Niet ingelogd ? | Log in | Vraag account aan

Gelieve de volgende bronverwijzing te gebruiken: Barbiers, S. et al (2006). Dynamische Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (DynaSAND). Amsterdam, Meertens Instituut. URL: http://www.meertens.knaw.nl/sand/.

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0

Technische informatie

Als u geografische kaarten als SVG wilt tonen moet u een browser gebruiken die dit formaat ondersteunt.
Om geluidsfragmenten te kunnen horen is de QuickTime plugin van Apple vereist.

De Dynamische Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (DynaSAND) is een on-line tool voor dialectsyntactisch onderzoek. DynaSAND bestaat uit een database, een zoekmachine, een cartografische component en een bibliografie.

U kunt hier een overzicht oproepen van alle locaties waar een interview gehouden is, met bijbehorende plaatsnaamcodes.

Met deze optie kunt u een lijst oproepen van alle in de interviews gebruikte testzinnen met bijbehorende zinsnummers.

U kunt met deze optie zoeken op basis van de onderzochte syntactische variabelen.

U kunt zoeken op zinsnummer, locatie, tekst of losse woorden, commentaar van de velwerker of op het type vraag. Deze zoektypes zijn ook te combineren.

Zoeken op één of meer woordsoorten en/of kenmerken van woordsoorten.

Interviews doorzoeken met één of meer woord(en), tags, lemma's, zinsnummer en plaatscode.

Zoeken in de zoekresultaten die bij voorgaande zoekacties zijn opgeslagen.

Zoeken in de SAND-bibliografie (dec. 2005: 1393 titels).

Zoeken in eerder door uzelf opgeslagen kaarten. De data op basis waarvan de kaarten zijn getekend zijn via de kaarten terug te vinden.

Kartering van syntactische verschijnselen en hun eventuele correlaties.

Transcripten van de mondelinge interviews als XML volgens de TEI-standaard.