738) vertaling: As gullie em nie meenemen, wor ik kwaod
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 01738) vertaling: Ei wiesttut
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 01738) vertaling: Op dit fjeest worrter veul gedaanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 01738) vertaling: Nou wortter alleen nog mar brood verkocht in dieje wienkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 01738) vertaling: Attie met de fiets komt zallie wel laot zijn
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 01738) vertaling: As ge tijd et, kom dan eens een keertje laangst
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 01738) vertaling: Ak rijk ben, kopik un dure auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 01738) komt voor: j
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 01738) vertaling: Misschien gaon nikkut wel krijge
komt voor: j
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 01738) vertaling: Misschien gaon nikkut wel krijge
komt voor: j
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 01738) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 01738) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 01738) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 01738) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 01738) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 01738) vertaling: Eddu gij mij diejen brief opgestuurd
komt voor: j
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 01738) vertaling: Eddu gij mij diejen brief opgestuurd
komt voor: j
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 01738) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 01738) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 01738) vertaling: Merietje eet gezeet daggy geprobeert et un liedje te zienge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 01738) vertaling: Merietje ee gezeet daggij een liedje geprobeerd et te siengu
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 01738) vertaling: Merietje ee gezeet daggij een liedje geprobeerd et te siengu
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 01738) vertaling: Merietje eet gezeet daggy geprobeert et un liedje te zienge
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 01738) vertaling: Merie ee gezeet daggij et geprobeert un boek te geve
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 01738) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 01738) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 3
opm.: met/zonder t is niet aangegeven
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 3
opm.: met/zonder t is niet aangegeven
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 01738) vertaling: Die van de stad, die emme ier veul uize gebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 01738) vertaling: Aan die nieuwe vaart, daar zieddu
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 01738) vertaling: Giesteru is Jan ier gewiert
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 01738) vertaling: Den dag da Jan belde, waar ik niet tuis
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 01738) vertaling: Sjef die zou ik nooit uitnodige nie
opm.: dubbele negatie
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 01738) vertaling: Merie, die zou zoiets nooit doen nie
opm.: dubbele negatie
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 01738) vertaling: Bert, die zuupt wel eens un glas teveul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 01738) vertaling: Martha, die zou ik wel is bij ons tuis wille uitnodigu
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 01738) vertaling: Daduis da zouwik nooit wille kope
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 01738) vertaling: Daduis, da staot daor al feftig jaor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 2
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 2
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 01738) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 01738) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 01738) gebr.: 4
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 01738) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 01738) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 01738) gebr.: 4
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 01738) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 01738) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 01738) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 01738) vertaling: Ee Gunther gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 01738) vertaling: Kek uit!
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 01738) vertaling: Twas mar net goed genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 01738) vertaling: Marja et nou mir koeje as ze vroeger aar
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 01738) vertaling: As Susanne aar kunne komme dan aar ze dat gedaon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 01738) vertaling: Zij is den beste dokter diejik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 01738) vertaling: Vor ge iets weggooit motte effe bellu
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 01738) vertaling: Ier is alles wak gekregen em
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 01738) vertaling: Jan is te gierig om iets aon zijn kiendes te geve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 01738) vertaling: Assof de gij iets van voetballu wit
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 01738) vertaling: Da boek legde gij nir
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 01738) vertaling: As ge echt niet kunt wachte kom dan mar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 01738) vertaling: Ik wit da Jan den dokter aar kunne roepe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 01738) vertaling: Ik wit da Jan den dokter kon geroepen emme
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 01738) vertaling: Ei zei dakkut aar motte doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 01738) vertaling: Ei zei dakkut moet gedaon ebbe
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 01738) vertaling: Ei is vorige week dur dokter Mertens gopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 01738) vertaling: Ei wort morgen dur dokter Mertens gopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 01738) vertaling: Ik denk da gu veul zou motte weggooije
positie: 3
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 01738) vertaling: Ik denk da gu veul zou motte weggooije
positie: 3
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 01738) vertaling: Ut is dom om sukke dure dienge weg te gooie
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 01738) vertaling: Ut is dom om sukke dure dienge weg te gooie
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 01738) vertaling: Ei is alle kapotte spulle aon ut weggoie
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 01738) vertaling: Ei is alle kapotte spulle aon ut weggoie
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 01738) vertaling: ik vien daggu vaoker (de) kraant zou motte lezu
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 01738) vertaling: ik vien daggu vaoker (de) kraant zou motte lezu
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 01738) vertaling: Ut is dom om in ut donker (de) kraant te lezu
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 01738) vertaling: Ut is dom om in ut donker (de) kraant te lezu
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 01738) vertaling: Ei is den helen dag kraant aan ut lezu
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 01738) vertaling: Ei is den helen dag kraant aan ut lezu
positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 01738) komt voor: n
fragment: deur (1)
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 01738) komt voor: n
fragment: deur (1)
507 (z14b) Ze hebben aan hem laten lachen (inf. 01738) komt voor: n
fragment: om (1)
507 (z14b) Ze hebben aan hem laten lachen (inf. 01738) komt voor: n
fragment: om (1)
508 (z14c) Ze hebben aan hem laten vallen omdat hij zijn werk niet goed deed (inf. 01738) komt voor: n
506 (z14d) Heb jij aan Jan gezien? (inf. 01738) komt voor: n
fragment: ons (1)
opm.: verkeerd ingevuld
506 (z14d) Heb jij aan Jan gezien? (inf. 01738) komt voor: n
fragment: ons (1)
opm.: verkeerd ingevuld
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 01738) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 01738) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 01738) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 01738) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 01738) vertaling: Robert eet jin groene appel weggugeve, en nou eet ei er nog twee rooje
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 01738) vertaling: Der waren veul mensu op ut fjeest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 01738) vertaling: Ware der veul mensu op ut fjeest
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 01738) vertaling: Wafor boeke eddu gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 01738) vertaling: Wafor boeke eddu gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 01738) vertaling: Wat eddu voor boeku gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 01738) vertaling: Wat eddu voor boeku gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 01738) vertaling: Ei woont bij Merietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 01738) vertaling: Ei woont bij Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 01738) vertaling: Loptevu naor de bakker Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 01738) vertaling: Wie eddu gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 01738) vertaling: Wie eet jouw gezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 01738) vertaling: Aar ik da gewetu, dan aar ik ut nie gedaon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 01738) vertaling: Ut sou beter zen om nog effe te wachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 01738) vertaling: Gelukkig aar Jan den dokter gebeld en die waar der el jeel gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 01738) vertaling: Lop nou toch dur, vervelende jongens
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 01738) komt voor: j
gebr.: 4
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 01738) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 01738) komt voor: j
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 01738) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 01738) komt voor: j
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 01738) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 01738) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 01738) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Oud Gastel

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Oud Gastel