schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Schiermonnikoog / Skiermûntseach

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
algemene gegevens [meta][k]B004p[/k][h]095[/h][i]096[/i][/meta] sound
hulpinterviewer [v=006] Vertaal. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant Dan seist 't in 't Hollands. Maar wat is dat in 't eilanders dan? sound
informant [a] Hie keure tro dorp. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Zij weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
hulpinterviewer O dan mosto sizzen. Dan moet zij zeggen. Wasto d'r van tinkste. sound
informant [a] Jo wist net dat Marie gister stuen wie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in je dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
hulpinterviewer xxx sound
informant Dat is dubbel niemand niet. sound
hulpinterviewer ggg Nee, maar wat sizze wie. sound
informant [a] Er wil gienien dansje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Heb ik ook zegd. Nee. sound
informant Niemand niet klopt niet hè? Maargoed. sound
veldwerker Maar dat geeft ook niet. Het gaat erom wat jullie dan wel zeggen. sound
hulpinterviewer Ja 't giet erom wat wie sizze hè? sound
informant Ja maar 't is niet begrijpelijk er wil niemand niet dansen. Maargoed. sound
hulpinterviewer Nee maar uh_ sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Gienien het 't ooit wuud of kuud. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja had ik ook gezegd. sound
informant Die hebben we overgeslagen. sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant [a] Jan hie de hele bolle wel opete wuud. [/a]

op ete
tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertoal maar net wa jo ruppe kuud hie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. [/v] sound
hulpinterviewer ggg sound
informant [a] Vertoal mie ris wa jo ruppe kuud hie. [/a] tagging sound
veldwerker En kunt u 't zeggen met dat of d'r tussen? Wie of zij had kunnen roepen. sound
hulpinterviewer Wa oft ja ruppe kuud hie. Hè? Twee manieren dan. sound
hulpinterviewer Kunnen we 't zeggen. Wa oft jo ruppe kuud hie. Ja. sound
informant [a] Ja. Wa oft jo ruppe kuud hie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
hulpinterviewer Op twee manieren hè? Wa of dat jo. sound
informant [a] Nou ik zou 't op dezelfde manier sizze eigenlijk.[/a] sound
hulpinterviewer Ken ek. Twa manieren. Ruppe kuud hie. sound
informant O ruppe kuud hie. Ja. sound
informant 't Su kinne. sound
informant Ik zou net wiete wat ik xx sound
hulpinterviewer Nee nee. Je sprak 't voor de vuist weg hè. En dan uh ast beginst te tinken dan uh_ sound
veldwerker Nou we zitten bij W dertig. Hoe wordt die vertaald die zin? sound
informant Dat is toch dezelfde begrip of niet? sound
veldwerker Ja hij is net iets anders. En het gaat om wie of dat. Of jullie dat ook kunnen zeggen. tagging sound
informant Dat sizze wie net. tagging sound
hulpinterviewer ggg Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. sound
hulpinterviewer En als je 't dan gewoon zo vertaald. Vertoal mie ris wa of jo ruppe kuud hiene. Da seisto ook hè? sound
hulpinterviewer En dan de tweede is. Vertoal mie ris wa of dat jo hiene ruppe kuud. sound
hulpinterviewer Maar dat zeggen we niet. De eerste. En als er dan nog een derde manier is dat kunnen we ons niet voorstellen. sound
veldwerker Want u zei vanochtend ook wie oft. sound
hulpinterviewer Wa oft wa of dat hè? Wa oft. Komma t. Oft. Ja oft. Met_ Dat kan ook. Dat kan ook ja. sound
informant Wa oft afkorting van dat. Wa oft jo ruppe kuud hie. Ja. sound
informant Of komma t. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnere_ tagging sound
informant him dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Want uh dat heb ik al gezegd hè herinnering is werum tinken. Maar dat kun je in dit verband niet gebruiken. sound
hulpinterviewer Herinnering is werumtinke. Maar herinnerje dat is gewoon herinnerje. We zeggen ook wel herindere. Maar herinnerje. sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje. Marie en Piet wijzen naar_ [/v] sound
informant [a] Ja wieze noai enewer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje. Toon wast_ [/v] sound
informant [a] Wisk emzellem. Toon wisk emzellem. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja ja krekt ja. sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman het gin spiekers bie him. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Vertaal. Plaatje. Fons zag een slang naast_ [/v] sound
informant Fons zeg 'n slang noast de bank. sound
hulpinterviewer Noast him hè? Naast. Him zegge we. Of noast him oppe bank kan ook hè? sound
informant [a] Noast him ja. Ja. Noast him oppe bank. [a]

