SAND-data Bergum / Burgum (B062p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Bergum / Burgum

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]B062p[/k][h][/h][i][/i][vw]HW[/vw][t]AH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=022] Der wol net ien net dansje? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Der wol net ien dansje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund? [/v] sound
informant [a=j] Net ien heeft dat wollen of kind. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel willen opeten? [/v] sound
informant [a] Jan hat de hele bole wel op ete wollen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Gisteren wandeldiede door het park? [/v] sound
informant [a=n] Wandeldiede is in onnozel woord fansels. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Juster kuiereder troch it park hene

kuiered er
bs: "kuiere" = "wandelde", "-d-" = eufonische -d- , "er" = "ie" (postverbale subjectvorm). tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat marie gisteren gestorven is? [/v] sound
informant [a] Se weet net dat Marie juster stoarn is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen? [/v] sound
informant [a] Vertel maar net waat sij roepe kind hie. [/a]

wa t
tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mie ris wa dat sie roepe kind hie? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja roepe kind hie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Vertel mie ris wa oft sie roepe kind hie? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel mie ris wa of dat sie roepe kind hie? [/v] sound
hulpinterviewer Waat sie roepe kind hie is goed Inf en hi vreemd genoeg in de veronderstelling dat het steeds om het afsluitende ww-cluster gaat,, ipv de variaties op wie. sound
hulpinterviewer [a=g] Vertel mie ris waat sie roepe kind hie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Jan vergist zich? [/v] sound
informant [a] Jan vergistem. [/a]

vergist em
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Marie en Piet wijze nei? [/v] sound
informant [a] Nei mekoar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Toon wasket? [/v] sound
informant [a] Toon wasketem. [/a]

wasket em
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Fons zag in slang neist? [/v] sound
informant [a] Neistem. [/a]

neist em
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich? [/v] sound
informant [a] De timmerman heeft gjin spijkers biejem. [/a]

bie em
tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor zich werken? [/v] sound
informant [a] Erik liet mie foarrem werkje. [/a]

foar em
tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven? [/v] sound
informant Johanna lit sich mee drijve oppe golven

op e
tagging sound
hulpinterviewer [a] Johanna liet har drijve oppe golven. [/a]

op e
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel. [/a] sound
informant [a] Toon bekeek_ [/a] sound
informant [a]_ himsels goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken. [/a] sound
informant [a] Jan hat in twee minuten in bierke opdronken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Deze schoenen lopen gemakkelijk. [/a] sound
informant [a] Deze schoenen renne maklik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zich zelf goed. [/a] sound
informant [a] Eduard kennemsels goed. [/a]

ken emsels
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er fotos van zich zelf in de etalage staan? [/v] sound
informant [a] Ward hat hoord dat der fotos vannemself in de etalage staan. [/a]

van emself
tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Die aardappelen schillen niet gemakkelijk. [/a] sound
informant [a] Die rjappels schille net makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] De sneeuw smelt in de zon. [/a] sound
informant [a] De sneeuw smelt inne zonne. [/a]

in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/a] sound
informant [a] At ik zuinig libje libjik sa mien ouders wille. [/a]

libje ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader? [/v] sound
informant [a] As hie nog drie jaar libbet libbeter langer as sien heit. [/a]

libbet er
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer? [/v] sound
informant [a] At se zo gevaarlik libje libbet se net lang meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/a] sound
informant [a] At it nu nog libbet libbetet morgen ook nog. [/a]

libbet et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Ajjim zo losbandig libje libje jim nooit zolang as ik. [/a]

a jim zo lang
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/a] sound
informant [a] As se voor hun werk libje libje se net voor hun bern. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog? [/v] sound
informant [a] As Rudie nog libbet libbet Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer? [/v] sound
informant [a] As je gezond libje libje je langer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek? [/v] sound
informant [a] Atter san paar mensen libje van de landbouw dan_ [/v]

at er
tagging sound
informant [a] _dan libje der in protte mensen inne fabriek. [/a]

