SAND-data Beetgum / Bitgum (B052a)

schriftelijke enqute | mondelinge enqute | telefonische enqute

data schriftelijke enqute

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enqute in Beetgum / Bitgum

interview mondelinge enqute

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]B052a[/k][h]392[/h][i]393[/i][vw]HW[/vw][t]AH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer Het gaat nou om deze. sound
hulpinterviewer [v=006] Gisteren wandeldiede door het park. sound
hulpinterviewer Wil jo dat eens in het Fries over zette? [/v] sound
hulpinterviewer Dat staat hier net mar eh _ sound
veldwerker Even zien dat wie die nummer N seis. sound
veldwerker Sjoch deze. sound
hulpinterviewer O die ja - gisteren wandelde - o ja ja ja. sound
informant Didi in het park - sound
hulpinterviewer Jaja. sound
informant En no? Mat wij dit nou fertale? tagging sound
hulpinterviewer Mat ik no zegge van net of hoe wie dat ook al weer? sound
veldwerker No sjoch dan mat Durk maar even zien wat der bij staat nou xxx. sound
hulpinterviewer Ja. Komt deze zin in uw dialect voor? Mat ik - Mar ik mat him vertale? sound
veldwerker Ja of jim mat him beide even vertale eigenlijk. sound
hulpinterviewer Ja sa ja ja ja ja ja ja. sound
hulpinterviewer No uh - sound
hulpinterviewer Mar ik hoef dit niet te lezen? sound
hulpinterviewer xxx dat al sein, he? sound
veldwerker Ja hoor. sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer Gister kuiere ho hee _- sound
hulpinterviewer Gister kuiere door het park wideldide widel ja wat soest sound
veldwerker At jim denke dat het onzin is deze zin dan mat jim dat ook gewoon zegge hoor. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer Ik denk at wij zegge net van eh ja mar dit is in vreemde sin. sound
hulpinterviewer Gister wandelde door het park dat zegge wij net nou? sound
hulpinterviewer Gister kuiere ien door t park denk ik nou. sound
informant [a=n] Ja mar ik neem aan dat dat een naam is Didi of zo iets. tagging sound
hulpinterviewer Nee nee wandelde betekent het wandelde. sound
informant Der stiet in namme. sound
hulpinterviewer Wandeldiede - sound
informant Dide dat is de naam? sound
hulpinterviewer Nee wandeldiede is het woord voor kuierje in dit dialekt. sound
informant Dide? xxx sound
veldwerker Der staan allemaal zintsjes in die ha verder niets met het Fries te maken. xxx sound
veldwerker Die komen uit andere _ sound
hulpinterviewer Andere dialekten _ sound
informant Wandeldedie o o. sound
informant Gister. sound
hulpinterviewer Kuiere - sound
informant Kuie - sound
informant Ik soe gewoon zegge gister kuierde in plaats van kuierje. tagging sound
hulpinterviewer Ja ja. sound
informant Kuiere sound
hulpinterviewer Ja mar hier staat net een man bij of een vrouw bij nou. sound
veldwerker Nee. sound
informant Wandel ja is dit nou verleden tijd of tegenwoordige tijd? sound
veldwerker Verleden tijd. sound
informant Dan soe ik zegge kuierde door het park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja ja kuiere xxx soe ik zegge mar dat is nou het verschil. sound
informant Ja ja ja dat is t verschil. sound
hulpinterviewer ggg sound
informant ggg sound
veldwerker Okee. sound
hulpinterviewer No - sound
veldwerker No dit wie een hele rare hoor mar de meeste die bin veel normaler. sound
informant Oh. sound
informant Waarom beginst dan direct met sannen? sound
hulpinterviewer Nou om uus wakker te meitsjen. sound
informant Ggg okee gggg. sound
veldwerker Xxx uitzocht xxx okee. sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Maria gisteren gestorven is. sound
hulpinterviewer Wol jo dat in het Fries over zette? [/v] sound
commentaarHerrie met bandrecorder.  sound
hulpinterviewer Wil jo dat eens in het Fries over zette? sound
hulpinterviewer Ze weet niet dat Maria gisteren gestorven is. sound
hulpinterviewer Wil jo dat in het Fries over zette? sound
hulpinterviewer Se wist net dat Maxx gister ferstoan wie. sound
hulpinterviewer No sa mat it en no mast mat Sytske it ek seze krekt ja zo mat it sjoch. sound
veldwerker Sytske mat mar zo veel mogelijk zegge wat Sytske der van vindt. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Ik sykje even met de _ sound
hulpinterviewer Ja mar hij is nog net aan wel? sound
veldwerker Hm dizze die draait al ja hoor. sound
hulpinterviewer O o o. sound
informant Ik ik o ik weet net at het eh se weet niet he ik bedoel ik zit even met de tegenwoordige en de verleden tiid. sound
informant Ik bedoel ze weet dat is tegenwoordige tijd nou. sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker Hm hm. sound
informant Ze ze weet niet ja se weet net dat dat eh hoe heet die naam? sound
hulpinterviewer Maria sound
informant [a] Se weet net dat Maria gister stoan is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Hmhm. sound
veldwerker Ja. sound
informant Hast do dat ook sein Durk? sound
hulpinterviewer Se wist net dat nee ik hew uh se wist net dat Maria gister stoarn wie hew ik sein leau k want ik hew it dus in de verleden tijd. sound
veldwerker Aja. sound
informant Ja der om zeg ik ja ja ja no ja wat wat wat wilst? sound
hulpinterviewer Ja ja ja ja ja ja. sound
veldwerker Eh ik wol him in de tegewoordige tijd ha. sound
informant O ja. sound
informant Se wit net dat Maria gister stoan is. sound
hulpinterviewer Ja soe ik ek zegge se wit net dat Maria gister stoan is. sound
veldwerker Ik zal my verder stil houde want het gaat der om dat jim zo veel mogelijk zegge en ik zo min mogelijk. sound
hulpinterviewer Ja ja ja ja ja ja ja. sound
informant Ja mar hij het de tekst dus ik bedoeleuh ik vin het toch wel lekker at ik it dan ook even eh die mat ik eigenlijk net hewwe no eh vooruit dan maar hahaha. sound
veldwerker Ja die mei Sytske eigenlijk ook net ha hoor. sound
veldwerker Okee. sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Maria gisteren is gestorven. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Se weet net dat Maria juster stoan is. [/a] tagging sound
veldwerker Ja se weet net dat Maria gister stoan is. sound
hulpinterviewer Wil je dat ook in het Fries over zette? sound
hulpinterviewer Wil jo de zinnen diet ik zou zeg in het Fries over zette?

die t
sound
hulpinterviewer Er wil niemand _ sound
hulpinterviewer [v=022] Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
hulpinterviewer Net een wol dnsje. sound
informant Die hele zin er _ sound
hulpinterviewer Wil niemand dansen. sound
informant Er wil niemand dansen? sound
hulpinterviewer Hm. sound
informant [a] Der wol net een dansje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja soe ik ook zegge. sound
hulpinterviewer Der wil net een dansje. sound
veldwerker Hm hm. sound
veldwerker En at je nou ha van uhm der staat dan van der wil niemand niet dansen kin jim dan ook zegge der wol net een net dansje? sound
informant Ja volgens mij wel. sound
hulpinterviewer Ja soenen je ook zegge kinne net een wil net dansje. sound
informant Der wil net een net dansje. sound
informant Ik vin it al in beetsje moeilijk Durk. sound
hulpinterviewer Nee nee dat soe ik nooit zegge. sound
informant Nee der wol net een net dansje. sound
hulpinterviewer Dan wol se allejer dansje. sound
informant Der wol net een net dansje. sound
hulpinterviewer Dan wol se allejer dansje. sound
informant Nee dan wol se juist net dansje. sound
hulpinterviewer Der wol net een _ sound
informant net dansje. sound
informant [a=n] O ja ja do hest gelijk ja do hest gelijk. [/a] sound
informant Der wol net een net dansje ja ja ja ja ja ja ja ja. sound
hulpinterviewer [v=023] Els wil niet dansen ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
hulpinterviewer Els wol net dansje en se wil ook net zinge. sound
informant [a] Els wil net dansje en se wol ook net zinge ja. [/a] tagging sound
veldwerker Hoet it daar staat dat dat kan volgens jim net?