op e
tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik lat mie veur him werkje. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna lat zich har moai driewe op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Lat har. sound
hulpinterviewer Ja lat har hè? sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Ton bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant Ton bekeek beseeg himsallem es goed in de spiegel. tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent umsallem goed.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ken umsallem goed. sound
hulpinterviewer [v=046] Komt deze zin voor in uw dialect? Ward het heers dat er foto's van umsallem in de etalage staje. [/v] sound
informant [a] Ward het heerd dat er foto's van umsallem in de etalage staje.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Het heers. Heersd. Met een d hè? Heersd met een d. sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] As ik zuinig lifje lifje ik zoas at mien oudejuut wille. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja oudejuut of ouders sizze wij ja. sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] As ie nog troi jaar leve levede langer dan sien hèèt. [/a]

leve de
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] As jo zo gevaarlijk leve, leve ze net lang meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] As 't nu nog leve dan leve 't morgen ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As jimme zo losbandig lifje dan lifje jimme nooit zolang as ik. [/a]

zo lang
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] As ja veur har werk lifje dan lifje ze net veur har bern. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leve dan leve Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Aste gezond leveste dan leveste langer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Kan ook zijn aste sean leveste. sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] As d'r zo weinig mensken van de landbouw lifje dan lifje d'r folle mensken van werk in de fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Pieter en Liesje in het paradijs lifje dan lifje Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As wie sober lifje lifje wie gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we eenvoudig leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As wie sober lifje lifje wie gelukkig. [/a] tagging sound
veldwerker Ja dit is met eenvoudig. sound
hulpinterviewer Eenvoudig. Ken ook hè? Beide. sound
hulpinterviewer Ja eenvoudig ja. sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Lifje wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Lifje wat minder bekrompen bern. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen. [/v] sound
informant [a] Ik fien dat elkenien zwomme kinne mot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja kinne mot ja. Heb ik ook segd. Kenne mot ja. sound
hulpinterviewer Zwomme kinne mot. Ja 't ken net aarsom. Zwomme mot kinne. Dat sizze wie net. Kinne mot. sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen. [/v] sound
informant [a] Ik fien dat elkenien zwomme kenne mot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja hetzelfde ja. sound
informant Das hetzelfde. sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
informant [a] Ik fien dat elkenien zwomme kenne mot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Zwomme kinne mot ja ja. sound
hulpinterviewer Ik was d'r ook aldoor mee in de war. 't Lijkt precies op elkaar maar afijn. sound
hulpinterviewer Zwomme kinne mot. Ja dat is 't. Zwomme kinne mot. sound
informant Dat kun je van die andere ook wel zeggen die nu nog komen. sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in uw dialect? Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] sound
informant [a] Ik fien dat elkenien zwomme kinne mot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant [a] Ik fien dat elkenien zwimme zwomme kinne mot. tagging sound
hulpinterviewer Zwomme. Ja. Ik zit ook te haspelen ja. sound
hulpinterviewer Je spreekt 't voor de vuist weg dan heb je d'r helemaal gaan moeite mee. Maar als je vraagt hoe moet 't nou eigenlijk dan weet je 't niet hè? sound
informant Dus dat heb ik nu eigenlijk vijf keer gezegd. Wat is 't_ sound
hulpinterviewer En ik_ sound
hulpinterviewer Een mens. Een minsk mot zwomme kinne. Das nog beter. Een minsk mot zwomme kinne. sound
informant Waarom is 't een beetje de formulering een beetje krom? Uit opzet? sound
veldwerker Om te kijken wat er allemaal mogelijk is. sound
informant Want dat zeg je niet. Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen. Dus dat wordt omgedraaid eigenlijk. sound
hulpinterviewer Ik fien een mensk moet zwomme kinne. Dat is 't beste. Fien ik. Een mensk moet zwomme kinne. sound
hulpinterviewer Ik tink een mens moet zwomme kinne en niet in deze volgorde. sound