in e
sound
hulpinterviewer [v=070] Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel? [/v] sound
informant [a] As pieter en liesje in it paradijs libje dan libje rosa en frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we sober leven leven we gelukkig? [/v] sound
informant [a] Awwe sober libje libje we gelukkig. [/a]

a we
tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan? [/v] sound
informant [a] Libje wat soener Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder bekrompen kinderen. [/a] sound
informant [a] Libje wat minder bekrompen bern. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vind dat eltsenien moat kinne zwemme? [/v] sound
informant [a=n] Ik vind dat eltsenien zwemme kinne moat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vind dat eltsenien moat zwemme kinne? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vind dat eltsenien kinne zwemme moat? [/v] sound
informant [a=n] Das fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vind dat eltsenien zwemme kinne moat? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat is goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vind dat eltsenien zwemme moat kinne? [/v] sound
informant [a=n] Nee kinne moatte. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen? [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie him roepe moatte sil. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Hie wol gjin soepe net meer ete net?[/v] sound
informant [a=n] Net hoeft der net achter. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitte hjir nergens gjin muizen? [/v] tagging sound
informant [a=j]Dat is geod volgens mie.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Kinst ook zegge zitte hjir nergens muizen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=148] Iederien is gjin vakman? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat is goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Hie heeft overal gjin vrienden? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken heeft Jan drie. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet dat hie voor drie uure de wein moat ha make. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Das fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet dat hij voor drie uure de wein moat make ha? [/v] sound
informant [a=n] Fout ook fout dus ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet dat hij voor drie uure de wein make moat ha? [/v] sound
hulpinterviewer [a=g] It moat weze makke ha moat. [/a] sound
informant [a=n] Ja dat moat it weze. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet dat hie voor trije uure de wein make ha moat? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat is goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
informant [a] Hast genoeg mensen om hooi vant land af te haaljen. [/a]

van t
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan om te komen werken? [/v] sound
informant [a] It was mooi van Jan om kome te werkjen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] It wie aardig van jan datter kwam te werkjen. [/a]

dat er
tagging sound
informant [a] It wie mooi dat Jan kaam te werkjen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen? [/v] sound
informant [a] Dizze tonne is zwaar om te tillen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeuren? [/v] sound
informant [a] Hie kin staan te eameljen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hie kin staan te zeuren. [/a] sound
informant [a=j] Hie kin staan te zeuren ja zo wast krekt ook goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeuren? [/v] sound
informant [a] Hie stiet te zeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwamen regende het? [/v] sound
informant [a] Toen we aan kwamen regende it. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan jij? [/v] sound
informant [a] Ik leau ak groter ben as die. [/]

a k
sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Sie leaut dat ik eerder thuis ben as du. [/a] tagging sound
informant [a] Dastoe eerder thuis benst as ik. [/a]

dast oe
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Do leaust toch net dat hie sterker is dan die. [/a] informant geeft geen volledig antwoord, dit antwoord komt van de hulpinterviewer. Informant beaamt dit antwoord, alhoewel hij in zijn eigen woorden altijd 'as'gebruikt waar de hulpinterviewer 'dan' gebruikt. tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij? [/v] sound
informant [a] Sie leauwe dat wie rijker benne dan sie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Wij geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij? [/v] sound
informant [a] Wie leauwe dat jimme net zo slim benne as us. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie? [/v] sound
informant [a] Jim leauwe toch net dat sij armer benne as us. [/a] tagging sound
hulpinterviewer zijn dan jullie sound
informant [a] Dan jimme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [ja] sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna? [/v] sound
informant [a] Jo leauwe dat Lisa_ [/a] tagging sound
informant [a] _krekt zo mooi as Anne is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter? [/v] sound
informant [a] Wie leauwe dat Louis en Jan sterker benne as Geart en Peter. [/a] tagging sound
informant Dan zegge we wel en wie zegge as wel. sound
hulpinterviewer [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij? [/v] sound
informant [a] Kleau dak groter ben as hie. [/a]