hoe t
sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
hulpinterviewer Net een hat dat ooit wollen en kinnen. sound
informant Of gekund he. sound
informant [a] Net een het dat ooit wollen of kinnen soe ik zegge. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan heeft het brood willen opeten. [/v] sound
hulpinterviewer Jan hat de hele bole op ete wollen. tagging sound
informant Hoe wie de Nederlandse zin? sound
hulpinterviewer Jan hat het hele brood willen opeten. sound
informant [a] Jan hie de hele bole op ete wollen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. sound
hulpinterviewer Vertel mar net waat er roepen kinnen hie. [/v]

wa t
tagging sound
informant Even de zin xxx sound
hulpinterviewer Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen of zij is t he. sound
informant [v=027] Vertel mar net wie sij roepen kinnen hie. [/v] sound
hulpinterviewer Vertel mar net waat se roepen kinnen hie.

wa t
sound
informant Vertel mar net waat sij roepen kinnen hie.

wa t
tagging sound
hulpinterviewer Dat kin je natuurlijk ook zette van vertaal vertel mar net soe dat beide goed weze vertel mar net waat se roepen kinnen hie of vertel mar net wa se roepen kinnen hie?

wa t
sound
informant Wa se roppen kinne hie en waat ja ja kin folgens my wol.

wa t
sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. sound
hulpinterviewer Vertel mij eens waat se roepe kinnen hie.

wa t
sound
informant Vertel mij eens wie se roepen kinnen hie. tagging sound
hulpinterviewer Vertel eens waatse roepe kinnen hie. sound
informant Vertel mij eens wie of se roepe kinnen hie ja. tagging sound
hulpinterviewer En dan deze. sound
hulpinterviewer Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. sound
informant Vertel mij eens wie at se roepen kinnen hie. tagging sound
informant En do seist wa. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen. sound
hulpinterviewer Nou zo prate wij net in het Fries he wij zegge gewoon vertel mij eens waat se roepe kinnen hie

wa t
sound
informant Ja ja. sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] tagging sound
informant Jan herinnert sich dat verhaal wel. sound
hulpinterviewer Jan kin him dat verhaal wel herinnerje. sound
hulpinterviewer Hoe soest do het zegge? sound
informant [a] Hij sei Jan herinnert zich dat verhaal wel en dan soe ik zegge Jan herinnert sich dat verhaal wel. [/a] Hulpinterviewer gebruikt het woordje zich niet en is het niet eens met de informant die het wel gebruikt. tagging sound
veldwerker En wat seit Durk? sound
hulpinterviewer Ik zeg van Jan kin him dat verhaal wel herinnerje. sound
hulpinterviewer [v=036= Marie en Piet wijzen naar bij dit plaatsje staat Marie en Piet wijzen naar hoe soenen jo dat over zette ik soe zegge van Maria en Piet wijze nei inoar. [/v] sound
veldwerker Ja en dan gaat het om dit plaatsje. sound
informant Ja ja Marie en Piet wijze naar inoar ja ja. sound
veldwerker Wol je dat nog even in het mikrofoontsje zegge? sound
veldwerker Ik denk dat er het zo net pakt. sound
informant [a] Marie en Piet wijze nei inoar elkoar. [/a] tagging sound
veldwerker Okee en wat seit Durk? sound
hulpinterviewer Piet nee Maria en Piet wijze nei inoar. sound
informant Ja. sound
veldwerker Kin beide? sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer Soenen jo dat ook zo zegge? sound
hulpinterviewer [v] Jo soenen ook zegge kinne Maria en Piet wijze nei elkoar of nei elkoander? [/v] sound
informant [a] Ja dat kin je allemaal zegge nei elkoar nei elkoander nei inoar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Nei inoar ja. sound
informant Nei inoar de spreektaal bij uus is meer tocht ik de Marie en Piet wijze naar inoar. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=037] Bij dit plaatsje staat een jongen en die staat bij de tobbe en dan soe ik zegge deze jongen wasket himsels of deze jongen wasket him soenen jo dat ook zegge of soenen jo wat anders formxxx of soenen jo wat anders zegge? [/v] sound
hulpinterviewer of deze jongen wasket him soenen jo dat ook zegge of soenen jo wat anders formxxx of soenen jo wat anders zegge? [/v] sound
informant Deze jongen wasket him onder e douche. sound
informant [a] Toon wasket him. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja wasket him ja. sound
veldwerker En himsels dat kin ook seit Durk? sound
hulpinterviewer Nou nee dat zegge wij net wasket himsels nee wasket him. sound
informant Nee nee nee wasket him ja ja nee dat bruike wy eigenlijk net net in de spreektaal tenminste. sound
hulpinterviewer [v=038] Wol jo deze zin eens over zette in het Fries de timmerman had de timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman het gjin spijkers bij him. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja soe ik ook zegge ja de timmerman hat gjin spijkers bij him. sound
hulpinterviewer [v=039] Dat is x njoggenentritich en daar staat Fons zag een slang naast en dan soe ik zette Fons zag een slang naast him. sound
hulpinterviewer Ik weet net at dat goed is. [/v] sound
informant [a] Ja Fons zag een slang naast him. tagging sound
informant Ja soe ik ook zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=040] Dan is x fjirtich daar staat Eric liet mij voor zich werken. sound
hulpinterviewer Dan soe ik zegge Eric liet mij voor him wurkje. [/v] sound
informant O Eric liet mij voor him wurkje. sound
informant [a] Eric liet mij voor him wurkje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Hier staat dat is x ienenfjirtich Johanna liet zich mee drijven op de golven sound
hulpinterviewer Dan soe ik zegge Johanna liet har mei drijve op e golven. sound
hulpinterviewer Soenen jo dat ook zo zegge? [/v] sound
informant Johanna liet sich mei drijve oppe golven.

op e
tagging sound
hulpinterviewer xxx verschil ja. sound
informant Ja do seist har en ik zeg sich. sound
hulpinterviewer Ja ja. sound
informant Sa is mien sprektaal. sound
hulpinterviewer Ja mar der gaat het om. sound
informant Ja. sound
informant [v=041] Se liet sich mei drijve oppe golven. [/v]

op e
tagging sound
informant Zo zo soe ik het zegge. sound
hulpinterviewer Toon bek _ sound
hulpinterviewer [v=042] Dat is x twaenfjirtich Toon bekeek zichzelf nog eens goed in de spiegel. sound
hulpinterviewer Dan soe ik seze Toon zag himsels noch ris goed yn de spiegel. sound
hulpinterviewer Soenen jo dat ook zo doen? [/v] sound
informant [a] Toon bezag himself nog eens goed inne spiegel. [/a]