informant Nou 't werd heel kort seid net eens van ik tink. Een mensk mot zwomme kinne. sound
hulpinterviewer Nee nee. Een mensk moet zwomme kenne. sound
hulpinterviewer In de praktijk zeg je 't zo. sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in uw dialect? Ik wet dat Eddy morgen bolle iete wil. [/a] sound
informant Nou do seit 't al in 't eilanders. sound
informant Hij stie hier ook net bie. sound
hulpinterviewer Dat most. sound
informant Dus wat wurdt er seid dan. sound
hulpinterviewer Wat was de vraag. sound
veldwerker Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten. sound
informant [a] Ik wil dat Eddy ik wet dat Eddy morgen bolle iete wil. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja? sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/a] sound
informant [a] Ik tink dat Marie him ruppe motte sil. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Wat was de vraag? sound
informant Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. sound
hulpinterviewer Ik tink dat Marie um uh ruppe_ sound
informant Motte sil. sound
hulpinterviewer Ik weet niet meer wat ik gezegd heb. sound
hulpinterviewer Ik tink dat Marie_ sound
veldwerker U heeft ook ruppe motte sil gezegd. sound
hulpinterviewer Motte sil. Ruppe motte sil. Ja. Ik tink dat Marie um ruppe motte sil. sound
informant Dat zei ik ook. sound
hulpinterviewer Ja xxx sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
informant [a] Binne hier neurne muuzn? Of zitte hier neurne muuzn? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
hulpinterviewer ggg Nee dat is Afrikaans. sound
informant [a] Hie wil gin soep meer iete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a] Elkenien is gin vakman. [/a] tagging sound
informant Of iederien? sound
hulpinterviewer Elkenien. sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a] Hie het oeral gin vrienden. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in uw dialect? Boeken het Jan troi. [/v] sound
informant [a] Jan het troi boeken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja ja. sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in uw dialect? Jan wet dat hie voor troi ure de wagen mot hawwe moake. [/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer Nee. sound
hulpinterviewer Ja maar ik moest 't zeggen zoas 't er stond hè en dan woordelijk vertaaln ja. sound
informant Ik soe sizze. [a] Jan wet datter voor troi ure de wagen moake uh moake hebbe moet. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer Ik wet niet meer wat ik maar die laatste net. Maar 't most woordelijk vertaald weze hè. Zoas 't er stuug maar uh. sound
hulpinterviewer xxx sound
informant Dat er veur troi ure de wagen_ sound
informant Moake hebbe moet. sound
hulpinterviewer Moake ha most. sound
hulpinterviewer Moake ha most tink ik dak seid heb. Veur troi ure de wagen moake hawwe most. alternatief antwoord bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a] Moake hawwe most.[/a] Ik denk dat ik dat gezegd heb ik weet 't niet zeker meer. sound
veldwerker Ik dacht 't ook ja. sound
hulpinterviewer Moake hawwe most ja. sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in uw dialect? Jan wet dat hij voor troi ure de wagen mot moake hawwe. [/v] sound
hulpinterviewer Moake hawwe most. sound
hulpinterviewer En je kan ook_ sound
informant [a] Jan wet dat er veur troi ure de wagen moake hawwe most. [/a] aanvullend commentaar bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer [a] En je kan 't ook nog afkorten dat je zegt moake ha most. Afgekort weet je wel. Populair gezegd. Ha most.[/a] sound
hulpinterviewer Maar hawwe is 't woord. Werkwoord. aanvullend commentaar bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer Dat is de goeie volgorde dacht ik van die drie. sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in uw dialect? Jan wet dat ie voor troi ure de wagen moake mot hawwe. [/v] sound
hulpinterviewer Hawwe most is 't. sound
informant [a] Ja. Jan wet dat er voor troi ure de wagen klaar hawwe most.[/a] sound
hulpinterviewer Ja maar 't gaat hier om dat metjen hè? sound
informant Moake moest hawwe. sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer Moake ha most. Moake hawwe most. En do seiste moake most hawwe. sound
hulpinterviewer ggg Je hebt er helemaal geen moeite mee normaal maar als je 't vraagt wel. sound
hulpinterviewer Moake hawwe most. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer Dat is 't volgens mij. Dat zeg ik je mag 't nog afkorten. Ha most. sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect? Jan wet dat ie veur troi ure de wagen moake hawwe mot.[/v] tagging sound
hulpinterviewer Ja uitendelijk. Dat is um. sound
informant [a=j] Ja. Nou dan houwe we 't daar maar op.[/a] sound
hulpinterviewer Houwe 't daar maar op ja uiteindelijk. sound
hulpinterviewer xxx sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
informant [a] Hesto genoeg mensken om hooi van 't land te heljen.[/a]