k leau da k
tagging sound
informant Of dan hie as him dan him kan ook verwarring sound
informant [a=g] Ik leau dak groter ben as him. [/a] da k sound
hulpinterviewer [v=227] Persoon a vraagt hij slaapt. Persoon b antwoord hij doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Persoon a vraagt hij slaapt. Persoon b antwoord t doet? [/v] sound
informant [a] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Persoon a vraagt slaapt hij en persoon b antwoord ie doet? [/v] sound
informant [a] Nee ik leau dat ook net zo. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] De lampe doet net meer branden? [/v] sound
informant [a=n] Ja fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En de bern dogge hjir net voetbaljen. [/a] sound
informant [a] Ook fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Brande doet de lamp net meer? [/v] sound
informant [a=n] De lampe brandt net meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Doet Marie elke joen dansjen? [/v] sound
informant [a] Nee fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Doe de bole even sniide? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doe wel even de kopkes af waskjen? [/v] sound
informant [a=n] Ik waskje de kopkes wel even af. [/a] sound
hulpinterviewer [v=249] De jonge waans mem juster hertrouwd is stond achter mie? [/v] Vertaal vraag als komt voor vraag gesteld. sound
informant [a=j] Kan wel maar. [/a] sound
hulpinterviewer Wie zegge it haast net sound
hulpinterviewer [v] De jonge wa sien mem juster hertroud is stond achter mie? [/v] tagging sound
informant [a=j] Veel beter ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De jonge wer van de mem juster hertrouwd is stond achter mie? [/v] tagging sound
informant [a=g] Dat vind ik de mooiste zins opbouw. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] De bank wert se op zaten was krekt verve. [/a]

wer t
tagging sound
informant [a=j] Nou das wel goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Waat geld heeft moat mie maar wat jaan? [/v]

wa t
tagging sound
informant [a] Ja das verreweg it beste ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Diet geld heeft moat mie maar wat jaan? [/v]

die t
tagging sound
informant [a=j] Dat zegge je ook wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wat denkstoe waat ik in de stad troffen heb? [/v]

denkst oe wa t
tagging sound
informant [a=j] Ja das in goeie zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=261] Wat denke jim hoetset oplost ha? [/v]

hoe t se t
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=262] Wa denktstoe waat ik in de stad troffen heb? [/v]

denkst oe wa t
tagging sound
informant [a=j] Dat is ook goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=265] Hoe denkstoe hoetset oplost ha? [/v]

denkst oe hoe t se t
tagging sound
informant [a=j] Dat kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=267] Hij heeft zijn handen gewassen? [/v] sound
informant [a] Hie hat sien handen wasken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Hij heeft zijn hemd gewassen? [/v] sound
informant [a] Hie hat sien hemd wasken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Hij heeft zijn been gebroken? [/v] sound
informant [a] Hie heeft sien voet brutsen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe? [/v] sound
informant [a] Marie loek de deken nei har toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Soe hie dat dien ha kind? [/v] sound
informant [a=n] Soe hie dat dien kind ha. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Soe hie dat dien kind ha? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dan is dat goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Soe hie dat doen kind ha? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat lijket mie nog beter toe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Ik heb gjin zin en voerje de kij? [/v] sound
informant [a=n] Ik heb gjin zin aan om de kij te voerjen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Ik denk hie weg is. [/a] Inf. vertaald 'weg' met 'wei'. Moet zijn : fuort. sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denk dat hie fuort is. [/a] sound
informant [a=n] Ik denk hie is fuort. [/a] sound
hulpinterviewer [v=312] Ik ham juster nog net zien dus ik zei ik denk hie is wei? [/v]

ha m
Vertaalfout hulpinterviewer. Hie is wei betekent hij is dood of kwijt. Moet hie is fuort zijn. tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] Hie wou nog gauw even bie de bakker del en koopje in broodsje? [/v] sound
informant [a=n] Om in broodsje te koopjen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al har kij benne verdronken bie de overstroming? [/v] sound
informant [a] Alle kij van Marie sezeje it vaakst dacht ik maar je zegge it andere ook wel Mariejes kij ben verdronken. [/a]