in e
tagging sound
informant Bezag soe ik zegge. sound
veldwerker Jim zegge dan beide van eh hij bezag himsels eens goed in e spiegel? sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker En net sichself? sound
informant Nee ik soe zegge bezag. sound
veldwerker Ja mar hij bezag himself of hij bezag sichself. sound
informant Toon bezag himself nog eens goed in e spiegel soe ik zegge himself. sound
hulpinterviewer Ja ja. sound
informant Sichself wat soest do zegge? sound
hulpinterviewer Ik zeg himself. sound
informant Himself? sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker En dat andere dat kan bij Sytske net? sound
informant Dat wie sichself? sound
veldwerker Hm hm. sound
informant ggg ja kin wel volgens mij. sound
informant En volgens dij Durk? sound
hulpinterviewer No ik zeg het net mar _ sound
informant Bezag sichsels eh ik leau wel at ik het wel eens zeg. tagging sound
hulpinterviewer [v=045] X fiifenfjirtich Eduard kent zichzelf goed. sound
hulpinterviewer Dan soe ik zegge Eduard kin himsels goed. [/v] sound
informant Ja. sound
informant [a] Eduard kin himsels goed. [/a] tagging sound
veldwerker Soe Sytske dan ook zegge kinne van Eduard kin sichself goed? sound
informant Ja dat soe ik dat soe ik best zegge kinne. sound
informant [a] Eduard ken sichsels goed. [/a] tagging sound
informant Ken sichsels sels goed en do Durk? sound
hulpinterviewer Ik soe zegge Eduard ken himsels goed. sound
informant Ja ik ik soe dat andere wel zegge kinne. sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er fotos van zichzelf in de etalage staan. sound
hulpinterviewer Dan soe ik zegge Ward het hoord dat der fotos van him in de etalage staan maar je kin ook zegge_ sound
hulpinterviewer _Ward hat hoord dat er fotos van zichzelf in de etalage stane. sound
hulpinterviewer Wat soenen jo zegge? [/v] sound
informant [a] Ward het hoord dat der fotos van himself in de etalage staan. [/a] tagging sound
informant Zichzelf Bart het hoord dat der fotos van sichself dat zou ik ja het kin wel maar ik soe het self nooit bruike. sound
informant Ward het hoord dat der fotos van himself dat is vin ik wat eh de de de spreektaal maar ik sil net zegge dat het net kin. sound
hulpinterviewer Maar ik soe het net doen maar eh _ sound
informant Nee do soest het ook net doen. sound
hulpinterviewer Do doest het ook net no hoorden we niis wel. sound
informant Nee nee nee Ward het hoord dat der fotos van himself ja dat zo soe ik het zegge. sound
veldwerker En als je dat self nou weglate wat Durk ook seit? sound
informant Ward het hoord dat er fotos van him in de etalage staan. sound
hulpinterviewer Dat kan ook. sound
informant En dan soe ik net zegge Ward hat hoord dat der fotos dan kin dat helemaal net van sich he sichself kin wel maar _ sound
hulpinterviewer Himsels net? sound
informant Himself wel dat he wij sein. sound
informant [a] He ja van him in de etalage staan ik leau at dat wij dat meer bruike Ward het hoord dat der fotos van him in de etalage staan ja himself ook likegoed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. sound
hulpinterviewer Dan soe ik zette at ik zuinig libje libje ik sat mijn ouden het graag wolle. [/v] sound
informant [a] At ik zuinig leef leef ik sat mijn ouders het graag wille. [/a] tagging sound
informant Ik bruik eh libje is geef Fries dat geef ik toe maar ik zeg het net en ik moet doen sat ik self denk. sound
veldwerker Ja ja hoor. sound
informant Libje bruik ik nooit do wel he Durk. sound
hulpinterviewer Nee ja ja. sound
informant Ja dat is het verschil tussen Durk en mij ggg. sound
veldwerker Geeft niks hartstikke mooi. sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. sound
hulpinterviewer Dan soe ik zegge at er nog drie jaar libbet libbet er langer as sien heit. [/v] sound
informant [a] At er nog drie jaar leeft leeft er langer as sien heit. [/a] tagging sound
informant Der hest precies het zelfde. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=057] Hoe soenen jo oer zette als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] At sij zo gevaarlijk leeft leeft se net lang meer. [/a] tagging sound
informant En nou Durk net? sound
hulpinterviewer At se zo gevaarlijk libbet libbet se net lang meer. sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] As het nou nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja en at het nou nog libbet libbet het morgen ook nog. tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a=061] As jim zo losbandig leve leve jim nooit zo lang as ik. [/a] tagging sound
veldwerker Hm en kin Sytske dan ook zegge van dan leve jim nooit zo lang as mij. sound
informant Eh wat het Nederlands is _ sound
veldwerker Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. sound
informant As jim zo losbandig leve ja leve jim nooit zo lang as mij. sound
informant Ja ja maar mien eerste gedachte wie leve jim nooit zo lang as ik. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant ggg maar leve jim nooit zo lang as mij ja kin like goed. sound
hulpinterviewer Ik soe het net zegge xxx. sound
veldwerker Durk soe zegge van zo lang as ik. sound
hulpinterviewer Ja as jim zo losbandig libje libje jim ooit zo lang as ik. sound
informant Ja ja ja ja ja ja ik soe het wel zegge Durk ik soe het wel zegge kinne. sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] At se voor hun werk leve leve se net voor har ben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja at se net voor har werk libje libje se ook net voor har of ja wachtsje even at se net voor har werk libje libje se net voor har ben. sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudi nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudi nog leeft leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
veldwerker En kin je ook zegge van as Rudi nog leeft dan leeft Leo ook nog? sound
informant Ja ja ja. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer As Rudi nog libbet libbet Leo ook nog. sound
hulpinterviewer As Rudi nog libbet libbet Leo ook nog. sound
hulpinterviewer At Rudi nog libbet dan libbet Leo ook nog soenen je wel zegge kunne ja soenen je wel zegge kinne. sound
informant Ja ja ja ja. sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. sound
hulpinterviewer Aje gezond libje libje je langer. [/v]

as je
sound
informant [a] Ast gezond leefst leefst langer. [/a] tagging sound
veldwerker En ook met dan er in? sound
hulpinterviewer Het soe wel kunne misschien dan dan leefst langer ast gezond libbest dan libbest langer ik soe het het kan wel misschien maar ik zeg het net. sound
hulpinterviewer Ik zeg dan leefst ast langer ast gezond libbest libbest _ sound
informant Gezond leefst dan leefst langer. sound
informant Ja ik soe het wel zegge kinne Durk. sound
hulpinterviewer Ja ik soe het wel zegge maar ik nee ik zeg het net leauk.