hest o
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. 't Was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] 't Wie aardig van Jan om komme te werkje.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Komme te werkje. sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
hulpinterviewer Nee hebbe we niet gedaan. sound
informant [a] Deze ton is zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Deze ton is zwaar om te dragen hebben we niet gedaan die zin. Hoefde niet hè? sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hie stiet te zeurn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hie ken staan te zeurn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer X Honderdachtennegentig. Vertaal. Hij kan staan zeuren. herhaling vorige vraag sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aankwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Dat wie oankwoamen riende 't. [/a]

da t oan kwoamen
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. 'k Geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] Ik leau dat ik grotter bin dan hie. [/a] tagging sound
informant As? Dan. sound
hulpinterviewer Grotter dan hè grotter dan. sound
informant [a] Grotter as him.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja as him. 'k Ben grotter grotter dan hie. sound
hulpinterviewer 'k Ben grotter dan hie. sound
informant Nee as him dacht ik. sound
hulpinterviewer Ken ook. Ja beide. Ja hè? 'k Ben grotter dan him. sound
informant Klinkt mie better inne oren. sound
hulpinterviewer Dan hie hast. Dan is 't as him en grotter dan hie. sound
informant Daar hebbe wie altijd moeite mee als wie Hollands prate. Met dan en as. sound
hulpinterviewer As en dan ja. 't Is zo groen as gras maar 't is hoger dan hè. Wie sizze 't krekt eersom als in 't Nederlands. sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Jo leau dat jo eerder thuis is as ik. [/a] tagging sound
informant As sound
hulpinterviewer ggg sound
informant As ik. Seiste niet dan ik. sound
hulpinterviewer Ik tink dat ze eerder thuis is dan ja as ik ja. As. Ja. sound
hulpinterviewer Heb je 't weer. Niet nadenken gewoon zeggen. sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Jo leauwt toch net datter starker is dan dy. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer Do. sound
informant [a] As do. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Sterker is as do ja. Dan do. As do. sound
informant As dy. ggg sound
hulpinterviewer ggg sound
hulpinterviewer Ah do leauwst toch zeker niet dat er sterker is as do. sound
informant Do biste sterker as my. sound
informant En hy is sterker dan as dy. sound
hulpinterviewer Nee maar van my is gien xx hy en do maar my is gien xx sound
hulpinterviewer Do leauwste toch niet dat er sterker is as do. sound
informant ggg As dy as dy. sound
hulpinterviewer Dat ken allebeide. Dat ken allebeide wel niet? sound
hulpinterviewer Do leauwst toch niet dat er sterker is as dy. Nee mie klinkt do veel beter in de oren. Nou zeg 't maar. sound
hulpinterviewer Ik sow sizze 't ken allebeide. sound
informant Nou seiste net hie is sterker as ik sound
informant Hie is sterker as my. sound
hulpinterviewer Ken allebeide. Sterker as ik ben. Hy is sterker as dat ik ben. sound
informant Ja dan seiste dat ben derachter. Ik bin. sound
hulpinterviewer Sterker as my. Ik zou sizze ik maarja. Waar ben ik? sound
hulpinterviewer Waar ben my. sound
informant Nee maar hier stie dat hie sterker is as dy zei ik en do seiste as do. sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Ja leauwe dat wy rijker binne as ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant Wat is slim. sound
hulpinterviewer Goochem. Liep. Liep. Ja ik heb goochem gezegd maar het is liep. sound
informant [a] Wy leauwe dat jimme net zo liep binne as wy. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja liep is het. I-E-P. Liep. sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Jimme leauwe toch net dat ja armer binne as jimme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Je geleauwe dat Lisa even krekt zo mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hy geleauwt dat Louis en Jan sterker binne dan Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in uw dialect? A hij slaapt hij doet. [/v] sound
informant Hy sléépt hy docht. sound
hulpinterviewer Maar wy sizze net uh hy docht sléépe. 't Is een strikvraag niet? sound
veldwerker 't Gaat erom dat één zegt hij slaapt en dat de andere ter bevestiging zegt hij doet. sound
informant Afzonderlijke begrippen zijn het hè? sound
informant Oh is dat 't. Dat dot 'r. sound
hulpinterviewer Ooo. sound
hulpinterviewer Dat docht 'r ja dat docht 'r. sound
informant [a] Hy sliept. Ja dat dochtr. [/a]

docht er
tagging sound
hulpinterviewer Ja dat docht 'r ik leauw dat ik dat ook seid heb ja. Dat docht 'r. sound
hulpinterviewer Of ja hie sliept. Dat dat dochter d'r helemaal niet iens an te pas komt. sound
hulpinterviewer Of dat docht er. Dat ken natuurlijk. sound
hulpinterviewer Omdat dat doet gevraagd wordt hè? Ja dat docht er. sound
veldwerker Dat zouden jullie wel kunnen zeggen zo. sound
hulpinterviewer Ja dat kenne wy ook wel seize. Dat docht er. sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in uw dialect? A hij slaapt B 't doet. [/v] sound
informant [a] Hy sliept. Ja. 't Docht er.[/a] sound
informant Of net? sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in uw dialect? A slaapt hij? B ie doet. A sléépt hy. Ie docht. [/v] sound
informant [a] Uh sliepter? Ja hy sliept. [/a]

sliept er
tagging sound
hulpinterviewer Ja ik dacht dat ik dat ook seid heb. Ik geloof dat ik dat ook gezegd heb ja hij sléépt. sound
informant Nou das een beetje verengelsing hè? He does. Ja hy sliept. sound
hulpinterviewer He does ja ja. Ja. sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect? De lamp docht net meer baarnen.[/v] sound
informant [a=n] Nee das nie goed. Uh de lamp dot 't net meer. Docht 't net meer.[/a] sound
hulpinterviewer Of de lamp baarnt net meer. sound
informant [a] De lamp baarnt net meer of de lamp docht 't net meer. [/a] Dat is hier_ sound
hulpinterviewer Dat ken ook ja. De lamp docht 't net meer. Dat ken wel. sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in uw dialect? Docht Marie elke avond dansje? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat seze wy net. Wy seze. Wie Marie elke avond hanne te dansje. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect? Doch de bôle even sneje. [/v] sound
informant [a=n] Dat seze we ook net nee. [/a] sound
informant [a] Snee de bôle even. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect? Ik doch wel even de theekoppen ofwaskje. [/v] sound
informant [a] Ik waskje de koppen wel even of. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Maar 't most noi 't Noordhollands vertaald weze in dezelfde manier as 't d'r stuut. Maar 't laatste is dan niet waar hè? sound
informant Ik waskje ik waskje de koppen wel even of ja. sound
hulpinterviewer Ik waskje de theekoppen even of hè? sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jongen waans mem gister hertrouwd is wietrouwd is stuug after mie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja wietrouwd is. sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank wert ze op sieten wie krekt farve. [/a]