seze je
sound
informant [a=n] Nee nee ik vind it net uh_ [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ik net aan? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare jonge hak mei nei de markt west? [/v]

ha k
sound
hulpinterviewer [v] Die rare jonge bink mee nei de markt west? [/v]

bin k
sound
informant [a=g] Met die rare jonge bin k naar de markt west. [/a] bin en ha kunnen beide, maar bin heeft sterk de voorkeur tagging sound
hulpinterviewer [v=328] Jan vind dat do moatst sokke dingen net leauwe? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan vind datst sokke dingen net leauwe moatst. [/a] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Ik zei kleau dizze jonge vinde se allegear wel aardig? [/v]

k leau
sound
hulpinterviewer [a=n] Zo zegge wie dat net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien? [/v] sound
informant [a] Net ien mei it zien en ik vind datstoet ook net zien meist. [/a]

datst oe t
tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Het gebeurde toen je weg ging? [/v] sound
informant [a] It barde toenst fuort gingst. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Ik weet waar je geboren bent? [/v] sound
informant [v=341] Ik weet waarst geboren benst. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan? [/v] sound
informant [a] Noost klaar benst meist gaan. [/a]

no st
sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet dat hie is gong zwemmen? [/v] sound
informant [a=n] Fout dus. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Ik weet dat hie gong zwemmen is? [/v] sound
informant [a=n] Nee fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Ik weet dat hie zwemmen gong is? [/v] tagging sound
informant [a=j] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Persoon a vraagt wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt ja k? [/v] sound
informant [a] Wolst nog kofje Jan. Jawel. [/a] tagging sound
informant [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=355] Persoon a vraagt hebben ze gegeten. Persoon b antwoordt jaanze? [/v] sound
informant [a] Ha se eten. Ja. [/a] tagging sound
informant [a=n] Jaanze nee nee dat komt net uh. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebben? [/v] sound
informant [a] Dat is de man diet se roepen ha. [/a]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld? [/v] sound
informant [a] Dat is de man diet verhaal verteld hat. [/a]

die t
diet = (ofwel) die 't (ofwel) die't 't (bs. stand.fri "dy't it ...") tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft? [/v] sound
informant [a] Dat is de man diek denk dat it verhaal verteld hat. [/a]

die k
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat is de man diet ik denk dat se roepen ha. [/a]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de wereldvrede kome? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Nooit net? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan ook gewoon ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=397] T schijnt dat ze niets mag eten? [/v] sound
informant [a] It lijket der op dat se niks ete mag. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat? [/v] sound
informant [a] It lijket wel atter ien in de tuin staat. [/a]

at er
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hie heeft de bal gooid inne koer? [/v] sound
informant [a=n] Dus dit is fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Sil ik siere. Dat doe maar? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee dat uh nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Dat boek beloof mie datstoe nooit meer silst verstopje? [/v] sound
informant [a=n] Nee zo zegge we it net. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Wat zeg mie datstoe kocht hast? [/v] sound
informant [a] Wat zegst mie watst kocht hast. [/a]

wat st
tagging sound
informant [a=n] Nee die vind ik net uh nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Hie sit beantsjes te triedzjen? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Hie sit te beantsjes triedzjen? [/v] sound
informant [a] Hie zit te beantsje triedzjen. [/a] tagging sound
informant [a=g] Hie sit te beantsjetriedzjen dat is it normale gang van zaken ja. [/a] 501 en 501a beide wel mogelijk sound
hulpinterviewer [v] Hie sit beantsjes te triedzjen? [/v] sound
informant [a=j] Ja dat zegge je ook welles maar de eerste is mooier. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hie sit te beantsjestriedzjen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Hie sit beantsjes en triedzjen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Doe benst ook in rarenien? [/v]