leau ik
sound
informant Ast gezond leefst leefst langer ja ik soe het allebeide wel zegge kinne. sound
hulpinterviewer Leefst langer. sound
hulpinterviewer Libbest langer ja. sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] At der zo een beetje mensen van de landbouw leve dan leve der meer mensen van het fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer At der zo een beetje mensen van de landbouw libje libje der een soad mensen in e fab in e fabriek of wurkje een soad mensen in e fabriek dat staat der he. sound
informant Ja dan leve der veel mensen eh van het werk in de fabriek. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer At der een beetje mensen in de landbouw van het werk in de landbouw libje dan libje der een soad mensen van werk in de fabriek. sound
informant Ja. sound
veldwerker Durk kin dat Durk zegt nou met dan en kan het ook zonder dan dus at der zo een beetje mensen van de landbouw leve _ sound
hulpinterviewer Libje der een soad mensen van werk in de fabriek. sound
informant Ja. sound
veldwerker Kan ook? sound
hulpinterviewer Ja ja ik denk dat ik dat zegge soe xxx. sound
hulpinterviewer [v=070] Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] At Pieter en Lieske in het paradijs leve dan leve Rooske en Frans in de hel. [/a] tagging sound
informant Ja wat mast die namen ook xxx sound
hulpinterviewer As Pieter ja _ sound
hulpinterviewer As Pieter en Lieske in het paradijs libje dan libje Rosa en Frans in de hel. sound
veldwerker Okee jim jim zegge het nou beide met dan he kan het ook zonder dan? sound
hulpinterviewer As Pieter en Lieske in het paradijs libje libje Rosa en Frans in de hel ja. sound
hulpinterviewer [v=071] Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As wie sober leve leve wie lokkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja at wie sober libje libje wie lokkig. sound
veldwerker Kan het ook met dan er in? sound
informant Ja. sound
informant Ja as wie sober leve dan leve wie gelukkig volgens mij wel. sound
hulpinterviewer Ja ja het soe wel kunne ja ja. sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wat soener Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja libje wat soender Jan. sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef wat eh wat minder eh bekrompen ben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Jim moet net zo bekrompen ja libje wat minder bekrompen bern ja of ik soe eigenlijk zegge jim mat wat minder bekrompen libje. sound
informant Bern leef wat minder bekrompen. sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vin dat iederien mat kin zwemme. [/v] sound
hulpinterviewer Ja ik leau net dat ik dat zegge soe hoor. sound
hulpinterviewer Mar ik weet ook net hoe ik het anders zeg dat is stom. sound
informant [a=j] Ikke wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Is dat een goede zin. sound
hulpinterviewer Ik vin dat iederien mat zwemme kinne. [/v] sound
informant Zwemme matte kin zo is het nou. sound
hulpinterviewer Ik vind dat elk mat zwemme kinne. sound
hulpinterviewer Zo soe ik het zegge. sound
informant Ja mar dan seist xxx. sound
hulpinterviewer Nee mar dat komt omdat het hier zo uitdrukkelijk staat he. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Ik vin inderdaad zwemme mat zwemme kinne. sound
informant Ja ik ik zeg myn eerste indruk zonder der over na te denken. sound
informant Ik vind dat elk mens zwemme matte kin. tagging sound
hulpinterviewer Ik vin dat elk mens mat zwemme kinne. Dit zou wel eens een bijzin met hoofdzinvolgorde en dus met V2 kunnen zijn. tagging sound
informant Ja xxx. sound
hulpinterviewer Dat een goede zin. sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vin dat iederien kinne mat kinne zwemme mat. sound
hulpinterviewer Is dat goed? 80 [/v] sound
informant Daar staat nou ik vin dat iederien zwemme kinne mat. sound
informant Ja. sound
informant Kan ook. sound
veldwerker Is dat zo Durk? sound
veldwerker Ik sil him nog een keer hore litte. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Ik vin dat iederien kinne mat kinne zwemme mat. sound
informant [a=n] Nee dat vin ik net goed. [a] sound
hulpinterviewer Nee nee. sound
hulpinterviewer [v=082] Is dat goed? sound
informant Nee kinne zwemme. sound
hulpinterviewer Ik vind dat iedereen zwemme kinne mat. [/v] tagging sound
informant [a=j] Soest wel bruike kinne. sound
informant Ik vin dat iederien zwemme kinne mat. [/a] sound
informant Ja wij bruiket wel Durk hoor. sound
hulpinterviewer Ik vind dat elkenien mat zwemme kinne. Misschien is dit een bijzin met hoofdzinvolgorde en V2. sound
informant Ja ja xxx dat iederien zwemme kinne mat. sound
hulpinterviewer Xxx. sound
informant Ik soe it wel zegge kinne. sound
informant Ja ik soe it wel zegge kinne. sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vin dat iedereen zwemme mat kinne. [/v] sound
informant Ik vin dat iederien zwemme kinne mat. sound
hulpinterviewer Ik vind dat iedereen dat ik vin dat eltsenien zwemme eh ik vin dat elkenien mat zwemme kinne. sound
informant [a=n] Ja. [/a] sound
veldwerker Nou dan ha we nog trije verschillende met deze dyt jim alle drie goed fnen.

dy t
sound
veldwerker Dat is eh even zien. sound
veldwerker Ik vin dat iedereen eh eh zwemme matte kin ha jim volgens mij sein. sound
hulpinterviewer Ja dat he wie al sein. sound
informant Ja. sound
veldwerker En zwmme kinne mat. sound
informant Ja. sound
veldwerker En mat zwemme kinne. sound
hulpinterviewer Ja mat zwemme ja. sound
informant Ja ja. sound
veldwerker Welke van die drie vinde jim het beste? sound
hulpinterviewer Ik soe zegge dat laatste. sound
hulpinterviewer Ik vin dat iedereen mat zwemme kinne. sound
veldwerker En Sytske? sound
informant Ik vin dat iedereen zwemme kinne mat. sound
veldwerker Ja en die andere van ik vin dat eh dat iedereen eh eh zwemme matte kin? sound
informant Ik vin dat iedereen zwemme matte kin. sound
informant Ja eh ja ja kin wel ja. sound
hulpinterviewer Nee ik vin het net mar _ sound
informant Nee okee ja. sound
informant Ik vin dat iedereen zwemme kinne mat. sound
informant Zo wie it niet? sound
veldwerker En at je die twee nou naast inoar zette van eh ik vin dat iedereen eh eh zwemme kinne mat en ik vin dat iedereen eh zwemme matte kin? sound
informant Nou ik vin it allebeide kin it. sound
veldwerker En is der ook verschil tussen? sound
informant Ik vin dat iedereen zwemme kinne mat en ik vin dat iedereen zwemme matte kin ja ja nou dat is moeilijk hoor. sound
informant Vinst do der verschil tussen Durk? sound
hulpinterviewer Jawel. sound
informant Ik vin dat iedereen zwemme kinne mat. sound
hulpinterviewer Dat soe dat soe xxx kinne. sound
informant Ja en ik vin dat iedereen zwemme mat kinne. tagging sound
hulpinterviewer Nee toch? sound
hulpinterviewer Ik vin elk mat op e rug zwemme kinne. sound
veldwerker Hm hm en at je der dat der nou in ha kin it dan ook van ik vin dat _ sound
hulpinterviewer Dat iedereen op e rug zwemme matte kin nee dat kin net. sound
veldwerker Ja mar die andere die Durk net zei? sound
hulpinterviewer Ik vin dat iedereen op e rug zwe zwemme mat nee ik vin dat iedereen ook op e rug zwemme mat ik vin dat iedereen mat ek mat op e rug zwemme kinne. sound
veldwerker Ik vin dat iedereen mat op e rug zwemme kinne. sound
hulpinterviewer Dat soe ik zegge. sound
veldwerker En Sytske? sound
informant Ik vin dat iedereen op e rug zwemme kinne mat. sound
hulpinterviewer Xxx. sound
veldwerker Vindt Durk dat ook goed? sound
hulpinterviewer Nee. sound
veldwerker Nee. sound
informant Nee? sound
hulpinterviewer Of net net goed zo soe ik it net zegge nee. sound
informant Ik vin dat iedereen op e rug zwemme kinne mat ja. sound
veldwerker Mar Durk sei van ik vin dat iedereen mat op e rug zwemme kinne kin dat bij Sytske? sound
informant Dat eh dat is heel mooi. sound
hulpinterviewer Dat kin wel ja. sound
informant Dat de eh ik vin dat iedereen moet op e rug zwemme kinne ja. sound
veldwerker Okee. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=086] Ik soe dit zo zegge ik wit wel dat Eddie morgen wel brood ete wil. sound
hulpinterviewer Soenen jo dat ook zo zegge? [/v] sound
hulpinterviewer Ik wit dat Eddie morgen wel brood ete wil. sound
informant [a=j] Ik weet dat Eddie morgen wel brood ete wil. [/a] tagging sound
hulpinterviewer n.v.t. sound
hulpinterviewer [v=132] Der staat ik denk dat Maria hem zal moeten roepen. sound
hulpinterviewer Dan soe ik zette ik denk dat Maria him roepe matte sil. [/v] sound
informant [a=j] Ja ik denk dat Maria him roepe matte sil. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ik denk dat Marie him roepe mat. sound
informant Ik denk dat Maria him morgen roepe sille mat. sound
informant Zo soe ik it zegge. sound
veldwerker Roepe sille mat of roepe matte sil? sound
informant Ik denk dat Maria him morgen roepe sille mat. tagging sound
hulpinterviewer Soenen jo dat ook zo zegge? sound
hulpinterviewer [v=140] Staat zitten hier nergens geen muizen. sound
hulpinterviewer Dan soe ik zegge sitte hier nergens gjin muizen? sound
hulpinterviewer Kin dat zo sein wurde? [/v] sound
informant Zitten hier nergens geen muizen? tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Zitte hier nergens gjin muizen? tagging sound
hulpinterviewer Zitte hier nergens muizen? sound
hulpinterviewer Soe ik zegge. sound
informant [a=j] Ja. sound
informant Zitte hier nergens gjin muizen? [/a] sound
veldwerker Kan it beide? sound
informant Ja. sound
informant Ah Durk vindt minen minder. sound
veldwerker Dat kan wel bij Sytske is dat gewoon een goede Friese zin? sound
informant Ja dat is bij mij een goede Friese zin. sound
veldwerker En dat betekent ook van zit hier nergens muizen? sound
informant Ja dat betekent precies het zelfde ggg. sound
informant Zit hier nergens muizen of zit hier nergens gjin muizen bij mij wel eh he. sound
hulpinterviewer Nou kijk zit hier nergens geen muizen dat soe ook kunne. sound
veldwerker Dat soe ook kunne? sound
hulpinterviewer Ja ja. sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is geen vakman. sound
hulpinterviewer Dan zeg ik iedereen is gjin vakman. sound
hulpinterviewer Soenen jo dat ook zo zegge? [/v] sound
informant [a] Iedereen is gjin vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker Okee en wat betekent dat volgens jim? sound
informant Hier is geen vakman. sound
informant Der is gjin vakman. sound
hulpinterviewer [v] Nee ik denk dat het betekent van elke vakman is geen vakman elke timmerman is net een goede vakman. [/v] sound
informant [a] Nee ja ja ja ja ja ja elk ja ja do hest gelijk ja nee nee nee ja do hest gelijk. [/a] sound
hulpinterviewer Daar staat iedereen is geen vakman. sound
hulpinterviewer Dan soe ik zette iedereen is gjin vakman. sound
hulpinterviewer Soenen jo dat ook zo zegge? sound
hulpinterviewer Dat soe betsjutte kinne voor mij betsjut het dat iedereen gjin vakman is dat kin betsjutte dat net iedereen een vakman is. sound
hulpinterviewer Vinde jo dat ook? sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=149] Daar staat hij heeft overal geen vrienden. sound
hulpinterviewer Dan soe ik zette zegge hij het overal gjin vrienden. sound
hulpinterviewer Betekent dat dat er overal gjin vrienden het mar op andere plekken wel? sound
hulpinterviewer Vinde jo dat ook? [/v] sound
informant [a=j] Ja. sound
informant Hy het overal gjin vrienden mar op andere plekken wel. tagging sound
informant Net iedereen is sien vriend. [/a] sound
hulpinterviewer Ja ja zo soe ik het ook xxx. sound
hulpinterviewer Die betekenis ken ik ook hoor. sound
hulpinterviewer Hij het overal gjin vrienden. sound
informant Ja mar wel op eh hij het wel vrienden mar overal net. sound
hulpinterviewer Het is net een allemandsvriend. sound
informant Het is net een allemansvriend. sound
informant Ja ja dat hest goed. sound
hulpinterviewer [v=156] Ik lees wat zinnen voor woordelijk. sound
hulpinterviewer Ik freegje jo of jo vinde dat het ook zo sein wurde mat. sound
hulpinterviewer Jan wit dat hij voor trije uur de wagen mat hewwe makke. [/v] sound
informant [a=n] Ik soe zegge dat laatste makke hawwe mat. [/a] tagging sound
veldwerker Dit kan dus net hoet Durk het hier op it bantsje seit?