wer t
tagging sound
hulpinterviewer Of farvet ken ok nog. Ouderwetsk hè? sound
hulpinterviewer Uitgang. sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wa geld heb moet my maar wat jaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant Wa tinkste_ sound
informant [a] Wat tinkste wa ik in de stad tsjinkom bin.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja of mute hew. Kan ook. Twa wa'k mute hew. Heb ik ook gezegd hè? Twee manieren. sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? [/v] sound
informant Wat tinke jimme hoe ze dat hewwe_ sound
hulpinterviewer Oplost hewwe. sound
informant [a] Wat tinke jimme hoe ze 't oplost hewwe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Hoe denken jullie hoe ze het hebben opgelost? [/v] sound
informant [a] Ho tinkste dat ze 't oplost hewwe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Op te lossen ja. sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a] Wa tinkste dat ik in de stad tsjinkom bin. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. Of mute hew. Twa manieren. sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant Tweehonderddrieënzeventig. sound
informant [a] Marie luukte de deken nai har to. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Zou hij dat gedaan hebben gekund? [/v] sound
informant [a] Suder dat dien hawwe kuud. [/a]

suud er
suder= sou-d-er = zou hij tagging sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Zou hij dat gedaan gekund hebben? [/v] sound
informant [a] Suder dat dien hawwe kuud? [/a]

suud er
tagging sound
informant Das hetzelfde eigenlijk hè? sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Zou hij dat doen gekund hebben? [/v] sound
informant So kenst 't net sizze. Suder dat dien kuud hawwe. sound
informant Of wel? sound
hulpinterviewer Suder dat dien kuud hawwe. Nee nee. Wat we het eerst gezegd hebben dat is het goeie. sound
hulpinterviewer Su_ wat is nou de vraag precies? sound
informant Zou hij dat doen gekund hebben. Maar dat zeggen wij dus niet. Nee maar dat is gewoon een strikvraag. sound
hulpinterviewer Nee dat zeggen we niet. Jaja. sound
hulpinterviewer Suder dat dien kuud hawwe. Ja. sound
informant [a=j] Dat dien kuud hawwe. Dat is nog niet eens zo gek. Dat ken ook. [/a] sound
hulpinterviewer Suder dat dien kuud hawwe. Ja.

suud er
tagging sound
informant En eerst hewwe seid suder dat dien hawwe kuud. sound
hulpinterviewer Oja dat is krekt andersom. Ja dan ken 't beide. sound
hulpinterviewer Dien suder dat dien kuud hawwe. En nu zeie we suder dat dien kuud. Ja. sound
informant Ja. Dien hawwe kuud. sound
hulpinterviewer Dat liete we hawwe d'r uut. sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a] Ik hew gien zin om de koebeesten te fuurjen. [/a] tagging sound
veldwerker En kan 't ook zoals 't hier staat? sound
hulpinterviewer Wat zeg je? sound
informant Ik hew gin zin en fuurje de beestn. sound
hulpinterviewer Beestn sizze wy hè? Ja. sound
informant [a=n] Jamaar dat sizze wy dus net. En fuurje de beestn. [/a] sound
informant Ja. Maar hier aste letterlijk vertaalst ik heb geen zin en voeren de koeien. sound
hulpinterviewer Om de beesten te fuurjen. sound
hulpinterviewer Nee dat sizze wy net. sound
informant Nee maar dat sizze Hollanders ook net. sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant Maar moet je 't dan precies zo vertalen als 't er staat. sound
hulpinterviewer Ja ja. Een paar keer moest dat wel hè. Woordelijk vertalen hè? sound
veldwerker Ja maar dat moet u niet doen ja. sound
informant Want dit is niet logisch hè ik heb geen zin en voeren de koeien. sound
hulpinterviewer Dat is geen logische zinsbouw. sound
informant Nouja dat is wat zal ik zeggen een beetje Engels of uh of Frans misschien wel. sound
hulpinterviewer Maar 't is xx en fuurje de beesten. Fries misschien. Om ja. sound
informant Nee dat sizze wy net. Om. sound
hulpinterviewer [v=311] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik denk hij weg is. [/v] sound
informant [a] Ik denk datter fut. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=312] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik heb 'm vandaag nog niet gezien dus ik denk dat hij weg is. [/v] sound
informant [a] Ik hew um vandaag nog net sien dus ik tink dat er föt is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=312] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik hem um vandaag nog niet gezien dus ik denk hij is weg. [/v] sound
informant [a] Ik hew um vandaag nog net sien dus ik tink datter fut. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=316] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. De politie zou bij hem komen en nemen hem mee. [/v] sound
informant [a] De politie su bie um kommen om um moi te nimmen. [/a] tagging sound
algemene gegevens [meta][k]B004p[/k][h]95[/h][i]96[/i][vw]MJ[/vw][/meta] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a] Alle koebeesten van Marie benne verdranken bie die overstroming. [/a] tagging sound
informant Of seiste Marie al haar beeste nee. sound
hulpinterviewer Nee nee al haar beesten. sound
hulpinterviewer Alle beesten van Marie volgens my. sound
hulpinterviewer Benne verdranken bie die overstroming. sound
informant Ja alle koebeesten benne verdranken bie die overstroming. sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in uw dialect? Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Nou wat dat is geen zin eigenlijk hè? Dit denk ik niet aan. Daar denk ik niet aan zeg je eigenlijk. Deer tink ik net oan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect? Die jongen ben of heb ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Die jongen ben ik moi noi de markt ween. [/v] sound
informant [a] Moi die jongen ben ik naar de markt wen.[/a] tagging sound
informant Hè as je 't we draaien 't dus eigenlijk om. Je zegt niet eerst uh_ sound
informant Die jongen ben ik moi. Moi die jongen ben ik noi de markt wen. sound
hulpinterviewer Nee nee. Ben moi die jongen noi de markt wen ja. sound
informant Maarja dat hoort in het Hollands eigenlijk ook zo te zijn. Je zegt niet eerst die jongen. sound
hulpinterviewer Nee. sound
hulpinterviewer [v=328] Komt deze zin voor in uw dialect? Jan vindt dat je moet zulke dingen niet geloven. [/v] sound
informant [a] Jan fient daste sokke dingen net leauwe moste. [/a]