raren ien
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wa heeft die oppe kermis zien. [/a]

op e
tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei datstoe Piet in boek probere hast te verkoopjen? [/v]

datst oe
tagging sound
informant [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Wim dacht dat ik Hinke probere hie in cadeautsje te jaan? [/v] sound
informant [a] Ik leau dat it wel kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet datsto probere hast Marie in boek te verkoopjen? [/v]

datst o
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=885] Ik gean du giest hie giet wie geane jimme geane sie geane? [/v] tagging sound
veldwerker [v=885] Benne jo it der mee eens? [/v] sound
informant [a=j] Ik leau it wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=885] En inne verleden tijd ik gong du gongst hie gong wie gongen jimme gongen en sie gongen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=885] En nu in de vraagjende vorm tegenwoordige tijd? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Gean ik giesto giet hie geane wie geane jimme geane sie? [/v]

giest o
tagging sound
informant [a=j] Ja kleau dat it wel allegear kloppet net? [/v] sound
hulpinterviewer [v=885] En in de verleden tijd vragende vorm. Gong ik gongsto? [/v]

gongst o
sound
hulpinterviewer [v] Gong hie gongen wie gongen jimme gongen sie? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [n][v=025] Kinne jim ook zegge voor gewild wollen kinne jim dan ook zegge wold? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Ik ha dat nooit kinnen soe dat ook kunne? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Dat kan net. [/a] sound
veldwerker [v=027] Vertel mij net wa sij roepe kind hie? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wie zegge hjir altijd waat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Vertel mij ris wa dat sij roepe kind hie? [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Vertel mij ris wa at sij roepe kind hie? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wie houde it bie waat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Wa dat sie roepe kind hie? [/v] sound
veldwerker [v] Vertel mij ris wa at dat sij roepe kind hie? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/n] sound
veldwerker [v=043] Jan heeft him in twee minuten in pilske dronken? [/v] sound
informant [a=n] Jan heeft in twee minuten in pilske dronken. [/a] sound
veldwerker [v=044] Dizze skuon renne har makkelijk? [/v] tagging sound
informant [a=n] Zitte. [/a] kan wel met zitten sound
veldwerker [v=047] Die rjappels schille har net maklik? [/v] sound
informant [a=n] Nee de rjappels schille net makkelijk. [/a] sound
veldwerker [v=048] En uh de sneeuw teit him inne zonne? [/v] sound
informant [a=] Nee sneeuw teit inne zonne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer dat hadden jim over gezet met at jo soen libje? [/v] sound
veldwerker [v] Soenen jim die ook nog even over willen zetten met doe? [/v] sound
informant [a] Astoe soen libbest libbest langer. [/a]

ast oe
sound
veldwerker [v] Als we eenvoudig leven leven we gelukkig? [/v] sound
informant [a] Awwe eenvoudig libje libje we makkelijker. [/a][/n]