hoe t
sound
informant Ja eh lit nog mar eens hore. sound
hulpinterviewer Jan weet dat hij voor trije uur de wagen mat hewwe makke. sound
informant Ja kan wel mar ik soe zegge de wagen voor trije voor trije oere makke hawwe mat en do seist _ sound
hulpinterviewer Nou ik he het woordelijk over zet sat het hier staat mar ik soe dus zegge Jan weet dat er voor trije voor trije Jan weet dat er voor trije uur de wagen klaar he mat of makke he mat. sa t sound
informant Ja ja ja mar het gaat derom hoe we die zin vertale tocht ik net? sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker At jim het een goede zin vinde. sound
hulpinterviewer Sat er hier staat net nee. sound
veldwerker Sytske? sound
informant Xxx staat der dan? sound
informant Do hest het toch net aan wel? sound
informant Jan weet dat hij voor drie uur gemaakt ik sat er hier staat de wagen gemaakt moet hebben sat er hier staat vin ik het wel mooi. sound
hulpinterviewer Ja mar in het Fries? sound
informant Jan weet dat er voor trije uur de wagen eh makke hewwe mat. sound
informant Zo soe ik het zegge. sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker En hoet Durk het sei op het bantsje wat fn Sytske dr van?

hoe t
sound
informant Jan weet dat hij voor trije uur eh de wagen makke mat hawwe? sound
veldwerker Sil ik him nog een keer hore litte? sound
hulpinterviewer Jan weet dat hij voor trije uur de wagen mat hewwe makke. sound
informant [a=n] Ik soe it net bruike.[/a] sound
informant Ik soe het net do wol Durk? sound
hulpinterviewer Nee nee nee nee nee nee. sound
informant Do ook net he ek net he? sound
informant Do soest ook makke hawwe mat? sound
hulpinterviewer Ik vin ik denk Jan weet dat hij de wagen voor trije uur makke makke ik vin dat Jan voor trije Jan wit dat hij voor trije uur de wagen makke ha mat. sound
informant Ja ja ja dat is eh _ sound
hulpinterviewer [v=157] Of ook Jan weet dat hij voor trije uur de wagen mat makke hawwe. [/v] sound
informant Ik soe makke hawwe andersom draaie hawwe mat. sound
hulpinterviewer Jan vindt dat hij voor trije uur de wagen makke ha mat. sound
informant Ja. sound
informant Hawwe mat soe ik zegge hoor ik soe het om draaie. sound
veldwerker Het is net sat Durk het sei Durk kan net?