datst e
tagging sound
hulpinterviewer [v] Jan fient daste sokke dingen net leauwe moste. [/v]

dast e
sound
informant [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] Komt deze zin voor in uw dialect? Jan vindt dat je moet zulke dingen niet geloven. Jan fient daste sokke dinge net leauwe moste.[/v] sound
informant [a] Jan fient daste sokke dingen net leauwe moste. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen. Ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant Ik hew nog nooit uh ien boos zien worren. sound
hulpinterviewer Ik hew nog nooit ien kwaad wezzen zien. sound
informant Op deze jongen. sound
informant [a] Ik hew nog nooit ien kwaad wezzen zien op deze jongen ik leauw dat ze deze jongen allegeare wel aardig fienden. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Gienien mei it sjaan dus ik fien dasto it ook niet sjaan meste. [/a]

dast o
tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v] Gienien mei it sjaan dus ik fien dasto it ook net sjaan meiste. [/v]

dast o
sound
informant Meiste. sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal. 't Geboasde daste föt gingste. [/v] sound
informant [a=j] Zo su ik 't ook sizze. 't Geboasde dasto föt gingste.[/a] Sorry.

dast o
tagging sound
informant ggg sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ik wet westo gebeuren biste. [/a]

we st o
westo = waar jij tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik wet westo gebeuren biste. [/a] sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nouste klaar biste meiste gaan. [/a]

nou st e meist e
nouste = nu je; meiste = mag je tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] sound
commentaarhanne = heen  sound
informant [a] Ik wet dat er uh hanne geen is te zwommen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dat klopt niet. Dat kan niet.[/a] antwoord bij hulpinterviewer sound
hulpinterviewer Ik heb 't salm seid maar uh. sound
hulpinterviewer O dat is dat weer uh xx sound
informant xxx sound
hulpinterviewer Zwommen ja. sound
informant [a] Ik wet dat er hanne geen is te zwommen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer Ik wou zeggen dat klopt niet wat ik daar zeg. Maar dat is dan vanaf het blad nagesproken hè denk ik. sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Wil je nog koffie Jan? Ja'k. [/v] sound
informant [a] Wot er nog kofje Jan? Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Hebben ze gegeten? Jaanze. [/v] sound
informant ggg Dat su 'k ook net wiete. Hewwe ja ietn. sound
hulpinterviewer Ja hoe was 't ook alweer. Jaant. sound
veldwerker De ene zegt hebben ze gegeten en de andere ter bevestiging jaan ja en ze. sound
hulpinterviewer O ja en ze ja. Maar uh_ sound
informant Jamaar dat heeft ook niks te maken met een begrip toch ja en ze? sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Ik so sizze ja dat hewwe ze. Hè? Voluit. Maar net jaans. Hè? [/a] duidelijk antwoord hulpinterviewer sound
informant Ja dat hewwe ze. Hewwe ze ietn. sound
hulpinterviewer Ja dat hewwe ze hè so ik sizze. Nee ik snapte 't ook niet. ggg sound
hulpinterviewer Misschien zegge ze dat in Zeeland zo. ggg sound
informant ggg sound
veldwerker Nou op Tessel zeg je wel jajek. Ja dus dat is ook ja ik eigenlijk. sound
veldwerker En vroeger hadden ze ook wel meer van die vormen maar dat hoor je tegenwoordig ook niet meer. sound
hulpinterviewer Ja ik ne nee. sound
hulpinterviewer ggg sound
informant Ja jonge ja je. ggg. Ja jonge ja je. sound
informant Als bevestiging. sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die ja ruppen hewwen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die het verhaal vertoald het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man weervan ik tink dat het verhaal vertoald het. [/a]