a we
sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
vorm: dat is as ien en ien twa is
216 Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. vorm: se leaut datsto earder thus bist as my
216 Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. vorm: se leaut datsto earder thus bist as ik
217 Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. vorm: do leaust seker net dat hy sterker is as ik
218 Ze geloven dat wij rijker zijn als zij Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. vorm: se leauwe dat wy riker binne as sy
219 We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. vorm: sy leauwe dat wy net sa tuk binne as sy
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: de jonge wer-t de mem fan juster wer troud is stie achter mij
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: de bank wer-t se op sieten wie krekt ferve
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben vorm: dat is de man wer-t ik fan tink dat se him roppen ha
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben vorm: dat is de man dy-t ik tink dy-t se roppen ha
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: net ien
zin: guon dy-t dat sizze
opmerking: "nimmen" (= niemand) klinkt officieel, zegt informant
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
vorm: hjir net en nergens net
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: niks net
zin: ik sis "niks"
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: net ien
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
vorm: nergens sitte
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM komt voor : j
vorm: jan rookt net mear.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hy
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: sels hy koe it net oplosse
730 Hoe laat is dat eigenlijk? geen komt voor : n
vorm: hoe let begjint DAT dan
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
zin: meie wwe wol witte dat wy ek frege binne
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wy
zin: meie wwe wol witte dat wy ek frege binne
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: witstop
zin: witsto wat fan it waar moarn
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: witstop
zin: witst
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: witst
zin: witsto wat fan it waar moarn
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: witst
zin: witst
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: do witst
zin: do witst wol datst tuk genoch bist
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: do witst
zin: witst wol datst tuk genoch bist
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: datst
zin: do witst wol datst tuk genoch bist
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: datst
zin: witst wol datst tuk genoch bist
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. geen komt voor : n
vorm: sy ha der niks
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. 8 vorm: marie en pyt tutsje inoar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: hy rop alle famylje by him
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: by-m
739 Er zat een inbreker in deze kast. geen komt voor : j
vorm: der siet in ynbrekker yn dizze kast
740 Het zat een inbreker in deze kast. geen komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: yn dy hoeke
opmerking: alleen bij betekenis: daar , in die hoek van de kast, etc.
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: oare betsjutting
opmerking: alleen bij betekenis: daar , in die hoek van de kast, etc.
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: juster siet der in
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: juster siet der in ynbrekker yn dizze kast
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: as sit der in hun yn dizze kast
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: it is krekt as sit der in hun yn dizze kast
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asto fynst datsto sum libbest leefst, leef dan sa fierder
zin: at jo fine dat jo sun leve, leef dan
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: at elke
zin: at elke dei de dokter belle wurde moat
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: at sa no en dan
zin: at sa no en dan ris de dokter belle wurde moat
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gean
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gean ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asto giest
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giest
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: at jo geane
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: geane jo
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as hy giet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet hy
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet er
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: at se giet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: at it giet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet it
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: at we geane
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geane we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: at jimmee geane
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan geane jim
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: at se geane
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geane se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gean direkt fuort
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ik gong
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong hy ek
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toenstu gongst
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ik net
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jo gongen
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ik net
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen hy gong
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen jo ek
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sij gong
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong it
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: it gong
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong se
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen wy gongen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gongen jim ek
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jim gongen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen wij net
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen se gongen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen se
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
vorm: fertel my es wa-t der oan-e doar wie
opmerking: dus met ingesloten (clitic-)voegwoord
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dat is de man dy-t se roppen ha
opmerking: anderen zeggen het wel volgens informant
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat id de man dy-t se roppen ha
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dy-t it
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat is de man dy-t it ferhaal ferteld hat
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
vorm: dat is de man dy-t ik tink dat it ferhaal ferteld hat
zin: dat is de man wer-t ik fan tink dat-er it ferhaal ferteld hat
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat is de man dy-t ik tink dy-t it ferhaal ferteld hat
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat is de man dy-t ik tink dy-t se roppen ha
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. geen komt voor : n
vorm: hopet dat syn berrn earlik binne
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. geen komt voor : n
vorm: dat se har bern beskermje moat
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: ik fyn dat iderien de foto sjen kinne moat
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: hy smyt alle spullen fuort
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: hy is dwaande om alle spullen fuort te smiten
806 Hij zou het gedaan gekund gewild hebben. komt voor : n
opmerking: onbegrijpelijk voor informant
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
vorm: marie sit stoofparren te skilen
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
vorm: sit piano te spyljen
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
vorm: hy sit wer foar te sizzen
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: hoe krijst it yn-e plasse om mei iten te smiten
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: om dy kij fuort te bringen
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
vorm: jan fynt it fijn om de hele dei te wurkjen
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
vorm: hy sil wol wer stean te seuren
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
zin: dan is it wer te keap
opmerking: dan is het weer te koop
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: jan liet him mei driuwe op-e golven
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: toon beseach him es goed yn e spegel
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: edward kent himself goed
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: jan luts de teken nei him ta