sa t
sound
informant [a=n] Het is myn myn myn eh myn eh myn sinsopbou is anders. [/a] sound
veldwerker Ja nou dan mat jim dat gewoon zegge hoor. sound
hulpinterviewer Ja ja ja ja zeker ja ja ja. sound
informant Ik soe dat der achter aan zette. sound
informant Ik soe het precies andersom draaie. sound
hulpinterviewer [v=160] Of Jan weet dat hij voor trije uur de wagen makke mat hewwe. [/v] sound
informant Kan wel kan wel. sound
hulpinterviewer Nou ik vin dat het net kan ik zeg dus nou eh ik vin dat Jan wit dat hij voor trije uur de wagen makke he mat. sound
informant Mat hawwe. sound
informant Ja mar het is dat matten he ja dat zit der wel bij Jan weet dat hij voor trije uur de wagen makke hewwe mat ja zo soe ik het zegge. sound
veldwerker Sil ik nog een keer hore litte wat Durk hier seit? sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Of Jan weet dat hij voor trije uur de wagen makke mat hewwe. sound
informant [a=n] Ja soe ik net bruike. sound
informant Ik soe het net bruike. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet dat hij voor trije uur de wagen makke hawwe mat. [/v] tagging sound
informant [a=j] Kan wel hoor. [/a] sound
hulpinterviewer Hm ja zo soe ik het zegge. sound
informant Ja ja. sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen. sound
hulpinterviewer Dan zeg ik ha jo genoeg mensen om het hooi van het land te heljen. sound
hulpinterviewer Of kin je ook zegge ha jo genoeg mensen hooi van het land te heljen? [/v] sound
informant Ha jo genoeg mensen om het eh om het hooi van het land te heljen? tagging sound
hulpinterviewer Ja zo soe ik het ook zegge. sound
hulpinterviewer He jo genoeg mensen om het hooi van het land te heljen. sound
informant Maar staat er heeft u? sound
hulpinterviewer Heb je genoeg mensen? sound
informant Heb je hast do soenen wij dan zegge. sound
hulpinterviewer Ja ja hest do genoeg of ja ja of jo ja ja at je je is eh do ja ja. sound
informant Ja nou as der jij staat dan bruike wij do he sound
informant [a] Hast do genoeg mensen om het hooi van het land te heljen? [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? sound
hulpinterviewer Dan zeg ik ha jo genoeg mensen om het hooi van het land te heljen? sound
hulpinterviewer [v] Of kin jo ook zegge ha jo genoeg mensen hooi van het land te heljen? [/v] sound
informant Ja hest do genoeg omensen om het hooi van het land af te heljen. sound
hulpinterviewer Het mat der wel bij vin ik nou. sound
hulpinterviewer Ja ja. sound
informant Ja hest do genoeg mensen om het om het om om het hooi ja ik soe het wel der bij bruike. sound
veldwerker En om? sound
informant He? sound
veldwerker En om? sound
informant Hast do genoeg mensen om het eh dat hoeft net beslist hast do genoeg mensen het hooi van het land te heljen kan dat even goed dan dan bruikst om net mar eh _ sound
hulpinterviewer Ik soe het der wel tussen _ sound
informant Wij normaal zegge wy hest genoeg mensen om het hooi van het land te heljen. sound
hulpinterviewer Juist ja zo zegge wij het. sound
informant Zo zegge wij het. sound
hulpinterviewer Ja ja ja. sound
veldwerker Dat andere dat soenen jim dat ook zegge kinne? sound
informant Ja dat vin ik wel. sound
informant Hast genoeg mensen het hooi van het land te heljen? sound
informant Vin ik wel. sound
hulpinterviewer O. sound
informant Vinst net Durk? sound
hulpinterviewer Nou ik soe het net doen mar _ sound
informant Nee wij dogge het net mar eh _ sound
hulpinterviewer Nee ik soe zegge hest genoeg mensen om het land om het hooi van het land te _ sound
informant [a=j] Ja dat dat zo ja mar kan wel hast genoeg mensen het hooi van het land het hooi van het land te heljen. tagging sound
hulpinterviewer Ook om komt der bij mij tussen. sound
veldwerker Okee. sound
informant Ik ik vin dat het wel kan. [a] sound
hulpinterviewer [v=190] Der staat deze ton is zwaar om te dragen. sound
hulpinterviewer Dan soe ik zegge deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Kin jo ook zegge van deze ton is zwaar te dragen? [/v] sound
informant [a] Deze ton is zwaar te dragen ja. [/v] tagging sound
informant Deze ton is zwaar te dragen. sound
informant Ja ik soe het zegge. sound
hulpinterviewer Deze ton is zwaar om te dragen. sound
hulpinterviewer Dat kan. sound
informant Ja. sound
informant Deze ton is zwaar te dragen. sound
informant Ja ja deze ton is zwaar te dragen. sound
hulpinterviewer Nee ik soe zegge deze ton is zwaar om te dragen. sound
informant [a] Ja om te dragen kan. sound
informant Deze ton is zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Mar der staat deze ton is zwaar te dragen? sound
hulpinterviewer Nee deze ton is zwaar om te dragen. sound
informant Ja deze ton is zwaar om te dra xx. sound
informant Deze ton is zwaar om te dragen. sound
hulpinterviewer Ja ja. sound
informant Ja ja. sound
hulpinterviewer Soe ik ook zegge ja. sound
veldwerker Kan het ook zonder om? sound
veldwerker Deze ton is zwaar te dragen? sound
informant Ja. sound
informant Het is het zelfde als met het hooi. sound
hulpinterviewer Nou ik _ sound
informant Om het hooi van het land te heljen of hooi. sound
hulpinterviewer Nee mar ik oh dus een een at jo een kind verlieze das zwaar te dragen. sound
hulpinterviewer Das net zwaar om te dragen mar dan is het zwaar te dragen. dat is sound
hulpinterviewer Dat is dan het dragen dus een beetje andere betekenis of een andere betekenis mar ja denk het wel een andere betekenis as gewicht. sound
informant Ja dat is waar ja ja ja dan bruike wij meestal om der bij. sound
hulpinterviewer Nou nee ik soe zegge dit dit is zwaar te dragen at at een mens een een kind verloren het. sound
informant Dan bruikst net om? sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant Nee en nou met die ton soest dan dan bruikst het wel sa he k het ook begrepen. sound
informant Ja deze ton is zwaar om te dragen ja. sound
informant Ja dat is wel s gebruikelijke ja. sound
hulpinterviewer Ja ja. sound
informant Ja do hest gelijk Durk. sound
hulpinterviewer [v=198] Dr staat hij kan staan zeuren. sound
hulpinterviewer Dan kin je het oer zette in hij kin staan zeuren. sound
hulpinterviewer Hij kin staan te zeuren. sound
hulpinterviewer Hij kin staan om zeuren. sound
hulpinterviewer En hij kan staan om te zeuren. sound
hulpinterviewer Soenen jo der van meitsje? [/v] sound
informant Hij kan staan om te zeuren. sound
hulpinterviewer Hier staat hij kan staan zeuren. sound
informant Hij kan staan zeuren? sound
informant Nou dan zegge wij al al gauw eh het is een zeur. sound
informant Zegge wij hij kin hij kin staan te zeuren? sound
informant [a=j] Ja hij kin staan te zeuren. [/a] tagging sound
informant Ja kan ook. sound
hulpinterviewer Wat kin die staan te zeuren. sound
informant Ja ja ja ja. sound
commentaarWat kin die staan te zeuren het het is net een gebruikelijk eh iets.  sound
veldwerker Mar eh sa as wat Durk net sei van eh inderdaad van wat wat wat kin hij staan te zeuren of wat kin hij staan zeu xx dat kan eventueel wel? sound
informant Ja wat kin die zeurder staan te zeuren ja. sound
veldwerker En kin je dan ook zegge van ehm wat kin hij staan zeuren? sound
informant [a=n] Dat dat bruike wij net wat kin hij staan zeuren. [/a] sound
veldwerker En wat kin hij zeuren staan? sound
informant Nee dat kin nee dat kin net. sound
hulpinterviewer Nee. sound
veldwerker En wat kin hij te zeuren staan? sound
informant Nee nee nee. sound
hulpinterviewer Nee. sound
veldwerker [v] Nee en wat kin hij eh staan om te zeuren? [/v] sound
informant [a] Nou dat soe nog kunne mar kin mar dat is geen gebruik geen gesprekstaal hier. [/a] sound
hulpinterviewer Om te zeuren net nee. sound
hulpinterviewer He dan is het zeuren om te zeuren he dat kat net ggg. sound
informant Nee dat kin xxx. sound
informant Wat wat kin die staan te wat kin die staan te zeuren toch dat dat is toch meer wat wij dus. sound
hulpinterviewer Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja. sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeuren. sound
hulpinterviewer Dan soe ik zegge hij staat te zeuren. sound
hulpinterviewer Soenen jo dat ook zo zegge? [/v] sound
informant Hij staat te zeuren. sound
informant [a] Hij staat te zeuren. [/a] tagging sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker Ja en kin je dan ook eventueel zegge van hij staat om te zeuren? sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant Nee dat net nee dat net dan kan het der net bij wel. sound
hulpinterviewer Nee nee nee nee. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [v=200] Daar staat toen wij aankwamen regende het. sound
hulpinterviewer Hoe soenen jo dat in het Fries over zette? [/v] sound
informant [a] Toen wij oan kamen regende het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja toen wij ja doet doet wij oan kamen regende het. sound
hulpinterviewer [v=215] Daar staat k geloof dat ik groter ben dan hij. sound
hulpinterviewer Hoe soenen jo dat in het Fries over zette? [/v] sound
informant Ik leau dak groter bin dan hij.