weer van
tagging sound
hulpinterviewer Ja weervan ik tink ja. sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
hulpinterviewer Weervan ik tink ja. sound
informant [a]Dat is de man weervan ik tink dat dat ja ruppen hewwe. [/a]

weer van
tagging sound
hulpinterviewer Dat ze him ruppen hewwe? sound
informant Dat ja ruppen hewwe. xx sound
hulpinterviewer Weervan ik tink dat ja ruppen hewwe. sound
hulpinterviewer Ja. Je kenne him ruppe of je hewwe dat ja ruppen hewwe. Ja. sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin in uw dialect? A wanneer zal de wereldvrede komen? B nooit niet. [/v] sound
informant ggg Nooit niet. voor H bekend voor I onbekend sound
hulpinterviewer [a=j] Neut net dat ken. Of neut of neut net. Dat sizze wy ook wel hier. Neut net.[/a] voor H bekend voor I onbekend tagging sound
informant Seze we dat neut net? sound
hulpinterviewer Jawel. Ja. Neut net. sound
informant Wanneer sil de wereldvrede komme. sound
hulpinterviewer Neut of neut net. sound
hulpinterviewer Ook wel hoor. Ja. sound
informant Ja maar nooit niet das ook geen uitdrukking hè? sound
hulpinterviewer Neut net mensk. sound
informant Oja nou heb ik nooit geweten. sound
hulpinterviewer Nouja. sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. 't Schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] 't Schient dat ze niks iete mei. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. 't Lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] 't Lieke wel of d'r ien in de tuin stie. [/a] tagging sound
informant Ien in de tuin stie. sound
hulpinterviewer xxx sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect? Hy het de bal in de kuur smietn. [/v] sound
informant [a] Ja zo zou ik 't ook sizze. Hy het de bal in de kuur smietn. [/a] tagging sound
informant [a=n] En net_ seiste dus net hy het de bal smietn inne kuur. [/a] sound
hulpinterviewer Nee nee. Hy het de bal in de kuur smietn. sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=474] Komt deze zin voor in uw dialect? 't En was maar net goed genoeg. [/v] sound
informant [a] 't Wie maar krekt goed genoeg. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Wat was de vraag? sound
hulpinterviewer Wat wier de vraag? sound
informant 't En was maar net goed genoeg. sound
hulpinterviewer En 't wieje hè en 't wieje maar krekt goed genoeg. sound
informant Maar waarom staat 't hier eersom dan. Ten heb ik nog nooit van heerd. sound
informant ggg sound
hulpinterviewer Ent. En het ent. Wer mar krekt goed genoeg ja. En 't wie maar krekt goed genoeg. sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect? A zal ik koken? B dat doe maar. [/v] sound
informant [a] Sil ik katje? Doch dat maar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Dat boek beloof me dat je nooit meer zult verstoppen. [/v] sound
informant [a] Beleuf my daste dat boek neut meer verstopje satte. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. Ja. sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Wat zeg mij dat je gekocht hebt. [/v] sound
informant [a] Siz my waste koft heste. [/a]

wast e
waste = wat jij tagging sound
hulpinterviewer Nou das een hele gekke zinsbouw hè? Wat zeg me. sound
hulpinterviewer Hè? Siz me waste koft heste ja. sound
informant Siz me waste koft heste. sound
hulpinterviewer [v=501] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
informant [a] Marie zit stoofpoare te schieln. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Stoofpoaren. sound
informant Stoofpoaren ja. sound
hulpinterviewer We sizze ook Marie zit poare je zit te poareschieln hè? Je zit te poareschieln. tagging sound
informant Stoofpoare te schieln. sound
hulpinterviewer Seze we net. Poare. sound
informant Marie zit stoofperen en schillen stie hier. ggg sound
hulpinterviewer Ik dacht dat 't een typfout was. Maar bij wijze van spreken dan hè? sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Marie zit stoofpoare en schieln. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat kan niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zin voor in uw dialect? Do bist ook een rarenien. [/v] sound
hulpinterviewer ggg sound
informant Do bist ook wat nuvers. sound
hulpinterviewer [a] Ja do bist ook een nuvernien. Dat zei ik ook hè? Nuvernien. [a] Twee betekenissen. Ook een nuverlyk faam hè?