dat k
sound
hulpinterviewer Ik leau dat ik groter bin as hij. sound
informant Ja dat zegge wij. sound
hulpinterviewer Ja mar do seist dan. sound
informant Ik leau dat ik groter bin dan him dan hij. sound
informant Dan him bruike wij meer he hij. sound
hulpinterviewer Ja ja. sound
informant Ik leau dak groter bin dan hij. sound
informant [a] Ik eh wij zegge meer k leau dak groter bin dan him. [/a]

dat k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Soenen jo de volgende zin in het Fries oer zette wille. sound
hulpinterviewer Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Se leaut dat datst do eerder thuis bist as ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant Do leaust toch net dat hij sterker is as mij dan dan dij. sound
informant [a] Do leaust toch net dat hij sterker is dan dij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Do leaust toch net dat hij sterker is as as do. sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Se leauwe dat wij rijker binne as hun. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Sij leauwe dat wij rijker bin dan sij as sij. sound
hulpinterviewer [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wij leauwe dat jim net sa slim binne as wij. [/a] tagging sound
veldwerker Hm hm en jim zegge dan van eh eh dat jim net zo net zo slim binne as wij. sound
veldwerker Kin jim dan ook zegge van dat jim net zo slim binne as s? sound
informant Ja dan wij ja volgens mij wel wij leauwe dat jim net zo slim binne as s. sound
hulpinterviewer Jawel dat soe wel kunne ja. sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Jim leauwe toch net dat sij armer binne as jimme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Jim leauwe toch net dat sij armer binne as jim. sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Jo leauwe dat Lisa even mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja jo leauwe dat Lisa even mooi is as Anna. sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij leaut dat Louis en Jan sterker binne as Geert en Piter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja hy leaut dat Louis en Jan sterker binne as Geert en Piter ja. sound
hulpinterviewer [v=227] Daar staat hij slaapt dus wij soenen zegge hij slaapt en kin die ander dan zegge hij docht? [/v] sound
informant Watte? sound
hulpinterviewer Hij docht. sound
informant Hij docht? sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Wat i dat? sound
hulpinterviewer Hij doet. sound
informant Hij slaapt? sound
hulpinterviewer Hij doet. sound
informant Ja mar wat moa wy nou vertale? sound
informant Hij slaapt toch? sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Nou hij slaapt. sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant En hoe komst do dan aan hij doet? sound
hulpinterviewer Dat is de vraag kin je dat ook zegge. sound
informant O. sound
veldwerker Het is een dialoogje nou van eh persoon a die seit van hij slaapt en persoon b is het dr mee eens en die seit dan van hij docht. sound
informant Hij docht? sound
informant Nou dat doch wij net. sound
hulpinterviewer Dat kan net nou. sound
informant [a=n] Nee at wij hij docht dan dan doch we wat eh hoor eh ik doch dit ik til het xxx op mar at wij slape en hij docht dr ha wij nog nooit van hoord wel ikke tenminste net. [/a] sound
hulpinterviewer Nee nee nee. sound
informant Hij slaapt. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer Kin je dat zo zegge is dat wel een goed antwoord op die vraag? sound
hulpinterviewer [v=228] Dan staat daar hij slaapt kin je dan zegge het docht. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat kin je net. [/a] sound
hulpinterviewer Nee. sound
hulpinterviewer [v=243] Daar staat slaapt hij. sound
informant Nee onmogelijk. sound
hulpinterviewer Kin je dan zegge ie docht? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Ook net nou. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [v=245] Kin je dan zette eh zegge de lamp docht net meer branden? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee de lamp brandt net meer. [/a] sound
hulpinterviewer Juist ja. sound
hulpinterviewer De lamp xxx. sound
hulpinterviewer [v=245] Ook komt komt ook voor brande docht de lamp net meer? [/v] sound
informant [a=j] Ja ja volgens mij wel brande docht docht de lamp net meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Nou ik ja _ sound
informant Ja je bruike het net. sound
hulpinterviewer Nee je zegge het net nee nee nee. sound
informant De lamp brandt net meer zegge wij. sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant Mar het soe wel kunne net Durk brande docht er net meer. sound
informant Brande docht de lamp net meer. sound
informant In myn ogen wel. sound
informant In de sprektaal he. sound
commentaar[meta][k]B052a[/k][h]392[/h][i]393[/i][vw]HW[/vw][t]AH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=245] Rijde doet de auto niet meer mar de motor loopt nog wel . [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ja waarom net? [a/] sound
hulpinterviewer `[v=246] Kin je zegge doet Maria elke avond dansjen? [/v]

kin je
bs: het fries onderscheidt infinitieven -(j)e en -(j)en; je verwacht hier D^UNSJE. NB: "hij docht Maria d^unsjen" (causatief!) is verouderd. sound
informant [a=n] Nee Maria gaat elke avond te dansjen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] kinje dan zegge doe het brood even snijde? [/v]

kin je
bs: oorspr. vraag wsch. "kin je dan sizze ..." (niet: kinsto): "je" = men. NB: je kinne sound
informant [a] Nee wilst het brood even snijde. [/a] vraag 247 tagging sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doe wel even de kopkes af waskjen. [/v] sound
informant [a=n] Ik waskje de kopkes wel even af. [/a] sound
hulpinterviewer Ja zo soe ik het ook zegge ja. sound
hulpinterviewer [v=249] Wolle jo de volgende zin in het Fries oer zette? sound
hulpinterviewer De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jongen wie s die syn moeder gister wer trouwd is stie achter mij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja ja de jongen waans moeder gister wer trouwd is, stie achter mij soe ik zegge. tagging sound
hulpinterviewer kinje dan ook nog andere manieren vertale op op andere manieren het over zette? sound
informant [a] De jongen waans moeder gister wer trouwd is stie achter mij. [/a] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a] Hew ik net het woord waans moeder wel bruikt? [/a] sound
hulpinterviewer Nee do seist _ sound
informant [a] Wie syn mem en wat seidest do? [/a] bs: ik twijfel aan deze transcriptie (die noch ndl noch fri is): "seist do" (ipv "seisto") volgens meeste bronnen onbestaand fries. sound
hulpinterviewer Waans moeder. sound
informant Ja kijk das better.

dat is
sound
informant Maar ik s _ sound
informant Myn spreektaal is wie syn mem hoor. sound
hulpinterviewer Ja nee dat eh _ sound
hulpinterviewer [v=250] Wol je de volgende zin eens in het Fries oer zette? sound
hulpinterviewer De bank waar op ze nee de bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank wert se op zaten wie net verfd. [/a]

wer t
tagging sound
hulpinterviewer De bank wert se op zaten wie net verve ja. sound
hulpinterviewer Verve zeg ik. sound
veldwerker Jim zegge van de bank wert se op zaten kun jim dan ook zegge van de bank dert se op zaten?

der t
tagging sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Jawel. sound
veldwerker En em de bank wer opt se zaten wie net verve? sound
veldwerker Wer op se zaten? sound
hulpinterviewer Nee de bank wer opt se zaten dat soe ik net zegge geloof ik. sound
informant Het is net net net zo gebruikelijk ik ik soe wel zegge dat het wel kin wr op mar eh wij dat dat is s te beetsje te omslachtig mar het kin wel hoor ggg. sound
informant Wert se op zaten soe ik zegge.

wer t
sound
hulpinterviewer Bin der ook nog andere manieren om deuze zin over te zetten? sound
hulpinterviewer [v=259] Wolle jo de zin eens over zette wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie geld heeft moat mij maar wat geven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja wat jild heeft moat mij mar wat geven ja. sound
veldwerker Kin jim dan ook zegge ehm dyt geld heeft moat my maar wat geven?

die t
tagging sound
informant Ja ja volgens mij kan het wel. sound
informant [a] Dyt geld heeft ja ik soe het wel zegge kinne. [/a]

die t
sound
hulpinterviewer Ik leau het net ik soe het net zegge leau k. sound
hulpinterviewer [v=260] Daar staat wat denk je wie ik in de stand ontmoet heb dan soe ik het over zette wa tinkst do waat ik in e stad moete ha. [/v]

wa t
sound
informant [a] Wat tinkst wyt ik in de stad ontmoet he. [/a]

wie t
tagging sound
hulpinterviewer Soenen jo het ook zo over zette? sound
hulpinterviewer [v=261] Daar staat wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost dan soe ik zette wat tinke jim hoe se het op lost hawwe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat soe ik ook zegge. sound
informant Wat tinke jim wat tinke jim hoet se dat oplost hawwe. [/a]

hoe t op lost
tagging sound
hulpinterviewer Ik tink at het ik soe zegge hoe tinke jim dat se t oplost ha. sound
hulpinterviewer Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? sound
informant [a] Wat tinke jim hoe se het oplost ha zo soe ik het zegge. [/a]

op lost
tagging sound
veldwerker Okee dan hoor ik dat jim twa verschillende dingen zegge van ehm wat denke jim hoe se het op lost ha en wat denke jim hoet se het op lost ha.