nuvern ien nuvern ien
duidelijk antwoord H: nuvernien = nuver ien (nuver=gek) tagging sound
informant Mm ja. sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor buukn heste kaft? [/v] Vertaal vragen foutief in dialect sound
informant [a] Mm zo zeg ik 't ook. Wat voor buukn heste kaft? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=524] Vertaal. Wa heste sien? sound
informant [a] Ja. Wa heste zien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wa heste op de kermis sien? [/v] Vertaal vragen foutief in dialect tagging sound
informant [a] Ja zo siz ik 't ook. Wa heste op de kermis sien? [/a]

hest e
tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in uw dialect? Marie zei dasto Piet een boek heste probere to verkeapjen. [/v] sound
informant [a] Marie zei daste probere heste Piet een boek te verkeapje. [/a]

dast e
tagging sound
hulpinterviewer Ja krekt eersom hè ja. sound
hulpinterviewer Ja. Ja. sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in uw dialect? Wim tacht dat ik Els hie probere een kado te jaan. [/v] sound
informant [a] Wim tacht dat ik probere hie Els een kado te jaan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer En wat zei ik deer? sound
informant Ja omdat 't hier zo krom stie ggg sound
hulpinterviewer Ja maar dat moest ik ook wel ik moest 't ook krom lezen hè? Zoas 't er stond. sound
informant En ik net? Moet ik niet krom? sound
hulpinterviewer Hè weetjewel je zei deer leze zoas 't er staat. sound
veldwerker Nee dan is de vraag is 't zo goed deze dialectzin. sound
hulpinterviewer Dan moest ik 't krom oplezen en dan krijg je dat. sound
informant Ik dacht ik moet 't maar anders doen. Dat was de bedoeling hè? sound
hulpinterviewer Dat was de bedoeling ja. n.v.t sound
hulpinterviewer [v=532] Karel wet dasto heste prebere Marie een boek te verkeapje. [/v] sound
informant [a] Karel wet dasto prebere heste Marie een boek te verkeapje. [/a]

dast o
tagging sound
hulpinterviewer In die volgorde. sound
hulpinterviewer ggg sound
veldwerker Nou dit is de laatste. Wacht even hoor. Een paar kleine dingetjes vragen. sound
commentaarn.v.t  sound
veldwerker [n] Uh wil ik nog even vragen. [v=149] Hij heeft overal geen vrienden. sound
veldwerker Ja dat konden jullie wel vertalen maar dan wel als je de intonatie een beetje_ sound
veldwerker Uh even kijken hoor hij heeft overal geen vrienden. Zo kan 't misschien wel. Maar met gewone neutrale intonatie kan 't dan? sound
hulpinterviewer Je hebt neune gin freonden. sound
informant 't Ligt eraan welk begrip het is. Hij heeft niet overal vrienden maar je kunt ook ja d'r is nog een andere uitleg aan toch? sound
veldwerker 't Betekent eigenlijk hij heeft nergens vrienden. sound
informant [a] O dan zou je kunnen zeggen hy het neune freonden. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Hy het neune freonden. sound
informant Maar dat hebben wij dus niet gezegd. Wij dachten aan iets anders. sound
informant Hy het overal freonden. sound
hulpinterviewer Hy het net overal freonden. Dat ligt in een ander verband dan hè? sound
veldwerker [v=245] Uh en de lamp doet niet meer branden komt hier niet voor. Kunnen jullie zeggen branden doet de lamp niet meer? [/v] sound
hulpinterviewer Nee. Nee. De lamp wil net meer baarnen. Of docht 't net meer. sound
informant [a=n] Hy docht 't net meer. [/a] sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven. Kun je daar ook zeggen die geld heeft moet mij maar wat geven? [/v] sound
hulpinterviewer Wa geld hat moet mie maar wat jaan. tagging sound
informant [a=n] Nou 't is wel met de w wie en niet die. [/a] sound
veldwerker [v=265] En dan hoe denk je hoe ze het hebben opgelost. Kan dat zo met twee keer hoe? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ho tinkste dat ze 't oplost hebbe. [/a] tagging sound
veldwerker Ja dus_ sound
hulpinterviewer 't Kan ook ho tinkste ho nee ho tinkste dat ze 't oplost hebbe.

tinkst e
sound
hulpinterviewer Hè? Net twa keer ho. sound
veldwerker [v=262] En dat is bij wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. Dat is een beetje hetzelfde hè ook twee keer dat wie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wa tinkste dat kan ook dat en ook wa. Wa ik in de stad mute heb. Kan ook allebeide hè? [/a] sound
hulpinterviewer Volgens mij. sound
hulpinterviewer Ja. Ja. Kan beide. sound
veldwerker Hier kan het wel. Wa tinkste wa. sound
veldwerker Uh volgens mij was dat 't laatste wat ik wilde weten. sound
veldwerker [v=501] Oja Marie zit te stoofperen schillen. Op een gegeven moment zei u Marie zit uh zit_ sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer Poaren te skieln. sound
veldwerker Stoofperen te schillen. Maar kunnen jullie ook zeggen Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
veldwerker Dat stoofperen schillen bij elkaar. sound
hulpinterviewer Zit te poareschieln is 't ja. Ja. sound
informant [a=j] Zit te poareskieln. Dat kan ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer To poareskieln ja. sound
veldwerker Goed dan zijn we d'r doorheen. sound
hulpinterviewer ggg sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Schiermonnikoog / Skiermûntseach