hoe t
sound
veldwerker Is dat ook nog verschillend? sound
veldwerker En eh wat denke jim hoe se het op lost ha kan dat ook? sound
informant Ja allebeide zit gjin verschil in. sound
veldwerker Voor Durk? sound
hulpinterviewer Nee. sound
veldwerker Nee wat denke jim hoe se het op lost he en wat denke jim hoet se het op lost he dus hoe en hoet. sound
hulpinterviewer Wat denke jim hoet se t oplost he wat tinke jim hoet se t op lost he nee dat kan net. sound
veldwerker Durk vindt het een eh een vreemde zin? sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Ik vin het allebeide goed wat denke jim hoet se t oplost hewwe en wat denke jim hoe se t oplost hewwe.

hoe t op lost
tagging sound
informant Dat is bij mij gelijk. sound
hulpinterviewer [v=262] Daar staat wie denk je dat ik de stad ontmoet heb dan soe ik zegge wa denke jim waat ik in de stad moete ha. [/v]

wa t
tagging sound
informant [a] Wat denkst wiet ik in de stad eh ontmoet ha. [/a]

wie t
tagging sound
veldwerker Wie denkst wiet ik in de stad ontmoet ha of eh wie denkst wie ik in de stad ontmoet ha?

wie t
tagging sound
veldwerker Wie of wiet? sound
informant Kin allebeide. sound
hulpinterviewer [v=265] Daar staat hoe denk je hoe ze het hebben op gelost? sound
hulpinterviewer Dan soe ik zette hoe denke jim hoe se t oplost hawwe.

op lost
sound
hulpinterviewer Soenen jim het ook zo doen? [/v] sound
informant Hoe denk je _ sound
hulpinterviewer Hoe ze het hebben op gelost. sound
informant [a] Hoe denkst hoe ze t oplost hewwe. [/a] tagging sound
veldwerker En kan dan ook hoe denkst hoet se t oplost hewwe?

hoe t
tagging sound
informant [a=j] Hoe denk je hoet se t oplost hewwe ja. [/a]

hoe t
tagging sound
informant En do Durk? sound
hulpinterviewer Nee hoe denkst dat se t op lost he? sound
informant Hoe denkst hoe se t oplost hewwe ja. tagging sound
hulpinterviewer Hoe denkst dat se dat se het op lost he mar net eh hoet. sound
hulpinterviewer [v=273] Daar staat Maria trok de deken naar zich toe dan soe ik zette Maria trok de ach Maria luts de dekens naar haar toe. sound
hulpinterviewer En kun je ook zegge van Maria luts de dekens naar zich toe? [/v] sound
informant Ja Maria luts de dekens naar zich toe. tagging sound
hulpinterviewer Ja Maria luts de dekens naar har toe. tagging sound
informant Ja ook. sound
hulpinterviewer Ja mar ik zeg har en do seist sich. sound
informant [a] Maria luts de dekens naar zich toe en Maria luts de dekens naar har ta kin allebeide xxx in mien optiek. [/a] sound

data telefonische enqute

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
vorm: dat is sa seker at ien en ien twa is
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: de jonge wa syn mem juster oppenij troud wie stie achter mij
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: de banke wer-t se op sieten wie ferve
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
vorm: dat is de man dy ik tink dat se roppen ha
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
vorm: dy ik tink dy se roppen
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
vorm: wa ik tink dy-t se roppen
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: net ien
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: nergens
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
vorm: nergens sitte
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: jan rookt net mear
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: sels hij kin t net oplosse
730 Hoe laat is dat eigenlijk? geen vorm: hoe let is dat eigentlik
zin: kin beide
opmerking: klemtoon op DAT kan
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: witsto
zin: witsto iets oer it waar moarn
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: witst
zin: witsto iets oer it waar moarn
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: do witst
zin: do witst wol datst
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: datst
zin: do witst wol datst
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. geen komt voor : n
vorm: sij he der niks mei te meitsjen
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. komt voor : j
vorm: marie en piet tutsdje elkoar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: him
zin: hij rop alle famylje bij him
739 Er zat een inbreker in deze kast. geen komt voor : j
vorm: der siet in ynbrekker yn
740 Het zat een inbreker in deze kast. geen komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
zin: juster siet der in ynbrekker
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: juster siet der in ynbrekker yn dizze kast
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: it is krekt at in hun yn dizze kast sit
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: it is krekt at der in hun yn dizze kast
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: as jo tinke dat jo sun leve leef dan sa fierder
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as elke dei de dokter belle wurdt
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as in inkele kear de dokter belle wurdt
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gean
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gean ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asto giest
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ast giest
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giest
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: as jo geane
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: geane jo
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as hij giet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet hij
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet er
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as se giet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: at it giet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet it
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as we geane
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geane wy
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jim geane
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geane jim
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as se gean
opmerking: geane en gean door elkaar gebruikt als mv-vorm (gean is oorspronkelijk alleen inf-vorm, gewane alleen mv-vorm)
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gean se
opmerking: geane en gean door elkaar gebruikt als mv-vorm (gean is oorspronkelijk alleen inf-vorm, gewane alleen mv-vorm)
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geane
opmerking: geane en gean door elkaar gebruikt als mv-vorm (gean is oorspronkelijk alleen inf-vorm, gewane alleen mv-vorm)
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gean
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ik gong
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongsto
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toensto gongst
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jo gongen
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong hij ek
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen hij gong
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen jo ek
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen sij gong
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong it
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen it gong
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong se
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen wij gongen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gongen jim ek
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jim gongen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen se gongen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen se
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. vorm: fertel mij ris wie-t der oan-e doar wie
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dit is de man wa-t se roppen hewwe
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dy-t se roppen
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat is de man dy-t se roppen ha
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dat is de man dy it ferhaal ferteld hat
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dy-t it ferhaal ferteld hat
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat is de man dy it ferhaal ferteld hat
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat is de man dy-t it ferhaal ferteld hat
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
vorm: dat is de man dy ik tocht dat it ferhaal ferteld hat
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat is de man dy ik tocht dy-t it ferhaal ferteld hat
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat is de man dy ik tink dy se roppen ha
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat is de man dat ik tink dy't se roppen ha
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. geen komt voor : j
vorm: elke heit hopet dat syn bern earlik binne
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. geen komt voor : j
vorm: elke heit hopet syn bern binne earlik
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. geen komt voor : j
vorm: elke mem mient dat se har beskermje
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. geen komt voor : j
vorm: elke mem mient har bern moat se beskermje
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. vorm: de foto sjen moatte kin
opmerking: dit is moeilijk; ik ferstroffelje der oer "ik struikel erover"
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. vorm: ik fyn de foto sjen moat
opmerking: dit is moeilijk; ik ferstroffelje der oer "ik struikel erover"
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
vorm: hij is alle kapotte spullen oan it fuort smiten
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : j
vorm: marie te parkeskilen
opmerking: met incorporatie
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : j
vorm: marie sit te pianospyljen
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : j
vorm: hij sit wer te foarsizzen
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
vorm: hoe hellest it yn-e holle en smyt mei iten
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
vorm: jan fynt it noflik om de hele dei sitte te wurkjen
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
vorm: jan fynt it noflik om de hele dei sitte te wurkjen
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
vorm: hij sil wol wer stean te seuren
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
vorm: it hus is ferkocht west
opmerking: alleen met betekenis "het is nu weer te koop" (no wer te keap)
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
zin: jan liet sich op-e golven mei driuwe
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
zin: jan liet him op-e golven mei driuwe
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: him
zin: jan liet sich op-e golven mei driuwe
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: him
zin: jan liet him op-e golven mei driuwe
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
zin: toon beseach sich ris goed yn de spiegel
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: himsels
zin: edward kin himself best
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: him
zin: jan luts de tekken nei him ta